Договір для дарування майна

Договір для дарування майна

Договір для дарування майна є однією з форм цивільних правовідносин, за якою одна сторона (дарувальник) безоплатно передає або зобов’язується передати власність іншій стороні (обдарованому) певне майно. Ця угода відбувається без будь-якої винагороди або зобов’язань з боку отримувача, окрім випадків, коли інше прямо передбачено угодою сторін.

Договори дарування можуть стосуватися різних видів майна: рухомого (наприклад, автомобілі, коштовності) та нерухомого (земельні ділянки, будинки). Від виду майна, що передається, може залежати форма договору: так, договір дарування нерухомого майна завжди має бути у письмовій формі.

Основна мета договору для дарування майна – це регулювання безоплатної передачі права власності з однієї особи на іншу. Цей документ потрібен для того, щоб зафіксувати волевиявлення сторін і забезпечити правову впевненість у власницьких правах.

Договір дарування зазвичай укладається, коли існує бажання безоплатно передати своє майно іншій особі – це може бути акту великодушності, спроба підтримки або інші особисті мотиви.

Основними сторонами в договорі дарування є дарувальник (особа, яка передає майно) та обдарований (особа, яка отримує майно).

Вимоги до оформлення можуть залежати від конкретного майна, яке передається. Наприклад, договір дарування нерухомості не тільки має бути у письмовій формі, але й обов’язково підлягає нотаріальному завіренню.

Договір дарування може бути складений сторонами самостійно, але враховуючи важливість та можливі правові наслідки такої угоди, рекомендується звертатися до професійних юристів або нотаріуса для його оформлення.

Приклади

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ МАЙНА

м. ________ “_” ________ 20

Ми, нижче підписані:

 1. Громадянин України _________, який проживає за адресою: , паспорт: серія ___ №, випущений “” ________ 20 року ________ (ким випущено), іменований далі “Дарувальник”, з однієї сторони,

та

 1. Громадянин України _________, який проживає за адресою: , паспорт: серія ___ №, випущений “” ________ 20 року ________ (ким випущено), іменований далі “Обдарований”, з іншої сторони,

уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДАРУВАННЯ

Дарувальник безоплатно передає, а Обдарований приймає в дар майно: ___________ (докладний опис майна: характеристики, розташування, інші відомості).

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Дарувальник передає право власності на майно Обдарованому, який приймає це майно без будь-яких додаткових зобов’язань перед Дарувальником, крім випадків, прямо вказаних у цьому договорі.

3. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Цей договір укладено відповідно до статей 668-679 Цивільного кодексу України та інших діючих законодавчих актів України.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


(ПІБ, підпис Дарувальника) (ПІБ, підпис Обдарованого)

Шаблон Договору дарування майна

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ дарувальника], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Дарункодавця”), і [ПІБ обдаровуваного], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Обдаровуваного”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Дарункодавець дарує Обдаровуваному майно, що належить Дарункодавцю на праві власності, а саме:

 • [перелік майна].

2. Права і обов’язки сторін

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

2.1. Дарункодавець зобов’язаний:

 • передати Обдаровуваному майно;
 • повідомити Обдаровуваному про всі відомі йому права третіх осіб на майно.

2.2. Обдаровуваний зобов’язаний:

 • прийняти майно від Дарункодавця;
 • вчинити дії, необхідні для державної реєстрації права власності на майно.

3. Строк дії договору

3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Дарункодавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну Обдаровуваному внаслідок його дій або бездіяльності.

4.3. Обдаровуваний несе відповідальність за шкоду, заподіяну Дарункодавцю внаслідок його дій або бездіяльності.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

6. Заключні положення

6.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Дарункодавець

[Підпис дарувальника]

Обдаровуваний

[Підпис обдаровуваного]

Приклади заповнення

Майно

[Вказати детальний опис майна, що дарується, наприклад:

 • квартира, розташована за адресою [адреса];
 • автомобіль марки [марка] з номером [номер];
 • грошові кошти в сумі [сума] гривень;
 • інші види майна. ]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 рік;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір дарування майна повинен бути підписаний Дарувальником і Обдаровуваним.
 • Договір дарування майна повинен містити відомості про сторони, майно, що дарується, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору дарування майна:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;
 • Закон України “Про реєстрацію транспортних засобів та їх власників”.

Додаткові положення, які можна включити в договір дарування майна:

 • умови передачі майна Обдаровуваному;
 • умови забезпечення виконання зобов’язань сторін;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: