Додаткова угода про зміну банківських реквізитів

Додаткова угода про зміну банківських реквізитів

Додаткова угода про зміну банківських реквізитів є специфічним документом, який має важливе значення в комерційних та фінансових відносинах в Україні. Цей документ використовується для офіційної зміни банківських даних сторін у рамках існуючого контракту або угоди.

Цей вид додаткової угоди застосовується, коли одна або обидві сторони контракту мають намір змінити свої банківські реквізити, які були вказані у первісному документі. Зміна може включати номер рахунку, назву банку, SWIFT-коди, та інші важливі банківські деталі.

Зміна банківських реквізитів може бути потрібна з різних причин: зміна банку, реорганізація компанії, злиття чи поглинання, або просто виправлення помилок у попередніх даних. Цей документ забезпечує, що всі фінансові транзакції відповідають актуальній інформації та запобігає можливим фінансовим збоям або затримкам у платежах.

Додаткові угоди можуть бути різних форм, в залежності від вимог сторін та характеру змін. Вони можуть бути у письмовій формі, підписані та скріплені печатками, або в електронній формі з цифровими підписами, якщо це допускається законодавством.

Щоб додаткова угода була дійсною, вона повинна відповідати законодавству України, бути чітко сформульованою і підписаною усіма сторонами первісного контракту. Важливо, щоб угода чітко вказувала на змінені реквізити, а також містила посилання на оригінальний документ, до якого вона вносить зміни.

Додаткова угода складається тоді, коли існує потреба в оновленні банківських даних, які є критичними для здійснення фінансових операцій у рамках існуючої угоди.

У додатковій угоді сторонами виступають оригінальні учасники контракту, чиї банківські реквізити змінюються.

Документ повинен містити точні та актуальні дані, відповідати юридичним стандартам, бути підписаним усіма зацікавленими сторонами і, за потреби, засвідченим нотаріально.

Зазвичай, додаткову угоду готує юридичний відділ або юрист однієї зі сторін, але вона повинна бути узгоджена та підписана всіма сторонами, які беруть участь у первісному контракті. Цей процес вимагає точності та уваги до деталей, оскільки будь-які помилки у банківських реквізитах можуть призвести до значних затримок або проблем із платежами.

Ключовою метою додаткової угоди є забезпечення безперебійного фінансового обміну між сторонами та відповідність угоди актуальному стану їхніх банківських реквізитів.

Приклади

ДОДАТКОВА УГОДА № [___]

до Договору № [] від []

м. [Назва міста], Україна

[Дата]

Між:

[Повна назва компанії], далі – «Сторона А», в особі [ПІБ та посада особи, що представляє компанію], що діє на підставі [Уставу/Повноваження], з однієї сторони,

та

[Повна назва компанії], далі – «Сторона Б», в особі [ПІБ та посада особи, що представляє компанію], що діє на підставі [Уставу/Повноваження], з іншої сторони,

спільно іменовані як «Сторони»,

Враховуючи:

що між Сторонами діє Договір № [] від [];

Беручи до уваги:

необхідність внесення змін до банківських реквізитів, вказаних у Договорі;

На підставі:

статей Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок зміни банківських реквізитів,

Сторони домовились про наступне:

 1. Змінити банківські реквізити Сторони А на:Назва банку: [Назва банку] Рахунок: [Номер рахунку] МФО: [Код МФО] ЄДРПОУ: [Код ЄДРПОУ]
 2. Зміни до банківських реквізитів набувають чинності з моменту підписання цієї Додаткової угоди.
 3. Усі інші умови Договору № [] від [] залишаються без змін.
 4. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Сторона А:

[Підпис]

[ПІБ]

[Посада]

Сторона Б:

[Підпис]

[ПІБ]

[Посада]

ДОДАТКОВА УГОДА

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

до договору № [номер договору] від [дата укладення договору]

між

[найменування першої сторони], [місцезнаходження першої сторони], [ідентифікаційний код першої сторони], в особі [найменування посади] [ПІБ], що діє на підставі [назва документа], далі за текстом – “Продавець”,

та

[найменування другої сторони], [місцезнаходження другої сторони], [ідентифікаційний код другої сторони], в особі [найменування посади] [ПІБ], що діє на підставі [назва документа], далі за текстом – “Покупець”,

уклали цю додаткову угоду (далі – “Угода”) до договору № [номер договору] від [дата укладення договору] (далі – “Договір”) про наступне:

 1. У зв’язку з [причина зміни банківських реквізитів] сторони домовилися про зміну банківських реквізитів Продавця за Договором.

 2. З дати підписання цієї Угоди банківські реквізитів Продавця за Договором є такими:

 • [нові банківські реквізити]
 1. Усі інші умови Договору залишаються без змін.

 2. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами.

 3. Угода підписана у двох примірниках, один з яких зберігається у Продавця, а другий – у Покупця.

Продавець

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Покупець

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

[Дата]

Приклади заповнення

У пункті 1 Угоди вкажіть причину зміни банківських реквізитів. Наприклад, “у зв’язку зі зміною банківської установи”.

У пункті 2 Угоди вкажіть нові банківські реквізити Продавця. Включіть такі реквізити:

 • назва банку
 • номер розрахункового рахунку
 • код банку
 • МФО
 • SWIFT-код

У пункті 3 Угоди вкажіть, що всі інші умови Договору залишаються без змін. Це важливо, оскільки зміна банківських реквізитів не повинна призвести до змін інших умов Договору, таких як ціна, строк поставки, кількість товару тощо.

У пункті 4 Угоди вкажіть дату набрання чинності Угодою.

У пункті 5 Угоди вкажіть кількість примірників Угоди та місце їх зберігання.

Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено законом або договором.

У разі зміни банківських реквізитів за договором сторони необхідно укласти додаткову угоду до договору, в якій вказати нові банківські реквізити та дату набрання чинності змінами.

Ось ще один шаблон додаткової угоди про зміну банківських реквізитів відповідно до законодавства України:

Додаткова угода No___ до Договору No___ від “___”________20__р. про зміну банківських реквізитів

м.__________

“___”_________20__р

____________________(назва організації), надалі “Сторона 1”, в особі ________________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______________________(назва організації), надалі “Сторона 2”, в особі __________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цю додаткову угоду до Договору No від ““________20__р. про наступне:

 1. Банківські реквізити Сторони 2 з “__”________20__р. матимуть наступний вигляд:

Рахунок No ______________ в ___________________(назва банку) МФО ___________ Код ЄДРПОУ ___________

 1. Інші умови Договору No___ від “__”________20__р. залишаються незмінними.
 2. Ця додаткова угода складена у двох примірниках по одному для кожної Сторони.
 3. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Сторона 1: Сторона 2:


Отже, в угоді вказуються нові реквізити сторони, посилання на основний договір, підтвердження чинності інших умов договору та реквізити і підписи сторін.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: