Договір купівлі-продажу БУ обладнання

Договір купівлі-продажу БУ обладнання

Договір купівлі-продажу вживаного (БУ) обладнання в Україні — це юридичний документ, що регламентує передачу права власності на вживане обладнання від продавця до покупця. Такий договір є важливим, оскільки він забезпечує правову основу для транзакції та захист інтересів обох сторін.

Договір купівлі-продажу БВ обладнання може бути укладений у різних формах. Він може бути як письмовим, так і усним, але з огляду на значимість та складність таких угод, рекомендується завжди мати письмовий документ. Письмова форма договору дозволяє уникнути можливих непорозумінь та є доказом угоди у разі судових спорів.

Головною метою цього договору є офіційне врегулювання передачі права власності на обладнання. Він забезпечує правову чіткість стосунків між продавцем і покупцем, визначає умови оплати, доставки, гарантій та відповідальності сторін.

Договір повинен містити ключові елементи, такі як:

 • Повні дані сторін: імена, адреси, ІПН/ЄДРПОУ та інші реквізити.
 • Опис обладнання: марка, модель, серійний номер, рік випуску, стан та інші характеристики.
 • Ціна та умови оплати: чітке визначення ціни та способу оплати.
 • Права та обов’язки сторін: умови доставки, відповідальність за дефекти, гарантійні зобов’язання.
 • Підписи сторін: обов’язкові для підтвердження згоди з умовами договору.

Договір купівлі-продажу складається, коли одна сторона має намір продати, а інша – купити вживане обладнання. Важливо, що обидві сторони повинні бути повнолітніми та дієздатними, мати необхідні документи та право власності на обладнання.

У договорі виступають дві основні сторони:

 • Продавець: особа або компанія, що володіє обладнанням і має право його продавати.
 • Покупець: особа або компанія, що бажає придбати обладнання.

Юридично значуще оформлення включає чітке та повне викладення всіх пунктів договору, використання юридично коректної термінології, забезпечення правильності реквізитів сторін та дотримання вимог чинного законодавства України.

Договір може бути складений самостійно сторонами або з допомогою професійного юриста. Важливо, що текст договору відображає домовленості та взаємні зобов’язання сторін. Нерідко сторони вдаються до допомоги юридичних фахівців для забезпечення правильності та законності угоди.

Приклади

Договір купівлі-продажу вживаного обладнання

1. Сторони Договору:

 • Продавець: [Повне ім’я/назва компанії], Ідентифікаційний код/Реєстраційний номер, Адреса, Банківські реквізити.
 • Покупець: [Повне ім’я/назва компанії], Ідентифікаційний код/Реєстраційний номер, Адреса, Банківські реквізити.

2. Предмет Договору:

 • Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити вживане обладнання: [детальний опис обладнання, включаючи марку, модель, серійний номер, рік випуску, стан обладнання].

3. Ціна та Умови Оплати:

 • Вартість обладнання становить [сума] грн. Оплата відбувається [вкажіть умови оплати, наприклад, передоплата, післяплата, частинами].

4. Передача Обладнання:

 • Обладнання передається Покупцю [дата та місце передачі]. Продавець зобов’язується забезпечити належний стан обладнання на момент передачі.

5. Гарантії та Відповідальність:

 • Продавець гарантує, що обладнання не є предметом зобов’язань перед третіми особами і не обтяжене правами третіх осіб.
 • Всі ризики, пов’язані з втратою, пошкодженням обладнання, переходять до Покупця з моменту передачі обладнання.

6. Інші Умови:

 • Всі спірні питання, що виникають з цього Договору, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.
 • Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до повного виконання зобов’язань сторонами.

7. Підписи Сторін:

 • Продавець: _______________ [ім’я]
 • Покупець: _______________ [ім’я]

Дата: ___________


Цей шаблон є загальним і може вимагати доповнень або змін відповідно до конкретної ситуації та вимог законодавства. Рекомендується звернутися до юриста для отримання професійної консультації.

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ БУ ОБЛАДНАННЯ

Цей договір укладено між:

Продавецем:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

Покупцем:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

1. Предмет договору

Продавець зобов’язується передати у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити БУ обладнання (далі – “Обладнання”), що належить Продавцю на праві власності, за ціною та на умовах, передбачених цим договором.

2. Опис обладнання

Обладнання, що є предметом цього договору, відповідає наступним характеристикам:

 • Модель: [модель]
 • Виробник: [виробник]
 • Серійний номер: [серійний номер]
 • Стан: [стан]
 • Інші характеристики: [інші характеристики]

3. Ціна обладнання

Ціна обладнання становить [ціна] гривень.

4. Порядок оплати

Покупець зобов’язується сплатити ціну обладнання в наступному порядку:

 • [перший платіж] гривень до [дата]
 • [другий платіж] гривень до [дата]
 • [третій платіж] гривень до [дата]

5. Порядок передачі обладнання

Обладнання передається Покупцеві в наступному порядку:

 • Продавець зобов’язується передати обладнання Покупцеві в [місце передачі] до [дата]
 • Покупець зобов’язується прийняти обладнання в [місце передачі] до [дата]

6. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

8. Прикінцеві положення

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за ним.

Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у разі, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами.

Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання в досудовому порядку, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю.

Продавець:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Покупець:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Приклад заповнення

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ Б/В ОБЛАДНАННЯ

Цей договір укладено між:

Продавецем:

Іваном Івановичем Івановим, директором Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що діє на підставі Статуту, [ідентифікаційний код]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Покупцем:

Петром Петровичем Петровим, менеджером з постачання Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що діє на підставі Статуту, [ідентифікаційний код]

1. Предмет договору

Продавець зобов’язується передати у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити БУ обладнання (далі – “Обладнання”), що належить Продавцю на праві власності, за ціною та на умовах, передбачених цим договором.

2. Опис обладнання

Обладнання, що є предметом цього договору, відповідає наступним характеристикам:

 • Модель: Комп’ютерний сервер HP ProLiant DL380 Gen9
 • Виробник: Hewlett-Packard
 • Серійний номер: 1234567890
 • Стан: Гарний
 • Інші характеристики: Intel Xeon E5-2620 v4, 1

3. Ціна обладнання

Ціна обладнання становить 100 000 гривень.

4. Порядок оплати

Покупець зобов’язується сплатити ціну обладнання в наступному порядку:

 • 50 000 гривень до 20 липня 2023 року
 • 50 000 гривень до 20 серпня 2023 року

5. Порядок передачі обладнання

Обладнання передається Покупцеві в наступному порядку:

 • Продавець зобов’язується передати обладнання Покупцеві в офісі Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа” за адресою вул. Хрещатик, 1 до 20 липня 2023 року
 • Покупець зобов’язується прийняти обладнання в офісі Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа” за адресою вул. Хрещатик, 1 до 20 липня 2023 року

6. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

8. Прикінцеві положення

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за ним.

Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у разі, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами.

Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання в досудовому порядку, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю.

Продавець:

[Підпис]

[Іван Іванович Іванов]

Покупець:

[Підпис]

[Петро Петрович Петров]

20 липня 2023 року

У цьому прикладі детально описано обладнання, що є предметом договору. У графі “Ціна обладнання” вказана загальна ціна обладнання, а в графі “Порядок оплати” – порядок сплати цієї ціни. У графі “Порядок передачі обладнання” зазначені місце і строки передачі обладнання від Продавця до Покупця. У графі “Відповідальність сторін” зазначені умови відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором. У графі “Форс-мажор” зазначені умови звільнення сторін від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором у разі виникнення форс-мажорних обставин. У графі “Прикінцеві положення” зазначені умови набуття чинності договором, його строк дії, умови внесення змін до договору та вирішення спорів, що виникають з договору.

У договорі купівлі-продажу БУ обладнання можна також вказати додаткові умови, наприклад:

 • умови гарантії на обладнання;
 • умови повернення обладнання в разі виявлення дефектів;
 • умови повернення обладнання у разі зміни умов договору.

Зазначені умови можуть бути погоджені сторонами договору в процесі його укладення.

Ось ще один шаблон договору купівлі-продажу бувшого у використанні обладнання відповідно до законодавства України:

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ бувшого у використанні обладнання No ______

м. Київ “___”_________20__р.

ТОВ ““, в особі директора Іванова І.І., що діє на підставі Статуту, надалі “Продавець”, з однієї сторони, та ТОВ ““, в особі директора Петренка П.П., що діє на підставі Статуту, надалі “Покупець”, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність, а Покупець прийняти та оплатити наступне бувше у використанні обладнання (надалі – Товар):

Найменування обладнання Кількість Ціна за одиницю Сума

1.2. Загальна вартість Товару за цим Договором становить ____________ грн.

 1. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Продавець гарантує, що якість Товару відповідає умовам, встановленим цим Договором.

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Покупець здійснює 100% попередню оплату вартості Товару протягом 5 банківських днів з моменту підписання Договору на рахунок Продавця.

3.2. Після надходження коштів на рахунок Продавця, Товар відвантажується Покупцеві за його рахунок.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Всі спори, що виникають між сторонами за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди спори передаються на вирішення до суду.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

 1. ІНШІ УМОВИ

8.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться тільки за взаємною згодою Сторін у письмовій формі.

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ

ТОВ “_____________” ТОВ “______________”

Директор ____________ Директор _____________

М.П. М.П.

Отже, в договорі прописують предмет (обладнання та ціна), умови якості товару, порядок розрахунків, відповідальність сторін, форс-мажор, вирішення спорів, строк дії та реквізити сторін.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: