Дефектний акт

Дефектний акт

Дефектний акт в Україні – це офіційний документ, який фіксує наявність дефектів або недоліків у товарі, роботі чи послузі. Цей документ є важливим, оскільки він дає змогу зафіксувати факт виявлення дефектів та служить підставою для подальших дій, таких як вимога про заміну товару, ремонт, компенсацію збитків тощо.

Дефектний акт може мати різні форми, в залежності від сфери його застосування. Наприклад, існують акти про недоліки будівельних робіт, дефекти у товарах під час гарантійного періоду, недоліки у наданих послугах тощо. Форма акту залежить від стандартів конкретної галузі або вимог законодавства.

Документ потрібен для того, щоб правомірно та об’єктивно відобразити проблему, з якою стикнувся споживач або замовник. Він служить доказовою базою у разі подальших спорів або претензій.

Складають дефектний акт у разі виявлення дефектів або недоліків, які не відповідають умовам договору, гарантійним зобов’язанням або стандартам якості. Умови складання зазвичай регламентуються договором між сторонами або внутрішніми процедурами організації.

У документі як сторони виступають особа, яка виявила дефекти (споживач або замовник), та особа або організація, відповідальна за якість товару, роботи чи послуги (продавець, підрядник). У деяких випадках може бути залучений третій незалежний експерт або оцінювач.

Вимоги до оформлення дефектного акту зазвичай включають наступне: повна назва та реквізити сторін, дата і місце складання акту, детальний опис виявлених дефектів, умови та обставини їх виявлення, можливі причини виникнення дефектів, підписи уповноважених представників сторін.

Акт складається зазвичай відповідальною стороною або споживачем/замовником за участю представників відповідальної сторони. Важливо, щоб документ був складений об’єктивно та включав всі необхідні дані для доведення факту наявності дефектів.

Приклади

Дефектний акт є документом, який фіксує наявність дефектів у товарі, роботі чи послузі. Він повинен бути складений згідно з чинним законодавством України та відповідними нормативними актами. Нижче наведено прикладний шаблон дефектного акту з урахуванням українських законодавчих норм.


ДЕФЕКТНИЙ АКТ № [номер акту]

Дата складання: [дата]

Місце складання: [адреса або місцезнаходження]

 1. Відомості про сторони:Замовник (Споживач):
  • Повна назва/ПІБ: [Повна назва або ПІБ споживача]
  • Адреса: [адреса замовника]
  • Телефон/електронна пошта: [контактні дані]

  Виконавець (Продавець, Підрядник):

  • Повна назва/ПІБ: [Повна назва або ПІБ виконавця]
  • Адреса: [адреса виконавця]
  • Телефон/електронна пошта: [контактні дані]
 2. Предмет акту:
  • Назва товару/роботи/послуги: [назва]
  • Характеристики/опис: [опис]
  • Дата виявлення дефектів: [дата]
 3. Опис виявлених дефектів:
  • [Детальний опис дефектів, їх розташування, масштаб та інші характеристики]
 4. Обставини виявлення дефектів:
  • [Опис обставин, за яких було виявлено дефекти]
 5. Можливі причини виникнення дефектів:
  • [Гіпотези або встановлені причини виникнення дефектів]
 6. Вимоги Замовника (Споживача):
  • [Конкретні вимоги, наприклад, виправлення дефектів, заміна товару, повернення коштів]
 7. Підписи сторін:Замовник (Споживач):
  • Підпис: _______________
  • Ім’я: [ПІБ]

  Виконавець (Продавець, Підрядник):

  • Підпис: _______________
  • Ім’я: [ПІБ]

Відповідно до законодавства України, зокрема Закону України “Про захист прав споживачів”, даний акт є підставою для вирішення спорів, пов’язаних із якістю товару, роботи або послуги.


Цей шаблон є універсальним і може бути адаптований до конкретних умов та ситуацій. Важливо детально та об’єктивно описати всі дефекти та обставини їх виявлення. Всі пункти акту повинні бути чітко заповнені, а підписи сторін засвідчують їх згоду з викладеним.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

[Найменування об’єкта]

[Дата]

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі:

 • [Прізвище, ім’я, по батькові], [посада], [найменування організації];
 • [Прізвище, ім’я, по батькові], [посада], [найменування організації];
 • [Прізвище, ім’я, по батькові], [посада], [найменування організації],

на підставі [документ, на підставі якого створена комісія] склали цей акт про те, що на об’єкті [найменування об’єкта] (далі – “Об’єкт”) виявлено наступні дефекти:

 • [перелік дефектів].

Комісія зазначає, що дефекти виникли внаслідок [причини дефектів].

Комісія рекомендує [заходи, які необхідно вжити для усунення дефектів].

Комісія

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

[Приклади заповнення]

Вказується найменування об’єкта:

 • будівля;
 • споруда;
 • обладнання;
 • транспортний засіб;
 • інший об’єкт.

Вказується дата складання акта:

 • день, коли виявлено дефекти.

Вказується склад комісії:

 • представники замовника;
 • представники виконавця;
 • незалежні експерти.

Вказується перелік дефектів:

 • дефекти повинні бути описані максимально детально, щоб можна було зрозуміти їхню природу та масштаб.

Вказуються причини дефектів:

 • причини дефектів повинні бути визначені якомога точніше, щоб можна було розробити ефективні заходи для їхнього усунення.

Вказуються рекомендації комісії:

 • рекомендації комісії повинні бути конкретними та реалістичними.

Акт дефектний є документом, який підтверджує наявність дефектів на об’єкті та визначає заходи, які необхідно вжити для їхнього усунення.

Згідно з Порядком проведення приймання-передачі закінчених будівництвом об’єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2011 року № 1107, дефектний акт повинен містити такі відомості:

 • дата і місце складання акта;
 • склад комісії;
 • найменування об’єкта;
 • перелік дефектів;
 • причини дефектів;
 • рекомендації комісії.

Акт дефектний підписується членами комісії та затверджується замовником. Акт складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

Ось ще приклад Дефектного акту на приймання товару відповідно до законодавства України:

ДЕФЕКТНИЙ АКТ No 1 на приймання товару

“10” січня 2023 р.

м. Київ

Комісія у складі: Від Покупця:

 • Начальник відділу постачання Іваненко І.І.
 • Заступник головного бухгалтера Петренко П.П.

Від Постачальника:

 • Представник Сидоренко С.С.

склала цей акт про те, що при прийманні товару – мобільних телефонів Micron M12, що поставлені Постачальником ТОВ “Мобілко” за Договором поставки No 15 від 01.12.2022 р., виявлено наступні дефекти:

 1. В 5 одиницях товару – подряпини на корпусі.
 2. У 2 одиницях товару – тріщини на екрані.

Всього дефектними визнано 7 одиниць товару з 200 отриманих за накладною No 115 від 10.01.2023 р.

Вимоги Покупця:

 1. Замінити дефектні 7 одиниць товару на якісний протягом 5 робочих днів з моменту складання цього акта.
 2. Відшкодувати витрати на приймання дефектного товару у розмірі 1000 грн протягом 10 банківських днів.

Підписи: Від Покупця: Від Постачальника:

Іваненко І.І. Сидоренко С.С. Петренко П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: