Договір для благодійної діяльності

Договір для благодійної діяльності

Договір для благодійної діяльності – це правовий документ, який фіксує угоду між дарувальником та одержувачем благодійної допомоги або послуги. Головна мета цього документа полягає в забезпеченні прав та обов’язків сторін у процесі надання та отримання благодійної допомоги.

Цей документ потрібен для того, щоб мати чітке розуміння умов, на яких надається благодійна допомога, а також для того, щоб забезпечити правову відповідальність сторін. Договір також може вказувати на конкретні цілі та завдання, які мають бути досягнуті завдяки наданій допомозі.

Зазвичай договір для благодійної діяльності укладається, коли фізична або юридична особа бажає передати певні кошти, ресурси або послуги благодійному фонду, організації або іншій особі з метою підтримки благодійних ініціатив.

Щодо учасників договору, дарувальник може бути як фізичною, так і юридичною особою, яка виявляє бажання надати благодійну допомогу. Одержувач, у свою чергу, – це особа або організація, яка отримує допомогу для реалізації благодійних проектів або програм.

Вимоги до оформлення можуть варіюватися в залежності від законодавства конкретної країни. Однак зазвичай договір має містити інформацію про сторони, умови та характер благодійної допомоги, строк дії договору, права та обов’язки сторін, а також умови розірвання договору.

Стосовно підготовки договору, він часто готується юридичними службами благодійних організацій або незалежними юристами. Завжди рекомендується звертатися до фахівця для складання або консультації з приводу договору для благодійної діяльності, щоб забезпечити його відповідність законодавству та інтересам сторін.

Приклади

Шаблон Договору для благодійної діяльності

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ благодійника], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Благодійник”), і [найменування благодійної організації], [ідентифікаційний код], [місцезнаходження], (далі – “Благодійний фонд”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Благодійник передає благодійну допомогу Благодійному фонду, а Благодійний фонд зобов’язується використати цю допомогу на благодійні цілі.

1.2. Благодійна допомога надається у вигляді [найменування благодійної допомоги].

1.3. Сума благодійної допомоги становить [сума] гривень.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Благодійник зобов’язаний:

 • передати Благодійному фонду благодійну допомогу;
 • надати Благодійному фонду всю необхідну інформацію для використання благодійної допомоги.

2.2. Благодійний фонд зобов’язаний:

 • використати благодійну допомогу на благодійні цілі, визначені цим договором;
 • надати Благодійнику звіт про використання благодійної допомоги.

3. Строк дії договору

3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

6. Заключні положення

6.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Благодійник

[ПІБ благодійника]

Благодійний фонд

[Найменування благодійної організації]

Приклади заповнення

Найменування благодійної допомоги

[Вказати найменування благодійної допомоги, наприклад:

 • грошові кошти;
 • товари;
 • послуги;
 • інше. ]

Сума благодійної допомоги

[Вказати суму благодійної допомоги, визначену за домовленістю сторін.]

Благодійні цілі

[Вказати благодійні цілі, на які буде використана благодійна допомога, наприклад:

 • надання матеріальної допомоги малозабезпеченим;
 • надання соціальних послуг;
 • проведення благодійних заходів;
 • інше. ]

Важливо:

 • Договір для благодійної діяльності повинен бути підписаний благодійником і благодійним фондом.
 • Договір для благодійної діяльності повинен містити відомості про благодійника, благодійний фонд, благодійну допомогу, суму благодійної допомоги, благодійні цілі.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору для благодійної діяльності:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”;
 • Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

Приклади використання договору для благодійної діяльності:

 • Благодійник передає благодійну допомогу у вигляді грошових коштів для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим.
 • Благодійник передає благодійну допомогу у вигляді товарів для проведення благодійного заходу.
 • Благодійник передає благодійну допомогу у вигляді послуг для надання соціальних послуг.

Поради щодо оформлення договору для благодійної діяльності:

 • Уважно заповніть всі поля договору.
 • Не забудьте вказати строк дії договору.
 • Якщо ви передаєте благодійну допомогу у вигляді товарів або послуг, у договорі необхідно вказати їх перелік і вартість.
 • Зберігайте договір в надійному місці.

ДОГОВІР БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ

м. [Київ], ___ [день] ____ [місяць] 20__ р.

Між [ПІБ або назва компанії-дарувальника] (реквізити: [деталі]), надалі “Дарувальник”, з однієї сторони, та [ПІБ або назва компанії-одержувача], реквізити: [деталі], надалі “Одержувач”, з іншої сторони, уклали цей Договір про нижчезазначене:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Дарувальник передає, а Одержувач приймає благодійну допомогу у вигляді [конкретний опис допомоги, наприклад, “фінансової допомоги у розмірі 10 000 гривень” або “10 комп’ютерів марки XYZ”].
 2. МЕТА ДОПОМОГИ Благодійна допомога надається з метою [конкретна мета, наприклад, “підтримки дітей-сиріт у місті Київ”].
 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН Дарувальник гарантує, що передані ресурси є його власністю та не мають обтяжень. Одержувач зобов’язується використовувати допомогу виключно згідно з метою, зазначеною у цьому Договорі.
 4. ЗВІТНІСТЬ Одержувач зобов’язаний надати Дарувальнику звіт про використання благодійної допомоги до [дата].
 5. ЗАКОНОДАВЧА ОСНОВА Договір укладено відповідно до законодавства України, зокрема Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.
 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ [Тут можуть бути додаткові умови, специфічні для конкретної ситуації.]
 7. ПІДПИСИ СТОРІН Дарувальник: __________ [ПІБ або печатка компанії-дарувальника] / підпис Одержувач: __________ [ПІБ або печатка компанії-одержувача] / підпис

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: