Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки є документом, який засвідчує, що об’єкт господарювання, будівля або споруда відповідає встановленим нормам та правилам пожежної безпеки, прийнятим на національному рівні. Цей документ є важливим інструментом у процесі забезпечення безпеки людей та майна від ризиків, пов’язаних з виникненням та розповсюдженням пожеж.

В Україні існують різні види та форми декларацій відповідності, які залежать від категорії об’єкта, його призначення та потенційних пожежних ризиків. Вони можуть включати специфічні вимоги для промислових підприємств, громадських будівель, житлових комплексів тощо.

Цей документ потрібен для підтвердження того, що суб’єкт господарювання вжив усіх необхідних заходів для запобігання виникненню пожежі та забезпечення безпеки персоналу, відвідувачів та майна у разі пожежі. Він демонструє, що об’єкт оснащений необхідними засобами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу, а також відповідає всім вимогам щодо евакуаційних шляхів та зон безпеки.

Для складання декларації суб’єкт господарювання має провести оцінку пожежних ризиків, розробити та реалізувати план заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, що включає встановлення необхідного обладнання, навчання персоналу діям у разі виникнення пожежі та інше. Вимоги до оформлення декларації зазвичай включають детальний опис об’єкта, перелік вжитих заходів з пожежної безпеки, відомості про системи пожежогасіння та оповіщення, а також інформацію про проведення навчань персоналу.

Сторонами в документі виступають сам суб’єкт господарювання як власник або орендар об’єкта та компетентні органи державного нагляду в області пожежної безпеки, які здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства.

Декларацію складає суб’єкт господарювання на основі проведеної оцінки пожежної безпеки та реалізованих заходів з її забезпечення. Після складання документ має бути затверджений керівництвом суб’єкта господарювання і може бути поданий на розгляд до відповідних контролюючих органів для отримання дозволів на експлуатацію або в рамках інших процедур, пов’язаних з діяльністю об’єкта.

Приклади

Для створення шаблону декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки в Україні, важливо включити ключові елементи, які відображатимуть усі необхідні аспекти пожежної безпеки, згідно з чинними нормативними документами. Оскільки конкретні вимоги можуть варіюватися залежно від специфіки об’єкта та його розташування, наведений нижче шаблон слід адаптувати відповідно до ваших потреб та вимог.


ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 1. Інформація про суб’єкт господарювання:
  • Найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи-підприємця:
  • Юридична адреса:
  • Ідентифікаційний код юридичної особи або РНОКПП (серія та номер паспорта для ФОП):
  • Номер телефону, електронна пошта:
 2. Відомості про об’єкт господарювання:
  • Повна назва об’єкта:
  • Адреса об’єкта:
  • Призначення об’єкта:
  • Категорія об’єкта за пожежною небезпекою:
 3. Законодавча та нормативна база:
  • Закон України “Про пожежну безпеку” (№ …-… від …);
  • Правила пожежної безпеки України (наказ МВС № … від …);
  • інші нормативно-правові акти, що регулюють питання пожежної безпеки на об’єкті.
 4. Опис заходів з пожежної безпеки:
  • Системи пожежогасіння (автоматичні, напівавтоматичні, ручні);
  • Системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;
  • Засоби індивідуального захисту;
  • Організація пожежного нагляду та контролю за станом пожежної безпеки;
  • Проведення навчань та інструктажів з пожежної безпеки для працівників.
 5. Висновок:
  • На підставі проведеного аналізу стану об’єкта господарювання та вжитих заходів з пожежної безпеки заявляємо, що об’єкт відповідає вимогам законодавства України з питань пожежної безпеки. Об’єкт оснащений необхідними засобами та системами для запобігання виникненню пожежі та ефективної евакуації людей у разі її виникнення.
 6. Дата складання декларації:
  • Дата:
  • Підпис відповідальної особи:
  • Печатка (за наявності):

Цей шаблон є загальним і може вимагати додаткових розділів або деталізації в залежності від специфіки об’єкта та вимог законодавства. Важливо звернутися до актуальних нормативних документів, щоб забезпечити повне відповідність декларації вимогам пожежної безпеки.

Шаблон Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1. Загальні відомості:

 • Найменування суб’єкта господарювання: [повне найменування]
 • Ідентифікаційний код: [код]
 • Місцезнаходження: [адреса]
 • Вид діяльності: [опис]
 • ПІБ керівника: [ПІБ]

2. Відомості про об’єкт(и) декларування:

 • Адреса об’єкта: [адреса]
 • Вид об’єкта: [наприклад, склад, магазин, офіс]
 • Площа об’єкта: [м²]
 • Опис майна: [перелік основних засобів, обладнання, інвентарю]

3. Підтвердження відповідності:

3.1. Матеріально-технічна база суб’єкта господарювання відповідає вимогам:

 • Закону України “Про пожежну безпеку”
 • Правил пожежної безпеки в Україні
 • Інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки

3.2. Додаються копії документів, що підтверджують відповідність (за наявності):

 • Акт введення в експлуатацію об’єкта
 • Сертифікати відповідності на протипожежне обладнання
 • Журнали обліку проведення інструктажів з пожежної безпеки
 • Накази про призначення відповідальних за пожежну безпеку
 • Інші документи

4. Відповідальність:

4.1. Суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність інформації, наданої у цій декларації.

4.2. У разі виявлення невідповідності інформації, наданої у цій декларації, суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дня такого виявлення привести її у відповідність з дійсністю.

5. Підпис:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[ПІБ керівника]

[Дата]

[Печатка]

Приклади заповнення:

В пункті 1. декларації вказуються загальні відомості про суб’єкта господарювання, включаючи його найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, вид діяльності та ПІБ керівника.

В пункті 2. декларації вказуються відомості про об’єкт(и) декларування, включаючи їх адресу, вид, площу та опис майна.

В пункті 3. декларації суб’єкт господарювання підтверджує відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки та зазначає перелік законів, яким вона відповідає. Також за наявності додаються копії документів, що підтверджують відповідність.

В пункті 4. декларації суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність інформації, наданої у цій декларації, і зобов’язується протягом 10 календарних днів з дня виявлення невідповідності привести її у відповідність з дійсністю.

В пункті 5. декларація підписується керівником суб’єкта господарювання та завіряється печаткою (за наявності).

Важливо:

 • Декларація подається суб’єктом господарювання до органу державного нагляду (контролю) за місцем його розташування.
 • Декларація може бути подана в паперовій або електронній формі.
 • Зразок декларації та перелік документів, що додаються до неї, затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань пожежної безпеки.

Ось ще приклад заповненої Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки:

ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Ця декларація свідчить, що ФОП Іванов Іван Іванович (ідентифікаційний номер 1234567890) має матеріально-технічну базу та утримує її у стані, який відповідає вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, а саме:

 1. Статті 20, 55, 57 Кодексу цивільного захисту України.
 2. Розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні.
 3. Статті 61 Закону України “Про охорону праці”.
 4. Іншим нормам законодавства у сфері пожежної безпеки.

Матеріально-технічна база включає будівлі, споруди, приміщення, обладнання, засоби протипожежного захисту, засоби зв’язку, документацію тощо за адресою: м. Київ, вул. Прикладна, буд. 1.

Ця декларація діє з 01.02.2024 до 31.12.2024.

ФОП Іванов І.І. __________________ (підпис)

М.П.

“05” лютого 2024 р.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: