Апеляційна скарга в господарській справі щодо поставки неякісного товару

Апеляційна скарга в господарській справі щодо поставки неякісного товару

Апеляційна скарга в господарській справі щодо поставки неякісного товару є правовим засобом, який застосовується стороною, незадоволеною рішенням суду першої інстанції в господарській справі з питань постачання товарів. Цей документ дозволяє апеляційному суду перевірити і, за необхідності, змінити рішення суду першої інстанції на користь апелянта (особи, яка подає апеляційну скаргу).

Види апеляційних скарг в господарській справі можуть бути такими:

 1. Апеляція: Ця форма апеляційної скарги передбачає повне перегляд справи апеляційним судом, включаючи перевірку доказів і переслідується за метою зміни рішення суду першої інстанції.
 2. Касація: Касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України та обмежується питаннями правильного застосування закону судом першої інстанції. Касаційна скарга не передбачає перегляду доказів.

До цього документа пред’являються такі вимоги:

 1. Заявник: Особа або компанія, яка була засуджена у справі першої інстанції і незадоволена рішенням суду.
 2. Апеляційний суд: Орган, до якого подається апеляційна скарга (найчастіше апеляційний суд господарських справ, або апеляційний господарський суд).
 3. Сторони в документі: Заявник, який подає апеляційну скаргу, і суд, до якого ця скарга адресована. Також, у скаргу можуть бути включені інші сторони, які брали участь у справі.

Оформлення апеляційної скарги в господарській справі повинно включати наступні елементи:

 1. Заголовок: “Апеляційна скарга”.
 2. Відомості про сторони: Повні імена та юридичні адреси всіх сторін у справі, включаючи суд першої інстанції.
 3. Опис обставин справи: Детальний опис фактів, які стали підставою для розгляду справи, і невдоволення рішенням суду першої інстанції.
 4. Вимоги та аргументи апелянта: Чітко сформульовані вимоги та юридичні аргументи, які підтримують позицію заявника.
 5. Докази: Перелік доказів, які апелянт має намір представити для підтвердження своєї позиції.
 6. Висновок і прохання: Заключний висновок, в якому зазначається, яке рішення апелянт просить прийняти апеляційному суду.
 7. Дата та підпис: Документ має бути підписаний заявником або його представником і має містити дату підпису.

Апеляційна скарга служить для:

 • Перевірки правильності рішення суду першої інстанції.
 • Виправлення судових помилок.
 • Захисту прав інтересів заявника в господарській справі.

Важливо пам’ятати, що апеляційну скаргу необхідно складати з дотриманням усіх вимог процесуального законодавства та відповідно до регламентів суду, до якого вона подається. У разі успішної апеляції справа може бути переглянута апеляційним судом, і рішення суду першої інстанції може бути скасоване або змінено.

Приклади

Шаблон апеляційної скарги в господарській справі щодо поставки неякісного товару може бути наступним:


Апеляційна скарга

Від:
[Повне ім’я заявника або назва компанії]
[Адреса заявника або юридична адреса компанії]
[Контактний телефон]
[Електронна пошта]

До:
Апеляційний суд господарських справ [назва області]
[Адреса апеляційного суду]

Дата: [дд.мм.рррр]

Шановні члени колегії апеляційного суду!

Згідно зі статтею [вказати номер статті] Господарського процесуального кодексу України, я, [ім’я заявника або назва компанії], звертаюся з апеляційною скаргою щодо рішення [назва господарського суду та номер справи] від [дата рішення], яке було прийнято у справі про поставку товару.

Опис обставин справи:

[Детальний опис суті справи, включаючи назву товару, дату укладення договору поставки, фактичну якість товару та інші обставини, що мають значення.]

Правові аргументи:

[Викладіть аргументи, які підтримують вашу позицію щодо невідповідності товару умовам договору та порушення правил поставки.]

Докази:

[Перелік документів, свідчень, експертних висновків та інших доказів, що підтверджують ваші аргументи.]

Вимоги:

[Чітко сформульовані вимоги, які ви пред’являєте до суду, наприклад, скасування рішення суду першої інстанції та повернення справи для нового розгляду, компенсація збитків тощо.]

Висновок:

[Завершальний висновок, в якому ви просите апеляційний суд задовольнити вашу скаргу та прийняти відповідні рішення.]

Додатки:

[Перелік документів, які додаються до апеляційної скарги, наприклад, копії договору поставки, фотографії товару, витяги з доказів тощо.]

Зазначаю, що до розгляду даної справи можуть бути застосовані такі норми законодавства:

 • Господарський процесуальний кодекс України;
 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”;
 • Інші законодавчі акти, що можуть мати значення для цієї справи.

Прошу розглянути дану апеляційну скаргу відповідно до законодавства України та прийняти справедливе та обґрунтоване рішення.

З повагою,

[Підпис]
[Повне ім’я заявника або печатка компанії]


Приклад заповнення:

Апеляційна скарга

Від:
ТОВ “ЕкспортПродукт”
вул. Заводська, 25, м. Харків, 61000
Тел: 050 123 4567
Email: info@site.com

До:
Апеляційний суд господарських справ Харківської області
вул. Пушкінська, 10, м. Харків

Дата: 17.01.2024

Шановні члени колегії апеляційного суду!

Згідно зі статтею 54 Господарського процесуального кодексу України, я, ТОВ “ЕкспортПродукт”, звертаюся з апеляційною скаргою щодо рішення Господарського суду Харківської області від 05.01.2024 року в справі № 123/567, яке було прийнято у справі про поставку партії неякісного товару.

Опис обставин справи:

У справі виникла суперечка щодо якості та відповідності товару умовам договору поставки. Згідно з нашими документами, товар повинен бути відповідним до визначених специфікацій, проте ми отримали партію товару, який має значні дефекти та не відповідає зазначеним характеристикам.

Правові аргументи:

Ми вважаємо, що рішення суду першої інстанції було прийнято без належного врахування фактів та нормативних актів, що регулюють поставки товарів в Україні.

Докази:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

До апеляційної скарги додається копія договору поставки, фотографії дефектів товару, а також експертний висновок, який підтверджує неякісність товару.

Вимоги:

Прохаємо скасувати рішення Господарського суду Харківської області від 05.01.2024 року та повернути справу для нового розгляду. Також, ми просимо компенсацію збитків, завданих нам внаслідок поставки неякісного товару.

Висновок:

Ми сподіваємося на справедливий та обґрунтований розгляд нашої апеляційної скарги та прийняття відповідних рішень відповідно до законодавства України.

З повагою,

[Підпис]
Директор ТОВ “ЕкспортПродукт”
(Петро Іванович Петренко)


Цей шаблон є орієнтовним і може бути адаптованим до конкретної ситуації та вимог законодавства.

Апеляційна скарга

До Верховного Суду України

[Найменування господарського суду першої інстанції]

[Код ЄДРПОУ господарського суду першої інстанції]

[Дата]

[Найменування товариства]

[Код ЄДРПОУ товариства]

[Місцезнаходження]

[Найменування товариства]

[Код ЄДРПОУ товариства]

[Місцезнаходження]

Справа № [номер справи]

Апеляційна скарга

ТОВ [найменування товариства] (далі – “Позивач”) апелює на рішення Господарського суду [найменування господарського суду першої інстанції] від [дата] у справі № [номер справи] (далі – “Рішення”).

Рішенням Господарського суду [найменування господарського суду першої інстанції] у задоволенні позову Позивача до Відповідача про стягнення збитків за поставку неякісного товару було відмовлено.

Позивач вважає, що Рішення Господарського суду [найменування господарського суду першої інстанції] є незаконним та необґрунтованим, оскільки [зазначити підстави для скасування Рішення].

На підтвердження своїх доводів Позивач посилається на наступні норми законодавства:

 • [перелік норм законодавства].

До апеляційної скарги додаються наступні документи:

 • [перелік документів].

На підставі викладеного, Позивач просить:

 • Скасувати Рішення Господарського суду [найменування господарського суду першої інстанції] від [дата] у справі № [номер справи].

 • Прийняти нове рішення, яким задовольнити позов Позивача.

 • Стягнути з Відповідача на користь Позивача судові витрати, понесені у зв’язку з розглядом справи у суді першої інстанції, у розмірі [сума].

Підписи представників сторін

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові] [Найменування товариства]

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові] [Найменування товариства]

Приклади заповнення

Вказується інформація про апеляційну скаргу:

 • найменування господарського суду першої інстанції;
 • код ЄДРПОУ господарського суду першої інстанції;
 • дата подання апеляційної скарги;
 • найменування сторін у справі;
 • коди ЄДРПОУ сторін у справі;
 • номер справи.

Вказується інформація про підстави для скасування рішення суду першої інстанції:

 • посилання на закони України;
 • посилання на інші нормативно-правові акти;
 • фактичні обставини справи.

До апеляційної скарги додаються документи, що підтверджують доводи Позивача:

 • копія рішення суду першої інстанції;
 • копія договору поставки;
 • акт про виявлення невідповідності товару;
 • інші документи.

Відповідно до статті 269 Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня вручення копії рішення суду першої інстанції.

Апеляційна скарга розглядається господарським судом апеляційної інстанції протягом двох місяців з дня її надходження.

У разі задоволення апеляційної скарги апеляційний суд може скасувати рішення суду першої інстанції повністю або частково і ухвалити нове рішення або змінити рішення суду першої інстанції.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: