Договір безповоротної фінансової допомоги

Договір безповоротної фінансової допомоги

Договір безповоротної фінансової допомоги — це документ, що фіксує угоду між сторонами, за якою одна особа передає іншій певну суму грошей без будь-яких обов’язків її повертання чи відшкодування. Тобто основною особливістю такого договору є безповоротність передачі коштів.

Договори безповоротної фінансової допомоги можуть мати різні форми в залежності від цілей та умов надання такої допомоги. Наприклад, це може бути допомога від батьків дітям, допомога між партнерами або корпоративна допомога від компанії своєму підрозділу.

Цей документ потрібен для того, щоб зафіксувати інтенції сторін і встановити юридичне підтвердження того, що передача коштів відбулася саме як безповоротна допомога, а не як позика чи будь-яка інша операція, що вимагає повернення коштів.

Договір безповоротної фінансової допомоги зазвичай складається, коли особа або організація бажає передати кошти без будь-яких зобов’язань їх повертати. Це може бути вираженням довіри, підтримки або інших особистих, соціальних чи корпоративних мотивів.

В договорі виступають дві сторони: дарувальник (особа, що надає фінансову допомогу) та одержувач (особа, що приймає цю допомогу).

Щодо вимог до оформлення, договір безповоротної фінансової допомоги, як правило, має бути у письмовій формі для того, щоб мати юридичну силу та служити доказом угоди між сторонами. Він має чітко вказувати суму допомоги, сторони угоди, дату та інші важливі умови.

Зазвичай договір безповоротної фінансової допомоги складається сторонами самостійно. Однак, якщо сторони бажають забезпечити себе від можливих юридичних ризиків або якщо сума допомоги є значущою, то вони можуть звертатися до юриста для консультацій та допомоги у складанні документа.

Приклади

Шаблон Договору безповоротної фінансової допомоги

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ дарувальника], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Дарунковик” або “Дарувальник”), і [ПІБ обдаровуваного], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Обдаровуваний”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Дарувальник безоплатно передає Обдаровуваному у власність грошові кошти у сумі [сума] гривень (далі – “Грошові кошти”).

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Дарувальник зобов’язаний:

 • передати Обдаровуваному Грошові кошти у власність у порядку, встановленому цим договором;
 • надати Обдаровуваному всю необхідну інформацію про Грошові кошти.

2.2. Обдаровуваний зобов’язаний:

 • прийняти Грошові кошти у власність у порядку, встановленому цим договором;
 • використовувати Грошові кошти відповідно до його призначення та умов цього договору.

3. Строк дії договору

3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту виконання сторонами всіх своїх зобов’язань за цим договором.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

6. Заключні положення

6.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Дарувальник

[Підпис дарувальника]

Обдаровуваний

[Підпис обдаровуваного]

Приклади заповнення

Ціль використання грошових коштів

[Вказати мету надання грошових коштів, наприклад, на навчання, лікування, придбання житла тощо.]

Важливо:

 • Договір безповоротної фінансової допомоги повинен бути підписаний Дарувальником і Обдаровуваним.
 • Договір безповоротної фінансової допомоги повинен містити відомості про сторони, грошові кошти, ціль використання грошових коштів.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору безповоротної фінансової допомоги:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про заповіт та спадкування”.

Додаткові положення, які можна включити в договір безповоротної фінансової допомоги:

 • умови надання грошових коштів Обдаровуваному;
 • умови використання грошових коштів Обдаровуваним;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Ось деякі додаткові положення, які можна включити в договір безповоротної фінансової допомоги:

 • Умови надання грошових коштів Обдаровуваному:

  • спосіб надання грошових коштів;
  • строк надання грошових коштів;
  • місце надання грошових коштів.
 • Умови використання грошових коштів Обдаровуваним:

  • цільове використання грошових коштів;
  • порядок використання грошових коштів;
  • порядок відшкодування збитків, завданих Грошовими коштами.
 • Інші умови:

  • умова про обов’язок Обдаровуваного зберігати грошові кошти та використовувати їх відповідно до їх призначення;
  • умова про обов’язок Обдаровуваного не відчужувати грошові кошти без згоди Дарувальника;
  • умова про право Дарувальника вимагати повернення грошових коштів в разі порушення Обдаровуваним умов договору.

Договір безповоротної фінансової допомоги

Місто ________ Дата _________

 1. Сторони:

Дарувальник: Прізвище, ім’я, по батькові: ________ Паспорт: серія _____, номер , виданий “” _____ 20 р. Адреса реєстрації: ________ Ідентифікаційний номер: ________

Одержувач: Прізвище, ім’я, по батькові: ________ Паспорт: серія _____, номер , виданий “” _____ 20 р. Адреса реєстрації: ________ Ідентифікаційний номер: ________

 1. Сума допомоги:

_____ гривень (у словах: _____________________________).

 1. Мета допомоги:

(Наприклад: підтримка в освітніх потребах, допомога в лікуванні тощо)

 1. Додаткові умови:

(Якщо існують додаткові умови або специфікації, вони вказуються тут.)

 1. Відмова від зобов’язань:

Сторони підтверджують, що дана фінансова допомога передається без будь-яких умов повертання та зобов’язань зі сторони Одержувача.

 1. Підписи сторін:

Дарувальник ____________ // Одержувач ______________ //

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: