Договір доручення для продажу продукції

Договір доручення для продажу продукції

Договір доручення для продажу продукції є особливим типом договору, за яким одна сторона (доручитель) доручає іншій стороні (дорученому) за винагороду виконати певні дії в інтересах доручителя або третьої особи, в даному випадку – здійснити продаж продукції.

В залежності від специфіки продукції та умов співпраці договори доручення можуть мати різні форми. Наприклад, доручення може передбачати продаж продукції на відкритому ринку, у певному регіоні чи визначеному колу осіб.

Основна мета договору доручення для продажу продукції полягає в залученні компетентної сторони для ефективного продажу продукції, що дозволяє доручителю зосередитися на інших аспектах своєї діяльності.

Договір доручення зазвичай укладається, коли доручитель бажає використати досвід, зв’язки або ресурси дорученого для здійснення продажу своєї продукції. Це може бути актуально, наприклад, при виході на новий ринок або при небажанні займатися самостійним продажем.

Основними сторонами в договорі доручення є доручитель (зазвичай виробник або постачальник продукції) та доручений (особа або компанія, що займається продажем продукції).

Щодо вимог до оформлення, договір доручення має бути у письмовій формі і містити всі важливі умови співпраці: предмет доручення, права та обов’язки сторін, винагороду дорученого, строки виконання доручення тощо.

Хто може складати договір доручення? Як правило, договір укладається між юридичними особами, але нічого не заважає укладати його між фізичними особами, якщо це відповідає їхнім інтересам. Головне – це наявність відповідних повноважень у представників сторін, що підписують договір.

Приклади

Шаблон Договору доручення для продажу продукції

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ довірителя], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Довіритель”), і [ПІБ повіреного], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Повірений”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Довіритель доручає Повіреному продавати продукцію, що належить Довірителю, на умовах, визначених Довірителем.

1.2. Продукція, що доручається для продажу, має такі характеристики:

 • [перелік характеристик продукції].

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Довіритель зобов’язаний:

 • передати Повіреному продукцію для продажу;
 • оплатити Повіреному послуги за продаж продукції;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

2.2. Повірений зобов’язаний:

 • продавати продукцію на умовах, визначених Довірителем;
 • відзвітувати Довірителю про виконання доручення;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

3. Ціна продукції

3.1. Ціна продукції визначається Довірителем самостійно.

3.2. Оплата продукції здійснюється Повіреному покупцем.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Повірений несе відповідальність за втрату, пошкодження або знищення продукції, переданої для продажу, якщо це сталося з його вини.

5.3. Довіритель несе відповідальність за шкоду, заподіяну Повіреному внаслідок його дій або бездіяльності.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Довіритель

[Підпис довірителя]

Повірений

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

[Підпис повіреного]

Приклади заповнення

Продукція

[Вказати найменування продукції, її характеристики, наприклад:

 • мобільні телефони;
 • ноутбуки;
 • одяг;
 • інші види продукції. ]

Ціна продукції

[Вказати ціну продукції, визначену Довірителем.

Наприклад, ціна продукції може визначатися за такими принципами:

 • за фіксованою ціною;
 • за ціною, яка визначається на підставі біржових котирувань;
 • за ціною, яка визначається на підставі аукціону;
 • інші принципи визначення ціни. ]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 рік;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір доручення для продажу продукції повинен бути підписаний Довірителем і Повіреним.
 • Договір доручення для продажу продукції повинен містити відомості про сторони, продукцію, що доручається для продажу, ціну продукції, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору доручення для продажу продукції:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”;
 • Закон України “Про оподаткування”;
 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Додаткові положення, які можна включити в договір доручення для продажу продукції:

 • умови передачі продукції для продажу;
 • умови оплати продукції;
 • умови доставки продукції покупцеві;
 • умови реклами продукції;
 • умови забезпечення виконання зобов’язань сторін

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ ДЛЯ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ

м. ________ “_” ________ 20

Ми, нижче підписані:

 1. Компанія “_________”, розташована за адресою: ________, реєстраційний номер: _______, представлена директором _________, іменована далі “Доручитель”, з однієї сторони,

та

 1. Компанія “_________”, розташована за адресою: ________, реєстраційний номер: _______, представлена директором _________, іменована далі “Доручений”, з іншої сторони,

уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОРУЧЕННЯ

Доручитель доручає, а Доручений приймає на себе зобов’язання здійснити продаж продукції (детальний опис продукції, її характеристики, моделі тощо) за вказаними у цьому договорі умовами.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Доручений зобов’язується здійснювати продаж продукції від імені та за рахунок Доручителя, дотримуючись умов договору. Доручитель зобов’язується виплатити Дорученому винагороду за виконання доручення в розмірі та порядку, вказаних у цьому договорі.

3. ВИНАГОРОДА ДОРУЧЕНОГО

За виконання доручення Доручений отримує винагороду у розмірі _____ гривень (прописом) або відсоток від суми продажу.

4. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ

Доручення має бути виконано протягом _______ днів з дати підписання цього договору.

5. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Цей договір укладено відповідно до статей 1001-1028 Цивільного кодексу України та інших діючих законодавчих актів України.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до виконання сторонами своїх зобов’язань.

АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


(ПІБ, підпис Доручителя) (ПІБ, підпис Дорученого)

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: