Договір купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу — це юридичний документ, в якому одна сторона (продавець) зобов’язується передати власність на певний товар іншій стороні (покупцеві), а покупець, своєю чергою, зобов’язується придбати цей товар і сплатити за нього певну суму грошей.

Існує ряд форм договору купівлі-продажу, які можуть бути визначені за предметом продажу. Наприклад, договір купівлі-продажу нерухомості, автомобіля, цінних паперів або товарів широкого вжитку. Залежно від характеру майна і специфіки його придбання можуть виникати особливості в укладенні та виконанні договору.

Договір купівлі-продажу потрібен для того, щоб закріпити умови угоди між сторонами і забезпечити правову впевненість у передачі прав власності на товар. Цей документ служить як доказ угоди в разі спорів або непорозумінь.

Умови укладення договору купівлі-продажу можуть бути різними і зазвичай визначаються взаємними бажаннями сторін. Серед них можуть бути ціна товару, терміни та порядок оплати, обов’язки та права сторін щодо зберігання, передачі та прийому товару.

Сторонами в договорі купівлі-продажу виступають продавець і покупець. Це можуть бути фізичні особи, юридичні особи або підприємці.

Щодо вимог до оформлення, договір купівлі-продажу повинен бути укладений у письмовій формі, особливо коли йдеться про значущі і дороговартісні активи, такі як нерухомість або автомобілі. У деяких випадках, наприклад, при купівлі-продажу нерухомості, договір може потребувати нотаріального засвідчення та державної реєстрації.

Договір купівлі-продажу, як правило, складається обома сторонами, але завжди рекомендується звертатися до юриста для консультації та підготовки документа, щоб забезпечити відповідність угоди всім юридичним нормам і вимогам.

Приклади

Шаблон Договору купівлі-продажу

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ продавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Продавець”), і [ПІБ покупця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Покупець”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Продавець зобов’язується передати Покупцеві у власність [найменування товару], а Покупець зобов’язується оплатити його Продавцю.

1.2. Товар, що продається, є власністю Продавця і має такі характеристики:

 • [перелік характеристик товару].

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Продавець зобов’язаний:

 • передати Покупцеві товар у строк і в належному стані;
 • передати Покупцеві всі документи, що стосуються товару;
 • виконати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

2.2. Покупець зобов’язаний:

 • прийняти товар у строк і в належному стані;
 • оплатити товар Продавцю;
 • виконати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

3. Ціна товару

3.1. Ціна товару становить [сума] гривень.

3.2. Оплата товару здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Продавця.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Продавець несе відповідальність за якість товару, що продається.

5.3. Покупець несе відповідальність за шкоду, заподіяну товару внаслідок його дій або бездіяльності.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Продавець

[Підпис продавця]

Покупець

[Підпис покупця]

Приклади заповнення

Товар

[Вказати найменування товару, його характеристики, наприклад:

 • автомобіль;
 • квартира;
 • обладнання;
 • інші види товарів. ]

Ціна товару

[Вказати ціну товару, визначену за домовленістю сторін, наприклад:

 • за одиницю товару;
 • за загальну кількість товару;
 • інші умови оплати. ]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 день;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір купівлі-продажу повинен бути підписаний продавцем і покупцем.
 • Договір купівлі-продажу повинен містити відомості про сторони, товар, що продається, ціну товару, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору купівлі-продажу:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”;
 • Закон України “Про оподаткування”;
 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Договір купівлі-продажу

Місто _________ Дата “_” ________ 20 р.

Продавець: ___________ [назва компанії/ПІБ], ідентифікаційний код/паспортні дані: ______, адреса: ___________, реквізити рахунку: __________, представлений(а) ______ [ПІБ або посада], діє на підставі ______ [наприклад: Статуту, Довіреності], з однієї сторони, і

Покупець: ___________ [назва компанії/ПІБ], ідентифікаційний код/паспортні дані: ______, адреса: ___________, реквізити рахунку: __________, представлений(а) ______ [ПІБ або посада], діє на підставі ______ [наприклад: Статуту, Довіреності], з іншої сторони,

уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет договору

Продавець зобов’язується передати власність на товар ______ [наприклад: автомобіль марки “Toyota”, 2015 року випуску, VIN-код: XXXXXXX], а Покупець зобов’язується придбати зазначений товар і сплатити за нього певну суму грошей.

 1. Ціна товару

Ціна зазначеного товару становить ______ [наприклад: 15 000 гривень].

 1. Терміни та порядок оплати

Оплата здійснюється ______ [наприклад: одноразово до дати передачі товару або у розстрочку протягом 6 місяців].

 1. Передача товару

Товар передається Покупцю ______ [наприклад: протягом 5 робочих днів після повної оплати].

 1. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

 1. Діюче законодавство

Цей Договір укладений відповідно до законів України, зокрема “Цивільного кодексу України”.

Продавець: _________ [підпис, печатка] Покупець: _________ [підпис, печатка]

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: