Акт звірки взаєморозрахунків

Акт звірки взаєморозрахунків

Акт звіряння взаєморозрахунків є документом, який використовується для підтвердження правильності даних про взаємні зобов’язання між двома сторонами, які ведуть господарські відносини. Цей документ є важливим елементом фінансової дисципліни та бухгалтерського обліку, оскільки він дозволяє звірити інформацію про рух коштів та інші взаємні розрахунки, що містяться у бухгалтерських записах обох сторін.

Використання акта звірки дозволяє виявити розбіжності та помилки, які можуть виникнути через неправильне ведення бухгалтерського обліку, затримку у проведенні платежів, невідповідність даних в документах та інші причини. Виправлення цих помилок сприяє точності обліку та може вплинути на податкові зобов’язання обох сторін.

Існує кілька форм актів звірки, в залежності від типу взаєморозрахунків. Наприклад, акт може бути складений для звірки розрахунків по кредитам та позикам, по оплаті товарів та послуг, по розрахунках з бюджетом за податками та зборами, та інші види розрахунків.

Акт звірки складається, коли одна сторона висуває ініціативу звірки або за встановленою періодичністю, наприклад, наприкінці звітного періоду. Він може також бути складений на вимогу однієї із сторін у разі розірвання договірних відносин або при проведенні зовнішнього аудиту.

Стосовно сторін акта звірки, то ними виступають дві організації або особи, які ведуть між собою господарські відносини. Це можуть бути постачальник і покупець, кредитор і позичальник, підрядник і замовник тощо.

Що ж до вимог оформлення, акт звірки повинен містити назви обох сторін, їх реквізити, період, за який проводиться звірка, повну інформацію про взаємні платежі, відкриті зобов’язання, непогашені суми та будь-які розбіжності, які були виявлені під час звірки. Кожен запис в акті звірки повинен мати підтвердження у вигляді документів, що підтверджують проведені операції.

Акт складається бухгалтерами або іншими відповідальними особами сторін, які беруть участь у взаєморозрахунках. Зазвичай акт складається у двох примірниках — по одному для кожної із сторін. Після взаємної звірки та усунення всіх розбіжностей, акт підписується відповідальними особами обох сторін.

Зверніть увагу, що ця інформація надається з метою ознайомлення та не може служити заміною фахової юридичної консультації.

Приклади

Акт звірки взаєморозрахунків

Номер акту: 1

Дата: 20 липня 2023 року

Підприємство-дебітор: Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа»

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Оболонська, 1

Підприємство-кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бета»

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Хрещатик, 1

Завдання звірки:

 • Уточнення суми заборгованості підприємства-дебітора перед підприємством-кредитором станом на 20 липня 2023 року.

Результати звірки:

 • Станом на 20 липня 2023 року заборгованість підприємства-дебітора перед підприємством-кредитором становить 100000 гривень.

Підписи учасників звірки:

 • Представник підприємства-дебітора: Іванов Іван Іванович
 • Представник підприємства-кредитора: Петров Петро Петрович

Примітки:

 • Акт звірки взаєморозрахунків складається у письмовій формі та підписується представниками обох підприємств.
 • Акт звірки взаєморозрахунків є документом, який підтверджує стан взаєморозрахунків між підприємствами на певну дату.
 • Акт звірки взаєморозрахунків може бути використаний як підстава для проведення розрахунків між підприємствами або для пред’явлення позову до підприємства-дебітора про стягнення заборгованості.

Приклад заповнення

У розділі “Завдання звірки” слід зазначити, з якою метою проводиться звірка.

У розділі “Результати звірки” слід зазначити суму заборгованості підприємства-дебітора перед підприємством-кредитором.

У розділі “Підписи учасників звірки” слід зазначити прізвища, імена, по батькові та посади представників обох підприємств, які підписали акт звірки.

Акт звірки взаєморозрахунків є важливим документом, який підтверджує стан взаєморозрахунків між підприємствами. При складанні акту звірки важливо уважно перевірити всі дані, щоб уникнути помилок.

Створення шаблону Акта звірки взаєморозрахунків вимагає уважності до деталей та точності, а також дотримання вимог чинного законодавства України, зокрема законів, що регулюють бухгалтерський облік та господарську діяльність. Для узагальненого прикладу такого документа ви можете використовувати наступний шаблон:


АКТ ЗВІРКИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

між [Назва організації А] та [Назва організації Б]

Станом на “” _________ 20 р.


1. Загальні відомості:

1.1. Назва організації А: [Повна назва організації А, юридична адреса, ІД код за ЄДРПОУ, банківські реквізити]. 1.2. Назва організації Б: [Повна назва організації Б, юридична адреса, ІД код за ЄДРПОУ, банківські реквізити].

2. Період звірки:

З “” _________ 20 р. по “” _________ 20 р.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

3. Зміст взаєморозрахунків:

3.1. За вказаний період організація А провела наступні операції: [перелік операцій з сумами та датами]. 3.2. За вказаний період організація Б провела наступні операції: [перелік операцій з сумами та датами].

4. Виявлені розбіжності:

4.1. [Опис розбіжностей, якщо такі є].

5. Висновки звірки:

5.1. Загальна сума взаємних зобов’язань становить: [сума]. 5.2. Загальна сума заборгованості складає: [сума].

6. Узгоджені дії:

6.1. [Опис дій, які сторони мають намір вжити для усунення розбіжностей].

7. Інші умови:

7.1. [Будь-які інші умови або відомості, які сторони вважають важливими для включення до акта].


Підписи сторін:

За організацію А: _________________ [ПІБ] [посада] [підпис] [дата]

За організацію Б: _________________ [ПІБ] [посада] [підпис] [дата]


Цей шаблон є лише прикладом і повинен бути адаптований відповідно до конкретних обставин та чинного законодавства України.

Ось ще один шаблон Акту звірки взаєморозрахунків з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

АКТ звірки взаєморозрахунків

м. Київ “10” березня 2023 р.

Ми, що нижче підписалися, представник ТОВ “Альфа” (посада, ПІБ) з однієї сторони, та представник ТОВ “Бета” (посада, ПІБ) з іншої сторони, склали цей акт у тому, що нами була проведена звірка розрахунків між нашими організаціями та встановлено:

 1. Заборгованість ТОВ «Бета» перед ТОВ «Альфа» на 01.03.2023 становить: по договору No56 від 15.01.2023 – 18 500,00 грн (Вісімнадцять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.)
 2. Заборгованість ТОВ “Альфа” перед ТОВ “Бета” відсутня.

Цей акт складений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін.

Підстава: Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

ТОВ “Альфа” ТОВ “Бета” (посада, підпис) (посада, підпис)

Приклад заповнення: АКТ звірки взаєморозрахунків

м. Київ “21” лютого 2023 р.

Ми, що нижче підписалися, головний бухгалтер ТОВ “Гамма” Іваненко О.П. з однієї сторони, та директор ТОВ “Дельта” Сидоренко П.І. з іншої сторони, склали цей акт в тому, що нами була проведена звірка розрахунків між нашими організаціями та встановлено:

 1. Заборгованість ТОВ “Дельта” перед ТОВ “Гамма” на 21.02.2023 відсутня.
 2. Заборгованість ТОВ “Гамма” перед ТОВ “Дельта” становить:
  по дог. No15 від 05.02.2023 – 5 300 грн.

Цей акт складений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін.

ТОВ “Гамма” ТОВ “Дельта” Головний бухгалтер

Іваненко О.П.

Директор

Сидоренко П.І.

Крім цього, акт звірки взаєморозрахунків може містити такі реквізити:

 • Посилання на договір, відповідно до якого виникли взаєморозрахунки.
 • Розшифровку суми заборгованості (за які послуги/товари).
 • Зазначення терміну погашення заборгованості.
 • Застереження щодо визнання сум заборгованості обома сторонами.
 • Підписи уповноважених осіб обох сторін.
 • Печатки підприємств.

Таким чином, акт звірки дозволяє впорядкувати розрахунки між контрагентами.

Завантажити шаблон ворд зі зразком заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: