Додаткова угода

Додаткова угода

Додаткова угода є правовим документом, який застосовується в Україні для внесення змін до вже існуючого договору або угоди. Суть цього документа полягає в тому, що він дозволяє сторонам внести зміни до умов договору без необхідності його повного переукладення. Це може бути корисним у ситуаціях, де умови первісного договору необхідно адаптувати до нових обставин або певних змін.

Додаткові угоди можуть бути різних форм і видів в залежності від предмета і умов первісного договору. Наприклад, додаткова угода може бути укладена для зміни суми контракту, строків виконання робіт, зміни сторін угоди або будь-яких інших суттєвих і несуттєвих умов.

Цей документ потрібен для того, щоб унормувати внесені зміни юридично чинним способом, забезпечуючи права та обов’язки обох сторін. Також він допомагає уникнути непорозумінь і конфліктів, які можуть виникнути через зміну умов договору.

Додаткову угоду складають, коли обидві сторони первісного договору дійшли згоди щодо необхідності зміни певних умов. Такий документ має бути виготовлений на підставі взаємної згоди сторін і в установленому законодавством порядку.

Стосовно сторін у документі, то вони зазвичай збігаються зі сторонами первісного договору. Тобто, якщо первісний договір був укладений між двома підприємствами, то й додаткова угода укладається між тими ж самими підприємствами.

Вимоги до оформлення додаткової угоди включають чітке формулювання змін, які вносяться до договору, вказівку на відповідні пункти договору, що змінюються, та дату, з якої ці зміни набувають чинності. Також важливо, щоб документ був підписаний уповноваженими представниками обох сторін і мав відповідні печатки, якщо це передбачено статутом організацій.

Додаткову угоду складає юридичний відділ або адвокат, який представляє інтереси однієї зі сторін, або це може бути спільна робота представників обох сторін. Важливо, щоб процес складання документа супроводжувався юридичними консультаціями, щоб уникнути порушення діючого законодавства і забезпечити захист прав обох сторін.

Приклади

ДОДАТКОВА УГОДА

до договору № ___ від __________

Місто, дата

Ми, нижчепідписані,

З однієї сторони:

 • Повна назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця
 • Місцезнаходження
 • Ідентифікаційний код (для юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи-підприємця)

З іншої сторони:

 • Повна назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця
 • Місцезнаходження
 • Ідентифікаційний код (для юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи-підприємця)

уклали цю додаткову угоду до договору № ___ від __________ (далі – “Договір”) про наступне:

1. Внести зміни до пункту _____ Договору, а саме:

Текст нового пункту:

2. Внести зміни до пункту _____ Договору, а саме:

Текст нового пункту:

3. Інші зміни до Договору:

Текст інших змін:

Ця додаткова угода є невід’ємною частиною Договору.

Сторони підтвердили, що вони уклали цю додаткову угоду добровільно, без будь-якого примусу або тиску з боку другої сторони.

Підписи сторін:

З однієї сторони:

З іншої сторони:

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Підпис

Підпис

Відмітка про реєстрацію Договору:

Реєстрація Договору:

Дата реєстрації:

Номер реєстрації:

Відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України, зміна або розірвання договору допускається за згодою сторін, якщо інше не встановлено законом або договором.

Додаткова угода є документом, який вносить зміни до договору. Додаткова угода повинна бути підписана сторонами договору.

Приклади заповнення:

Якщо в договорі передбачено, що строк виконання робіт може бути змінений за погодженням сторін, то в додатковій угоді необхідно зазначити новий строк виконання робіт.

Якщо в договорі передбачено, що ціна договору може бути змінена за погодженням сторін, то в додатковій угоді необхідно зазначити нову ціну договору.

В додатковій угоді також можна внести інші зміни до договору, які не суперечать закону.

ДОДАТКОВА УГОДА №__

до Договору №__ від “__”__________ рр.

м. [Київ]

“”__________ 20 р.

Між:

[ТОВ “УкрАгро”], в особі директора [Петрова П.П.], що діє на підставі Статуту, з одного боку,

та

[ФОП Іванов І.І.], з іншого боку,

далі – “Сторони”, на підставі взаємної згоди, домовились про наступне:

 1. Внести зміни до п. 2.1 Договору №__ від “__”__________ рр., а саме: збільшити загальну суму контракту на [100 000 грн.], в результаті чого вона складатиме [500 000 грн.].
 2. Змінити строк виконання робіт, вказаних у п. 3.1 Договору, на [30 днів]. Роботи повинні бути виконані до “__”__________ року.
 3. Всі інші умови Договору №__ від “__”__________ рр. залишаються без змін і діють на умовах первісного договору.
 4. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід’ємною частиною Договору №__ від “__”__________ рр.
 5. Додаткова угода складена у двох екземплярах, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

Сторони:

За ТОВ “УкрАгро” ______________ [Петров П.П.]

За ФОП Іванов І.І. ______________ [Іванов І.І.]

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: