Додаткова угода про продовження дії договору

Додаткова угода про продовження дії договору

Додаткова угода про продовження дії договору є документом, який сторони укладають з метою продовження строку дії раніше підписаного договору. Така угода може бути укладена, коли сторони бажають продовжити співпрацю на попередніх чи змінених умовах після того, як закінчується термін, встановлений первісним договором.

Види та форми додаткових угод про продовження можуть залежати від виду первісного договору та від специфічних умов, на яких сторони домовляються про продовження. Наприклад, угода про продовження оренди нерухомості буде включати умови про орендну плату, строк оренди та можливі зміни до умов користування об’єктом.

Такий документ необхідний для юридичного оформлення наміру сторін продовжити діючі договірні зобов’язання. Він також дозволяє уникнути необхідності укладання нового договору, що економить час та засоби сторін. Крім того, угода про продовження забезпечує правову визначеність стосунків між сторонами.

Для складання такої угоди потрібно, щоб обидві сторони погодилися на продовження та вирішили всі умови, за яких воно відбудеться. Вимоги до додаткової угоди включають вказівку на первісний договір, його терміни, інформацію про сторони, новий термін дії та будь-які зміни до умов договору, які сторони хочуть внести.

Сторонами в додатковій угоді виступають ті ж особи, що й у первісному договорі. Угода має бути складена у письмовій формі та підписана всіма сторонами. Зазвичай такий документ складається у двох екземплярах, по одному для кожної зі сторін.

Угода може бути підготовлена будь-якою стороною, але зазвичай це робить та сторона, яка ініціює продовження. Часто для складання угоди сторони звертаються до юристів, щоб забезпечити відповідність документа законодавству та уникнути можливих непорозумінь у майбутньому.

Приклади

Додаток до договору №___ від ___ року

Додаткова угода про продовження дії договору

м. Київ

___ 2023 року

Ми, нижчепідписані,

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа»

в особі директора Петрова Петра Петровича,

який діє на підставі Статуту,

далі за текстом – «Продавець»,

та

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бета»

в особі директора Іванова Івана Івановича,

який діє на підставі Статуту,

далі за текстом – «Покупець»,

уклали цю Додаткову угоду до Договору купівлі-продажу №___ від ___ року (далі за текстом – «Договір») про таке:

**1. Сторони домовилися про продовження дії Договору.

**2. Договір продовжується на строк до ___ 2023 року.

**3. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.

**4. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами.

Засвідчено:

Продавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа»

Директор Петров Петро Петрович

Покупець:**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бета»

Директор Іванов Іван Іванович

Примітки:

 • Додаткова угода про продовження дії договору є документом, який дозволяє продовжити дію договору.
 • Додаткова угода про продовження дії договору повинна відповідати таким вимогам:
  • вона повинна бути укладена в письмовій формі;
  • вона повинна містити відомості про Сторони договору, які продовжують дію договору;
  • вона повинна містити строк продовження дії договору;
  • вона повинна містити відомості про порядок виконання зобов’язань за договором після продовження його дії;
  • вона повинна бути підписана Сторонами договору.

Приклад заповнення

У розділі “1. Сторони домовилися про продовження дії Договору” слід зазначити, що Сторони договору домовилися про продовження його дії.

У розділі “2. Договір продовжується на строк до ___ 2023 року” слід зазначити строк продовження дії договору.

У розділі “3. Усі інші умови Договору залишаються незмінними” слід зазначити, що інші умови договору залишаються незмінними.

У розділі “4. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами” слід зазначити, з якого моменту додаткова угода набирає чинності.

Наприклад, додаткова угода про продовження дії договору може бути укладена для:

 • продовження строку дії договору поставки;
 • продовження строку дії договору підряду;
 • продовження строку дії договору оренди;
 • продовження строку дії договору купівлі-продажу.

Додаткова угода про продовження дії договору

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Місто ___________ Дата _____________

Ми, нижчепідписані:

 1. ___________, далі – “Перша Сторона”, в особі ___________, який діє на підставі ___________, з одного боку, та
 2. ___________, далі – “Друга Сторона”, в особі ___________, який діє на підставі ___________, з іншого боку,

далі разом іменовані “Сторони”,

керуючись ст. 183, ст. 184, ст. 188, ст. 639 Цивільного кодексу України,

враховуючи умови Договору ___________ № ___________ від “________ року, далі – “Договір”,

дійшли згоди про наступне:

 1. Сторони вирішили продовжити дію Договору, зміст якого визначено вище, на період з “________ року по “________ року.
 2. Усі інші умови Договору, які не були змінені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними та в силі.
 3. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід’ємною частиною Договору.
 4. Ця Угода складена у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Підписи Сторін:

Перша Сторона: ___________ (ПІБ) Підпис: ___________ Печатка: ___________ (за наявності)

Друга Сторона: ___________ (ПІБ) Підпис: ___________ Печатка: ___________ (за наявності)

Приклад заповнення:

Місто Київ Дата 01.04.2023

Ми, нижчепідписані:

 1. ТОВ “Вектор”, далі – “Орендодавець”, в особі Генерального директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та
 2. ПП “Бізнес-Інвест”, далі – “Орендар”, в особі директора Петрова Петра Петровича, який діє на підставі Довіреності №56 від 15.03.2023, з іншого боку,

враховуючи умови Договору оренди № 1234 від 01.04.2021,

дійшли згоди про наступне:

 1. Орендодавець та Орендар вирішили продовжити дію Договору оренди, зміст якого визначено вище, на період з 01.04.2023 по 01.04.2024.

[Продовження угоди з вказівкою на всі зміни та умови]

Перша Сторона: Орендодавець ТОВ “Вектор” Іванов Іван Іванович Підпис: __________________ Печатка: _________________

Друга Сторона: Орендар ПП “Бізнес-Інвест” Петров Петро Петрович Підпис: __________________ Печатка: _________________

Цей шаблон є прикладом і потребує детального розгляду та, можливо, корекції юристом для відповідності конкретним умовам договору та законодавству України.

Ось ще один шаблон додаткової угоди про продовження дії договору українською мовою з посиланнями на закони України та прикладом заповнення:

ДОДАТКОВА УГОДА No___
про продовження дії Договору No_____ від «____» _________ 20___ р.
м. ____________________ «____» ______________ 20___ р.

___________(найменування Сторони 1)___________, в особі ___________(посада, ПІБ)_____________, що діє на підставі Статуту (або іншого установчого документа), з однієї сторони, та _____________(найменування Сторони 2)_____________, в особі ___________(посада, ПІБ)_____________, що діє на підставі Статуту (або іншого установчого документа), з іншої сторони, надалі разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. На підставі Договору No _______ від «___» _________ 20___ року (надалі Договір) були встановлені наступні строки виконання зобов’язань: Сторона 1 – з «___» __________ 20___ року до «___» __________ 20___ року; Сторона 2 – з «___» __________ 20___ року до «___» __________ 20___ року.

2. За згодою Сторін строки виконання зобов’язань за Договором продовжуються: Сторона 1 – до «___» __________ 20___ року; Сторона 2 – до «___» __________ 20___ року.

3. Всі інші умови Договору залишаються без змін.

4. Ця Додаткова угода складена у двох екземплярах по одному для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.

5. Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона 1:
___________ ______________ _______
(посада) (підпис) (ПІБ)

Сторона 2:
____________ ______________ _________
(посада) (підпис) (ПІБ)

Ця додаткова угода укладена відповідно до статті 528 Цивільного кодексу України.

Приклад заповнення:

ДОДАТКОВА УГОДА No1
про продовження дії Договору No123 від 01.01.2021 р.

м. Київ 15 лютого 2023 р.

ТОВ «Ромашка», в особі директора Іваненка І.П., з однієї сторони, та ФОП Петренко П.С., з іншої сторони, продовжили строк дії Договору No123 від 01.01.2021 р. до 30 квітня 2023 р.

Інші умови договору залишаються без змін.

Додаткова угода складена у 2 примірниках.

Директор ТОВ «Ромашка» Іваненко І.П.

ФОП Петренко П.С. Петренко П.С.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 2 оцінки, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: