Автобіографія для аспірантури

Автобіографія для аспірантури

Автобіографія для аспірантури є ключовим документом, який подається разом з іншими документами під час вступу до аспірантури в Україні. Ця автобіографія має на меті надати детальний опис особистісних, освітніх та наукових досягнень кандидата, а також його наукових інтересів та мотивації для подальшого дослідження.

Загалом існують дві основні форми автобіографії для аспірантури: традиційна та науково-орієнтована. Традиційна форма включає загальну інформацію про особу, освіту, трудовий досвід та особисті досягнення, тоді як науково-орієнтована форма зосереджується на науковому досвіді, публікаціях, участі в наукових проектах, конференціях та інших аспектах, що безпосередньо стосуються наукової діяльності кандидата.

Автобіографія потрібна для того, щоб науковий керівник, вчена рада чи приймальна комісія могли оцінити кваліфікацію, досвід та науковий потенціал кандидата. Цей документ дає змогу краще зрозуміти наукові інтереси аспіранта та його придатність до певної наукової галузі чи проекту.

До автобіографії пред’являються певні вимоги, такі як чіткість, структурованість, логічність і правдивість поданої інформації. Важливо включити в неї відомості про освіту (з акцентом на вищу освіту та наукові інтереси), професійний та науковий досвід, наукові досягнення (публікації, участь у конференціях, наукові гранти, нагороди тощо), а також мотивацію до навчання в аспірантурі та наукових досліджень.

Автобіографію складає сам кандидат в аспірантуру, який є єдиною стороною цього документу. Вона пишеться від першої особи і повинна відображати індивідуальний шлях та наукові досягнення кандидата.

Що стосується оформлення, автобіографія повинна бути написана акуратно та читабельно, в діловому стилі, з дотриманням норм орфографії та пунктуації. Зазвичай вона включає вступну частину, де подається загальна інформація про кандидата, основну частину з детальним описом освіти, наукового та професійного досвіду, і заключну частину, де висвітлюються мотивація та особистісні аспекти, важливі для наукової діяльності.

Приклади

Автобіографія для аспірантури

Я, [ПІБ], народився/народилася [дата народження] року в місті/селі [місце народження].

У [рік] році закінчив/закінчила [назва навчального закладу] за спеціальністю [спеціальність].

З [рік] року по теперішній час працюю [назва посади] в [назва організації].

У [рік] році захистив/захистила дипломну роботу на тему [тема дипломної роботи].

У [рік] році взяв/взяла участь у [назва наукової конференції] з доповіддю на тему [тема доповіді].

У [рік] році отримав/отримала грант на наукову роботу на тему [тема наукової роботи].

Не притягувався/не притягувалася до кримінальної відповідальності.

Проживаю за адресою: [адреса].

[Дата] [Підпис]

Відповідні закони України

  • Закон України “Про освіту” (стаття 42).
  • Положення про порядок зарахування до аспірантури та докторантури (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 162).

Приклади заповнення

Приклад 1

Автобіографія для аспірантури

Я, Іванов Іван Іванович, народився 10 січня 1990 року в місті Києві.

У 2012 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Правознавство”.

З 2013 року по теперішній час працюю юристом у ТОВ “Альфа”.

У 2016 році захистив дипломну роботу на тему “Правове регулювання обігу криптовалют в Україні”.

У 2018 році взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Правові проблеми інноваційної економіки” з доповіддю на тему “Правові аспекти використання блокчейну в Україні”.

У 2020 році отримав грант на наукову роботу на тему “Правове регулювання кібербезпеки в Україні”.

Не притягувався до кримінальної відповідальності.

Проживаю за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 1.

Приклад 2

Автобіографія для аспірантури

Я, Петренко Марія Петрівна, народилася 20 травня 1985 року в селі Новосілки Київської області.

У 2007 році закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю “Фінанси”.

З 2008 року по теперішній час працюю економістом у ТОВ “Бета”.

У 2015 році захистила дипломну роботу на тему “Оптимізація фінансової діяльності підприємства”.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

У 2018 році взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Фінансові проблеми сучасної економіки” з доповіддю на тему “Фінансове управління інвестиційними проектами”.

У 2020 році отримала грант на наукову роботу на тему “Фінансове регулювання економіки в умовах цифровізації”.

Не притягувалася до кримінальної відповідальності.

Проживаю за адресою: с. Новосілки Київської області, вул. Центральна, 10.

Загальні рекомендації

  • Автобіографія для аспірантури повинна бути написана в діловому стилі.
  • Вона повинна бути лаконічною і вичерпною.
  • У автобіографії слід вказати лише відомості, які мають відношення до наукової діяльності.
  • У автобіографії не слід вказувати інформацію, яка може негативно вплинути на оцінку потенційного аспіранта.

Автобіографія для аспірантури повинна бути підписана і містити дату її написання.

При створенні автобіографії для аспірантури в Україні, важливо враховувати вимоги, які визначаються відповідними освітніми закладами та їх науковими відділами. Хоча конкретні закони України, які б прямо регулювали формат та зміст автобіографії для аспірантури, можуть бути нечіткими, слід дотримуватися загальноприйнятих стандартів академічного листування.

Шаблон Автобіографії для Аспірантури

Заголовок: Автобіографія

Вступ: Я, [Повне ім’я], народився(лася) [дата народження] у [місце народження]. Зараз проживаю за адресою: [Адреса проживання].

Освіта: Закінчив(ла) [назва навчального закладу] у [рік закінчення], отримавши кваліфікацію [назва спеціальності/ступеня].

Науковий та професійний досвід: Опис свого професійного шляху, наукового досвіду та основних досягнень. Важливо включити інформацію про дослідницьку роботу, участь у наукових проектах, конференціях та публікаціях.

Наукові інтереси та плани на аспірантуру: Детальний опис своїх наукових інтересів, цілей, яких прагнете досягти в аспірантурі, та причин вибору конкретної спеціальності та наукового керівника.

Особисті якості: Опис особистих якостей, які роблять вас підходящим кандидатом для аспірантури, таких як організованість, критичне мислення, мотивація до досліджень.

Підпис: [Дата] [Підпис]


Приклад Заповнення:

Автобіографія

Я, Олександр Іванович Кравчук, народився 3 березня 1990 року у місті Львів. Зараз проживаю за адресою: м. Львів, вул. Галицька, 24.

Освіта: Закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка у 2012 році, отримавши ступінь магістра з біології.

Науковий та професійний досвід: Працював асистентом на кафедрі ботаніки з 2013 по 2018 рік. Брав участь у науковому проекті з вивчення різноманітності флори Карпат, є автором трьох статей у наукових журналах про біорізноманіття.

Наукові інтереси та плани на аспірантуру: Моїм науковим інтересом є вивчення рідкісних видів рослин Карпатського регіону. У аспірантурі планую зосередитися на дослідженні впливу кліматичних змін на розповсюдження цих видів.

Особисті якості: Відповідальний, уважний до деталей, маю досвід самостійного проведення досліджень. Мотивований до розвитку у науковій сфері та досягнення високих результатів у дослідницькій роботі.

Підпис: 08.12.2023 [Підпис]


Цей шаблон може бути адаптований для різних спеціальностей та освітніх установ, залежно від конкретних вимог та наукових інтересів кандидата. Важливо забезпечити, щоб уся інформація була точною та актуальною.

Ось ще один шаблон автобіографії для вступу до аспірантури в Україні:

АВТОБІОГРАФІЯ

Прізвище, ім’я, по батькові
Дата і місце народження
Громадянство
Освіта (навчальний заклад, факультет/спеціальність, рік закінчення, кваліфікація)
Володіння іноземними мовами (із зазначенням рівня)
Наукова діяльність (участь у конференціях, публікації, отримані гранти тощо)
Досвід роботи за фахом
Додаткова освіта (курси, тренінги, сертифікати)
Інша інформація (за бажанням)

При заповненні автобіографії слід керуватися такими нормативними актами:

– Закон України «Про вищу освіту»
– Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Приклад заповненої автобіографії:

Сидоренко Максим Андрійович
Дата і місце народження: 23.07.1995 р., м. Харків
Громадянство: Україна
Освіта: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, біологічний факультет, спеціальність «Біологія», 2017 р., магістр біології
Володіння мовами: англійська (С1), німецька (В1)
Наукова діяльність: 3 статті у наукових виданнях, участь у 2 міжнародних конференціях
Досвід роботи: Інститут ботаніки НАН України, молодший науковий співробітник (2018-2022 рр.)

Сподіваюся, цей зразок автобіографії для аспірантури стане в нагоді. Готовий допомогти з іншими питаннями щодо вступу до аспірантури.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: