Додаткова угода про повернення передоплати

Додаткова угода про повернення передоплати

Додаткова угода про повернення передоплати є важливим документом у сфері комерційного та цивільного права України. Вона використовується в ситуаціях, де сторони первісного договору погоджуються на повернення сплачених наперед коштів одній зі сторін. Це може бути актуальним у різних контекстах, наприклад, коли товари або послуги не були доставлені чи надані вчасно, або коли існують інші обставини, що перешкоджають виконанню зобов’язань згідно з умовами первісного договору.

Ця угода є юридично обов’язковим документом, який вносить зміни до існуючого договору, специфічно зосереджуючись на поверненні передоплати. Вона має включати точні суми, які підлягають поверненню, а також умови та терміни повернення цих коштів.

Додаткові угоди можуть бути оформлені у різних формах, залежно від конкретних умов та вимог сторін. Найпоширенішою є письмова форма, яка підписується обома сторонами. Електронні форми документів також можуть бути прийнятні, якщо вони відповідають всім законодавчим вимогам України щодо електронного документообігу.

Цей документ є необхідним для законного регулювання процесу повернення передоплати, особливо в ситуаціях, де первісні умови договору не можуть бути виконані з різних причин. Він допомагає уникнути непорозумінь та конфліктів, забезпечуючи чіткість та юридичну визначеність умов повернення коштів.

Для її дійсності, угода повинна відповідати українському законодавству та містити всі необхідні елементи, такі як точні суми, які підлягають поверненню, конкретні терміни повернення коштів, а також умови, за яких це повернення відбувається.

Додаткова угода про повернення передоплати складається за умови, що сторони договору дійшли згоди про необхідність повернення коштів та узгодили конкретні умови цього повернення. Вона може бути ініційована однією зі сторін або обома спільно.

Сторонами угоди виступають оригінальні учасники договору, які погоджуються на зміну умов щодо передоплати. Це можуть бути фізичні або юридичні особи, залежно від характеру первісного договору.

Угода повинна бути чітко оформлена, містити всі необхідні реквізити сторін, чітке формулювання умов повернення коштів, дату складання та підписи усіх сторін. У деяких випадках може знадобитися нотаріальне посвідчення угоди.

Зазвичай, угоду готує юрист або юридичний відділ однієї зі сторін, після чого вона надсилається на узгодження та підписання іншій стороні. Важливо, щоб усі сторони ретельно ознайомилися з умовами угоди та підписали її, щоб забезпечити її юридичну силу.

У підсумку, додаткова угода про повернення передоплати є ключовим інструментом для регулювання змін у фінансових умовах між сторонами, забезпечуючи правову визначеність та захист інтересів обох сторін.

Приклади

Ось шаблон Додаткової угоди про повернення передоплати. Цей шаблон є загальним зразком і може потребувати адаптації відповідно до конкретних обставин та вимог законодавства України. Перед використанням цього шаблону рекомендується консультація з юридичним радником.


ДОДАТКОВА УГОДА № [___]

про повернення передоплати до Договору № [___]

м. [Назва міста], Україна

[Дата]

Між:

[Повна назва компанії], далі – «Сторона А», в особі [ПІБ та посада особи, що представляє компанію], що діє на підставі [Уставу/Повноваження], з однієї сторони,

та

[Повна назва компанії], далі – «Сторона Б», в особі [ПІБ та посада особи, що представляє компанію], що діє на підставі [Уставу/Повноваження], з іншої сторони,

спільно іменовані як «Сторони»,

Враховуючи:

що між Сторонами діє Договір № [___] від [Дата укладення первісного договору];

Беручи до уваги:

необхідність повернення передоплати, здійсненої відповідно до умов Договору;

На підставі:

статей Цивільного кодексу України та інших відповідних нормативно-правових актів,

Сторони домовились про наступне:

 1. Сторона А зобов’язується повернути Стороні Б передоплату у розмірі [вказати суму] гривень, яка була сплачена відповідно до Договору № [___].
 2. Повернення передоплати має бути здійснено протягом [вказати термін] днів з моменту підписання цієї Додаткової угоди.
 3. Усі інші умови Договору залишаються без змін.
 4. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід’ємною частиною Договору.
 5. Додаткова угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Сторона А:

[Підпис]

[ПІБ]

[Посада]

Сторона Б:

[Підпис]

[ПІБ]

[Посада]


Цей шаблон використовується для офіційного оформлення угоди про повернення передоплати, здійсненої в рамках первісного договору. Шаблон вимагає адаптації відповідно до конкретних умов та вимог законодавства. Рекомендується звернутися до юриста для перевірки та адаптації документу до конкретної ситуації.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

ДОДАТКОВА УГОДА

до договору № [номер договору] від [дата укладення договору]

між

[найменування першої сторони], [місцезнаходження першої сторони], [ідентифікаційний код першої сторони], в особі [найменування посади] [ПІБ], що діє на підставі [назва документа], далі за текстом – “Продавець”,

та

[найменування другої сторони], [місцезнаходження другої сторони], [ідентифікаційний код другої сторони], в особі [найменування посади] [ПІБ], що діє на підставі [назва документа], далі за текстом – “Покупець”,

уклали цю додаткову угоду (далі – “Угода”) до договору № [номер договору] від [дата укладення договору] (далі – “Договір”) про наступне:

 1. У зв’язку з [причина повернення передоплати] сторони домовилися про повернення Покупцю передоплати в розмірі [сума] гривень, яка була внесена ним за Договором.

 2. Повернення передоплати здійснюється протягом [строк повернення] шляхом [способи повернення].

 3. Усі інші умови Договору залишаються без змін.

 4. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами.

 5. Угода підписана у двох примірниках, один з яких зберігається у Продавця, а другий – у Покупця.

Продавець

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Покупець

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

[Дата]

Приклади заповнення

У пункті 1 Угоди вкажіть причину повернення передоплати. Наприклад, “у зв’язку з відмовою Покупця від виконання Договору”.

У пункті 2 Угоди вкажіть строк та способи повернення передоплати. Наприклад, “протягом 10 робочих днів з моменту підписання цієї Угоди шляхом перерахування на банківський рахунок Покупця”.

У пункті 3 Угоди вкажіть, що всі інші умови Договору залишаються без змін. Це важливо, оскільки повернення передоплати не повинно призвести до змін інших умов Договору, таких як ціна, строк поставки, тощо.

У пункті 4 Угоди вкажіть дату набрання чинності Угодою.

У пункті 5 Угоди вкажіть кількість примірників Угоди та місце їх зберігання.

Відповідно до ст. 532 Цивільного кодексу України передоплата є грошовою сумою, яку одна сторона договору (в даному випадку – Покупець) передає другій стороні (в даному випадку – Продавцю) до виконання зобов’язання.

У разі відмови Покупця від виконання договору він зобов’язаний повернути Продавцю передоплату в повному обсязі.

Для повернення передоплати сторонам необхідно укласти додаткову угоду до договору, в якій вказати строк та способи повернення передоплати.

Ось ще один шаблон додаткової угоди про повернення передоплати відповідно до законодавства України:

Додаткова угода No___ до Договору No___ від “___”________20__р. про повернення передоплати

м.___________

“___”________20__р.

____________________(назва організації), надалі “Постачальник”, в особі ________________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______________________(назва організації), надалі “Покупець”, в особі __________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цю додаткову угоду до Договору No від ““_________20__р. про наступне:

 1. Відповідно до п. 3.1 Договору No___ від “___”_________20__р. Покупець перерахував Постачальнику передоплату в розмірі __________ грн.
 2. За згодою Сторін передоплата у розмірі ________ грн. підлягає поверненню Покупцю протягом 10 банківських днів з моменту підписання цієї Угоди.
 3. Інші умови Договору залишаються незмінними.
 4. Реквізити та підписи Сторін:

Постачальник: Покупець:


Отже, в угоді зазначаються сума передоплати за основним договором, сума та строк її повернення, посилання на основний договір, підтвердження чинності інших умов договору та реквізити і підписи сторін.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: