Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства є офіційним документом, який підтверджує, що матеріально-технічна база підприємства, установи чи організації відповідає усім нормам і стандартам, встановленим національним законодавством. Цей документ важливий для забезпечення безпечної і ефективної діяльності суб’єктів господарювання, а також для захисту інтересів споживачів.

Декларація відповідності може бути складена у різних формах, залежно від сфери діяльності підприємства та вимог законодавства. Зазвичай, існують типові форми декларацій, розроблені регуляторними органами для різних галузей, наприклад, для виробництва продуктів харчування, медичних виробів, будівельних матеріалів тощо. Кожна з цих форм має свої особливості та вимоги до оформлення.

Документ необхідний для того, аби підтвердити здатність суб’єкта господарювання виробляти продукцію або надавати послуги згідно з установленими нормами безпеки, якості та іншими критеріями, встановленими законодавством. Він також необхідний для отримання дозволів на здійснення певних видів діяльності або для участі в тендерах.

Для складання декларації суб’єкт господарювання має провести аналіз своєї матеріально-технічної бази, переконатися в її відповідності вимогам законодавства, а також зібрати необхідні документи та свідоцтва, що підтверджують цю відповідність. Вимоги до оформлення та змісту декларації зазвичай регламентуються відповідними нормативними документами, зокрема, могуть включати детальний опис матеріально-технічної бази, перелік застосовуваних стандартів та методик оцінки відповідності, інформацію про проведені перевірки та випробування.

Сторонами в документі виступають сам суб’єкт господарювання, який декларує відповідність своєї діяльності вимогам, та орган, якому подається ця декларація, наприклад, регуляторний орган або наглядова інстанція. В деяких випадках декларацію може бути необхідно представити контрагентам або споживачам продукції.

Складання декларації відповідності зазвичай вимагає залучення кваліфікованих спеціалістів, які мають досвід роботи в даній галузі та знання відповідних нормативних документів. В ідеалі, процес складання включає аудит поточного стану матеріально-технічної бази, виявлення потенційних невідповідностей, вжиття заходів щодо їх усунення та оформлення відповідної документації.

Приклади

Створення шаблону декларації відповідності вимагає зазначення конкретної інформації про суб’єкт господарювання, його матеріально-технічну базу, а також відповідних законів та нормативних актів, які регулюють його діяльність. Нижче наведено прикладний шаблон декларації, який можна адаптувати відповідно до специфіки діяльності та галузевих особливостей.


ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 1. Найменування суб’єкта господарювання:
  • Повна назва:
  • Код ЄДРПОУ:
  • Юридична адреса:
  • Телефон, електронна пошта:
 2. Вид діяльності (згідно з КВЕД):
 3. Матеріально-технічна база:
  • Опис основних виробничих фондів, обладнання, технологічних ліній.
 4. Перелік законів України та інших нормативних актів, вимогам яких відповідає матеріально-технічна база:
  • Закон України “Про безпечність та гігієну праці” (Закон № … від …);
  • Закон України “Про стандартизацію” (Закон № … від …);
  • інші специфічні для галузі закони та нормативні акти.
 5. Опис процедур забезпечення відповідності вимогам законодавства:
  • Система управління якістю;
  • Проведені аудити, перевірки, сертифікація;
  • Застосування стандартів якості (ISO, DSTU тощо).
 6. Відомості про випробування, вимірювання, моніторинг:
  • Опис випробувань, контроль якості продукції/послуг;
  • Перелік використовуваних засобів вимірювальної техніки.
 7. Висновок:
  • На підставі проведеної оцінки заявляємо, що матеріально-технічна база суб’єкта господарювання відповідає вимогам наступних законів та нормативних актів України: [перелік законів і нормативних актів].
  • Дата складання декларації.
  • Підпис керівника суб’єкта господарювання.

Шаблон Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства

1. Загальні відомості

 • Найменування суб’єкта господарювання: [повне найменування]
 • Ідентифікаційний код: [код]
 • Місцезнаходження: [адреса]
 • Вид діяльності: [опис]
 • ПІБ керівника: [ПІБ]

2. Відомості про об’єкт(и) декларування:

 • Адреса об’єкта: [адреса]
 • Вид об’єкта: [наприклад, склад, магазин, офіс]
 • Площа об’єкта: [м²]
 • Опис майна: [перелік основних засобів, обладнання, інвентарю]

3. Підтвердження відповідності

3.1. Матеріально-технічна база суб’єкта господарювання відповідає вимогам:

 • [Назва закону]
 • [Назва закону]
 • [Назва закону]

3.2. Додаються копії документів, що підтверджують відповідність (за наявності):

 • [перелік документів]

4. Відповідальність

4.1. Суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність інформації, наданої у цій декларації.

4.2. У разі виявлення невідповідності інформації, наданої у цій декларації, суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дня такого виявлення привести її у відповідність з дійсністю.

5. Підпис

[ПІБ керівника]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Дата]

[Печатка]

Приклади заповнення:

В пункті 1. декларації вказуються загальні відомості про суб’єкта господарювання, включаючи його найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, вид діяльності та ПІБ керівника.

В пункті 2. декларації вказуються відомості про об’єкт(и) декларування, включаючи їх адресу, вид, площу та опис майна.

В пункті 3. декларації суб’єкт господарювання підтверджує відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства та зазначає перелік законів, яким вона відповідає. Також за наявності додаються копії документів, що підтверджують відповідність.

В пункті 4. декларації суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність інформації, наданої у цій декларації, і зобов’язується протягом 10 календарних днів з дня виявлення невідповідності привести її у відповідність з дійсністю.

В пункті 5. декларація підписується керівником суб’єкта господарювання та завіряється печаткою (за наявності).

Важливо:

 • Декларація подається суб’єктом господарювання до органу державного нагляду (контролю) за місцем його розташування.
 • Декларація може бути подана в паперовій або електронній формі.
 • Зразок декларації та перелік документів, що додаються до неї, затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань пожежної безпеки.

Ось ще шаблон Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства:

ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Ця декларація свідчить, що ТОВ “Приклад” (ідентифікаційний код юридичної особи 12345678) має матеріально-технічну базу та утримує її у стані, який відповідає вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, а саме:

 1. Статті 20, 55, 57 Кодексу цивільного захисту України.
 2. Розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні.
 3. Статті 61 Закону України “Про охорону праці”.
 4. Іншим нормам законодавства у сфері пожежної безпеки.

Матеріально-технічна база включає будівлі, споруди, приміщення, обладнання, засоби протипожежного захисту, засоби зв’язку, документацію тощо.

Ця декларація діє з 01.02.2024 до 31.12.2024.

Керівник ТОВ “Приклад” ____________________ Петренко П.П. (підпис)

М.П. “05” лютого 2024 р.

Отже, декларація має містити назву документа, ідентифікаційні дані суб’єкта господарювання, інформацію про відповідність матеріально-технічної бази конкретним вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, строк дії декларації, підпис та печатку.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: