Договір дарування

Договір купівлі-продажу

Договір дарування — це громадсько-правова угода, в рамках якої одна сторона безоплатно передає або зобов’язується передати своє майно власності іншій стороні. Тобто основною особливістю такого договору є безоплатність передачі майна.

Договір дарування може бути укладений стосовно різних видів майна: рухомого майна, нерухомості, цінних паперів тощо. Також існують договори дарування, які передбачають певні умови або обтяження для одержувача подарунка, наприклад, утримання дарувальника до його смерті або інші умови, які сторони можуть встановити.

Цей документ потрібен для того, щоб зафіксувати факт передачі майна власності безоплатно. Він служить юридичним підтвердженням передачі прав власності від однієї особи до іншої.

Договір дарування складається тоді, коли одна сторона має бажання безоплатно передати своє майно іншій особі. Це може бути акт доброї волі, спрямований на підтримку або допомогу, або ж інші особисті мотиви.

У документі виступають дві сторони: дарувальник — особа, яка безоплатно передає майно, та одержувач — особа, яка приймає майно.

Щодо вимог до оформлення, договір дарування рухомого майна може бути усним або письмовим, проте договір дарування нерухомості завжди має бути у письмовій формі і його обов’язково має бути нотаріально засвідчено. Також у договорі повинні бути вказані предмет дарування, його характеристики та інші важливі умови.

Зазвичай договір дарування складають сторони самостійно, але в разі необхідності нотаріального засвідчення або складності умов дарування може бути залучений юрист чи нотаріус. Нотаріус також перевіряє відповідність договору вимогам закону, а при даруванні нерухомості — її реєстрацію в відповідних державних органах.

Приклади

Договір дарування

Місто ________ Дата _________

 1. Сторони:

Дарувальник: Прізвище, ім’я, по батькові: ________ Паспорт: серія _____, номер , виданий “” _____ 20 р. Адреса реєстрації: ________ Ідентифікаційний номер: ________

Одержувач: Прізвище, ім’я, по батькові: ________ Паспорт: серія _____, номер , виданий “” _____ 20 р. Адреса реєстрації: ________ Ідентифікаційний номер: ________

 1. Предмет дарування:

(опис майна, яке передається, наприклад: автомобіль марки “Toyota Corolla”, 2010 року випуску, VIN-код ________, або: квартира за адресою: ________, загальною площею _____ кв. м)

 1. Умови дарування:

Дарувальник безоплатно передає, а Одержувач приймає в дар предмет дарування на умовах, вказаних у цьому договорі.

 1. Обтяження та зобов’язання:

(якщо є будь-які обтяження або зобов’язання для одержувача, вони вказуються тут, наприклад: Одержувач зобов’язується утримувати дарувальника до його смерті)

 1. Інші умови:

(будь-які додаткові умови, на які домовились сторони)

 1. Підписи сторін:

Дарувальник ____________ // Одержувач ______________ //

Шаблон Договору дарування

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ дарувальника], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Дарунковик” або “Дарувальник”), і [ПІБ обдаровуваного], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Обдаровуваний”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Дарувальник безоплатно передає Обдаровуваному у власність [найменування майна], що належить Дарувальнику на праві власності (далі – “Майно”).

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Дарунковик зобов’язаний:

 • передати Обдаровуваному Майно у власність у порядку, встановленому цим договором;
 • надати Обдаровуваному всю необхідну інформацію про Майно.

2.2. Обдаровуваний зобов’язаний:

 • прийняти Майно у власність у порядку, встановленому цим договором;
 • використовувати Майно відповідно до його призначення та умов цього договору.

3. Строк дії договору

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту виконання сторонами всіх своїх зобов’язань за цим договором.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

6. Заключні положення

6.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Дарувальник

[Підпис дарувальника]

Обдаровуваний

[Підпис обдаровуваного]

Приклади заповнення

Майно

[Вказати найменування майна, його характеристики, кількість.]

Важливо:

 • Договір дарування повинен бути підписаний Дарувальником і Обдаровуваним.
 • Договір дарування повинен містити відомості про сторони, майно, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору дарування:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про заповіт та спадкування”.

Додаткові положення, які можна включити в договір дарування:

 • умови передачі майна Обдаровуваному;
 • умови використання майна Обдаровуваним;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Ось деякі додаткові положення, які можна включити в договір дарування:

 • Умови передачі майна Обдаровуваному:

  • спосіб передачі майна;
  • строк передачі майна;
  • місце передачі майна.
 • Умови використання майна Обдаровуваним:

  • цільове використання майна;
  • порядок користування майном;
  • порядок відшкодування збитків, завданих Майну.
 • Інші умови:

  • умова про обов’язок Обдаровуваного зберігати майно та використовувати його відповідно до його призначення;
  • умова про обов’язок Обдаровуваного не відчужувати майно без згоди Дарувальника;
  • умова про право Дарувальника вимагати повернення Майна в разі порушення Обдаровуваним умов договору.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: