Договір лізингу

Договір лізингу

Договір лізингу — це юридичний документ, в якому одна сторона, лізингодавець, передає іншій стороні, лізингоодержувачу, певне майно для використання протягом визначеного часу в обмін на регулярні платежі. Після закінчення договору майно може бути повернуте лізингодавцю або викуплене лізингоодержувачем за попередньою домовленістю.

Лізинг часто поділяють на дві основні форми: фінансовий та оперативний. У фінансовому лізингу, лізингоодержувач має намір придбати майно після закінчення терміну договору, і він, зазвичай, сплачує суму, що покриває більшу частину вартості майна протягом терміну лізингу. У оперативному лізингу майно повертається лізингодавцю після закінчення терміну договору, і місячні платежі зазвичай менші, ніж у фінансовому лізингу.

Договір лізингу необхідний для компаній або окремих осіб, які хочуть використовувати дороговартісне майно без необхідності його безпосереднього придбання. Це може бути вигідно з економічної, податкової або бухгалтерської точки зору.

Умови договору лізингу залежать від конкретних потреб сторін і можуть включати розмір та частоту платежів, термін договору, умови викупу майна та інші деталі.

Сторонами в договорі лізингу виступають лізингодавець (зазвичай це банк, фінансова компанія або інша організація, яка спеціалізується на лізинговій діяльності) та лізингоодержувач (може бути як юридична, так і фізична особа).

Договір лізингу повинен бути укладений у письмовій формі та містити всі обов’язкові реквізити, вказані в законодавстві. Для складання договору зазвичай залучаються юристи обох сторін, аби врахувати всі специфікації угоди та забезпечити її відповідність законодавству.

Приклади

Шаблон Договору фінансового лізингу

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [найменування лізингодавця], [ідентифікаційний код], [місцезнаходження], (далі – “Лізингодавець”), і [ПІБ лізингоодержувача], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Лізингоодержувач”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Лізингодавець зобов’язується передати Лізингоодержувачу у фінансовий лізинг [найменування предмета лізингу], а Лізингоодержувач зобов’язується використовувати предмет лізингу відповідно до умов цього договору та сплачувати Лізингодавцеві лізингові платежі.

1.2. Предмет лізингу є власністю Лізингодавця і має такі характеристики:

 • [перелік характеристик предмета лізингу].

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Лізингодавець зобов’язаний:

 • передати Лізингоодержувачу предмет лізингу в строк і в належному стані;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

2.2. Лізингоодержувач зобов’язаний:

 • використовувати предмет лізингу відповідно до умов цього договору;
 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати Лізингодавцеві лізингові платежі;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

3. Лізингові платежі

3.1. Лізингові платежі встановлюються в розмірі [сума] гривень на місяць.

3.2. Лізингові платежі сплачуються Лізингоодержувачем щомісяця [число] числа поточного місяця.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Лізингодавець несе відповідальність за технічний стан предмета лізингу, що передається в лізинг.

5.3. Лізингоодержувач несе відповідальність за шкоду, заподіяну предмету лізингу внаслідок його дій або бездіяльності.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Лізингодавець

[Підпис лізингодавця]

Лізингоодержувач

[Підпис лізингоодержувача]

Приклади заповнення

Предмет лізингу

[Вказати характеристики предмета лізингу, наприклад:

 • автомобіль;
 • обладнання;
 • інші види майна. ]

Лізингові платежі

[Вказати розмір лізингових платежів, визначений за домовленістю сторін, наприклад:

 • за місяць;
 • за рік;
 • інші умови оплати. ]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 рік;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір фінансового лізингу повинен бути підписаний лізингодавцем і лізингоодержувачем.
 • Договір фінансового лізингу повинен містити відомості про сторони, предмет лізингу, лізингові платежі, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору фінансового лізингу:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про фінансовий лізинг”;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”;
 • Закон України “Про оподаткування”;
 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Договір лізингу

Місто _________ Дата “_” ________ 20 р.

Лізингодавець: ___________ [назва компанії/ПІБ], реєстраційний номер: ______, юридична адреса: ___________, реквізити рахунку: __________, представлений(а) директором ______ [ПІБ], діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

Лізингоодержувач: ___________ [назва компанії/ПІБ], реєстраційний номер: ______, юридична адреса: ___________, реквізити рахунку: __________, представлений(а) директором ______ [ПІБ], діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет договору

Лізингодавець зобов’язується передати майно, зазначене у Додатку №1 до цього Договору, Лізингоодержувачу для тимчасового користування на умовах цього Договору.

 1. Термін лізингу

Договір укладається на період з “” ________ 20 р. по “” ________ 20 р.

 1. Лізингові платежі

Розмір щомісячного лізингового платежу становить ______ [наприклад: 5 000 гривень].

 1. Права та обов’язки сторін

Лізингодавець передає майно в належному стані. Лізингоодержувач зобов’язується використовувати майно відповідно до його цільового призначення та в узгодженому обсязі.

 1. Викуп майна

Після закінчення терміну лізингу Лізингоодержувач має право викупити майно за ціною ______ [наприклад: 50 000 гривень].

 1. Законодавство

Цей Договір укладений відповідно до законів України, зокрема “Закону України про лізинг”.

 1. Додатки до договору

До цього Договору додаються:

 • Додаток №1: Опис майна, що передається в лізинг.

Лізингодавець: _________ [підпис, печатка] Лізингоодержувач: _________ [підпис, печатка]

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: