Акт здачі-приймання виконаних робіт

Акт здачі-приймання виконаних робіт

Акт здачі-приймання виконаних робіт є важливим документом у сфері господарської діяльності в Україні, особливо у відносинах між підрядником та замовником. Цей документ служить офіційним підтвердженням того, що певні роботи були виконані та прийняті замовником.

Акт здачі-приймання виконаних робіт може використовуватися у різних сферах, включаючи будівництво, ремонтні роботи, ІТ-послуги, консалтинг тощо. Він може мати різні форми залежно від виду виконаних робіт, але основна мета завжди залишається однаковою – документувати факт виконання робіт згідно з умовами договору.

Цей документ є необхідним для того, щоб офіційно підтвердити обсяг виконаних робіт, їх якість та відповідність встановленим критеріям чи технічним завданням. Він використовується як підстава для розрахунків між сторонами, а також може служити доказом у випадку юридичних спорів.

Для складання акта необхідно, щоб роботи були виконані, і їх якість відповідає умовам договору. Акт складається після завершення робіт або їх окремого етапу, відповідно до договору підряду або іншими угодами між сторонами.

Сторонами в акті виступають підрядник (виконавець робіт) та замовник. Підрядник є стороною, що виконує роботи, а замовник – стороною, що приймає ці роботи.

Вимоги до оформлення акта досить строгі. Він повинен містити повну назву та реквізити обох сторін, детальний опис виконаних робіт, їх обсяг, терміни виконання, а також підтвердження їх відповідності договірним умовам. Також в акті повинні бути вказані дата складання та підписи обох сторін.

Зазвичай акт складається підрядником і після цього пред’являється замовнику для перевірки та підписання. Важливо, щоб обидві сторони уважно перевірили весь вміст акта перед підписанням, оскільки підписання цього документу підтверджує їх згоду з заявленим обсягом та якістю робіт.

В умовах бізнес-відносин в Україні, акт здачі-приймання виконаних робіт відіграє ключову роль у підтвердженні виконання зобов’язань підрядником і є основою для проведення розрахунків та вирішення можливих спорів.

Приклади

Акт здачі-приймання виконаних робіт

Місто, дата

Ми, нижчепідписані,

[Ім’я, прізвище, посада] [найменування юридичної особи], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з однієї сторони, та

[Ім’я, прізвище, посада] [найменування юридичної особи], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з другої сторони,

уклавши між собою [найменування договору],

домовилися про таке:

1. [Найменування юридичної особи], що є [виконавцем/підрядником] робіт, здав [найменування юридичної особи], що є [замовником/підрядником] робіт, виконані роботи згідно з [найменування договору].

2. [Замовник/Підрядник] робіт підтверджує, що виконані роботи відповідають вимогам [найменування договору] та [закону].

3. Цей Акт складено у двох примірниках, один з яких зберігається у [замовника/підрядника] робіт, а другий — у [виконавця/підрядника] робіт.

[Підписи сторін]

Приклад заповнення

Місто Київ

28 грудня 2023 року

Ми, нижчепідписані,

[Іван Іванович Іванов], директор Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

**[Петро Петрович Петров], директор Товариства з обмеженою відповідальністю “Бета”, що діє на підставі Статуту, з другої сторони,

уклавши між собою Договір на виконання будівельних робіт № 1 від 20 липня 2023 року,

домовилися про таке:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що є підрядником робіт, здало Товариству з обмеженою відповідальністю “Бета”, що є замовником робіт, виконані будівельні роботи згідно з Договором на виконання будівельних робіт № 1 від 20 липня 2023 року.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю “Бета”, що є замовником робіт, підтверджує, що виконані будівельні роботи відповідають вимогам Договору на виконання будівельних робіт № 1 від 20 липня 2023 року та будівельним нормам і правилам.

3. Цей Акт складено у двох примірниках, один з яких зберігається у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Бета”, а другий — у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Альфа”.

[Підписи сторін]

Особливості заповнення Акту здачі-приймання виконаних робіт:

 • У пункті 1 Акту необхідно вказати, які саме роботи були виконані.
 • У пункті 2 Акту необхідно вказати, що роботи відповідають вимогам договору та закону.
 • У пункті 3 Акту необхідно вказати, у якій кількості примірниках складений Акт. Акт повинен бути складений у двох примірниках, один з яких зберігається у замовника, а другий — у підрядника.

Акт здачі-приймання виконаних робіт є доказом того, що роботи були виконані належним чином і прийняті замовником.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Згідно з ч. 1 ст. 849 Цивільного кодексу України замовник зобов’язаний прийняти виконані роботи і оплатити їх у строки, встановлені договором.

Якщо замовник не прийме виконані роботи, підрядник має право вимагати від замовника оплати виконаних робіт.

Створення шаблону “Акта здачі-приймання виконаних робіт” згідно з законодавством України вимагає врахування юридичних норм і стандартів, що регулюють відносини між підрядником та замовником. Ось як може виглядати такий шаблон:


АКТ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

Дата: [дата складання]
Місце складання: [місце складання]

1. Сторони Угоди

Підрядник:
Назва компанії: [повна назва компанії]
Юридична адреса: [адреса]
Код ЄДРПОУ: [номер]
Представник: [ПІБ, посада]

Замовник:
Назва компанії/ПІБ: [повна назва компанії або ПІБ фізичної особи]
Юридична/Фактична адреса: [адреса]
Ідентифікаційний номер/Код ЄДРПОУ: [номер]
Представник: [ПІБ, посада]

2. Опис Виконаних Робіт

[Детальний опис виконаних робіт, включаючи характеристики, обсяг, терміни виконання та інші важливі параметри]

3. Підтвердження Виконання Робіт

Підрядник підтверджує, що вказані в розділі 2 роботи були виконані в повному обсязі та відповідають умовам договору підряду.

4. Прийняття Робіт

Замовник підтверджує, що роботи, описані в розділі 2, були перевірені, виконані належним чином та приймаються без зауважень.

5. Правова Основа

Акт складено на підставі договору підряду від [дата] № [номер договору], відповідно до статей Цивільного кодексу України, що регулюють підрядні відносини.

6. Підписи Сторін


[ПІБ, посада]
Підрядник


[ПІБ, посада]
Замовник


Приклад заповнення:

Дата: 28 грудня 2023 року
Місце складання: м. Київ

 1. Сторони Угоди
  Підрядник:
  Назва компанії: ТОВ “Будівельна Група”
  Юридична адреса: вул. Промислова, 10, Київ
  Код ЄДРПОУ: 12345678
  Представник: Іванов Іван Іванович, директор

Замовник:
Назва компанії/ПІБ: ПП “Розвиток”
Юридична/Фактична адреса: вул. Сонячна, 5, Київ
Ідентифікаційний номер/Код ЄДРПОУ: 87654321
Представник: Петров Петро Петрович, генеральний директор

 1. Опис Виконаних Робіт
  [Детальний опис…]
 2. Підтвердження Виконання Робіт
 3. Прийняття Робіт
 4. Правова Основа
 5. Підписи Сторін

Цей шаблон є узагальненим і може бути адаптований в залежності від конкретної ситуації та вимог законодавства. Важливо, щоб всі суттєві деталі були відображені в акті, та що він відповідає чинному законодавству України.

Ось ще один шаблон Акта здачі-приймання виконаних робіт відповідно до законодавства України:

АКТ здачі-приймання виконаних робіт

м._________

“___”_________20__р.

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника _______________(посада, ПІБ), з однієї сторони, та представник Підрядника ________________(посада, ПІБ), з другої сторони, склали цей акт про те, що:

 1. Відповідно до договору підряду No___ від “___”________20__р. Підрядник виконав наступні роботи:

Найменування робіт Обсяг виконаних робіт

 1. Роботи виконані в повному обсязі згідно з Технічним завданням та Кошторисом, що є невід’ємними частинами Договору, а також з дотриманням вимог норм та стандартів.
 2. Строк виконання робіт – з “____ 20__р. по “__”_______20__р.
 3. Вартість виконаних робіт складає ____________ грн.
 4. Замовник жодних зауважень до обсягу та якості виконаних Підрядником робіт не має.
 5. Цей Акт складено в 2 примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

Підписи сторін:

Від Замовника ___________(ПІБ, підпис) Від Підрядника ____________(ПІБ, підпис)

Отже, в Акті вказуються сторони, реквізити договору, найменування та обсяг виконаних робіт, строки виконання, загальна вартість і відсутність зауважень. Акт складається у 2 примірниках.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: