Акт усунення недоліків

Акт усунення недоліків

Акт усунення недоліків — це документ, який зазвичай використовується у сфері будівництва, виробництва чи надання послуг, для підтвердження того, що виявлені проблеми чи вади були виправлені. Такий акт може бути необхідним у різних обставинах, наприклад, після прийняття робіт замовником, якщо було виявлено відхилення від договірних умов, або коли потрібно засвідчити виправлення недоліків у продукції перед її випуском на ринок.

Вимоги до такого акта досить суворі та включають детальний опис виявлених недоліків, перелік робіт, які були проведені для їх усунення, а також підтвердження того, що роботи були виконані належним чином. Акт усунення недоліків слід складати в письмовій формі, і він повинен містити чіткі вказівки, що недоліки були виправлені в повному обсязі.

Сторонами в документі зазвичай виступають замовник — особа чи організація, яка замовила роботу чи товар, і виконавець — організація чи індивідуальний підприємець, які виконували роботу чи поставляли товар. Обидві сторони мають підписати акт, щоб він набув юридичної сили.

До оформлення акта є певні вимоги: він має бути чітко структурованим, містити всі необхідні реквізити сторін, дату складання, інформацію про виявлені недоліки, опис виконаних робіт для їх усунення та підписи уповноважених осіб обох сторін.

Акт усунення недоліків складається на підставі фактично виконаних робіт з усунення недоліків, і до його складання може бути залучений фахівець, який проводить контроль якості. Залежно від сфери діяльності та специфіки робіт, можуть існувати різні форми таких актів, але суть їх однакова — вони є юридичним підтвердженням усунення виявлених проблем.

Приклади

Акт усунення недоліків

[Найменування підприємства, яке замовило виконання робіт або надання послуг]

[Місцезнаходження підприємства, яке замовило виконання робіт або надання послуг]

[Дата]

[Найменування підприємства, яке виконало роботи або надало послуги]

[Місцезнаходження підприємства, яке виконало роботи або надало послуги]

Акт

Відносно усунення недоліків

Ми, що нижче підписалися, представники [найменування підприємства, яке замовило виконання робіт або надання послуг] та [найменування підприємства, яке виконало роботи або надало послуги], склали цей акт про те, що [найменування підприємства, яке виконало роботи або надало послуги], усунуло недоліки в [найменування робіт або послуг], виконаних для [найменування підприємства, яке замовило виконання робіт або надання послуг].

Недоліки були усунуті шляхом [опису заходів, які були вжиті для усунення недоліків].

Представник підприємства, яке замовило виконання робіт або надання послуг: [Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Представник підприємства, яке виконало роботи або надало послуги: [Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Приклади заповнення

Приклад 1

Підприємство замовило у іншого підприємства будівництво житлового будинку. Під час приймання-передачі будинку були виявлені недоліки, зокрема, нерівність поверхні стін.

У цьому випадку акт усунення недоліків може бути викладена наступним чином:

Акт

Відносно усунення недоліків

Ми, що нижче підписалися, представники ТОВ «Альфа» та ТОВ «Бета», склали цей акт про те, що ТОВ «Бета», виконало роботи з усунення недоліків в житловому будинку, побудованому для ТОВ «Альфа».

Недоліки були усунуті шляхом вирівнювання поверхні стін за допомогою штукатурки.

Представник ТОВ «Альфа»:

[Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Представник ТОВ «Бета»:

[Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Примітки:

 • Акт усунення недоліків повинен бути складений у двох примірниках, один з яких залишається у підприємства, яке замовило виконання робіт або надання послуг, а другий – у підприємства, яке виконало роботи або надало послуги.
 • У акті усунення недоліків необхідно вказати:
  • найменування підприємства, яке замовило виконання робіт або надання послуг;
  • місцезнаходження підприємства, яке замовило виконання робіт або надання послуг;
  • дату акта;
  • найменування підприємства, яке виконало роботи або надало послуги;
  • місцезнаходження підприємства, яке виконало роботи або надало послуги;
  • перелік недоліків, які були усунуті;
  • заходи, які були вжиті для усунення недоліків.

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок усунення недоліків:

 • Цивільний кодекс України
 • Закон України «Про захист прав споживачів»
 • Закон України «Про будівельні роботи»
 • Закон України «Про охорону праці»

Інші нормативно-правові акти, які можуть застосовуватися залежно від характеру недоліків, які були усунуті.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Ось шаблон Акта усунення недоліків з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

АКТ усунення недоліків

м.____________

“___”________20__р.

Цей акт складено про те, що Підрядник _____ (назва підрядника)_____ усунув недоліки, виявлені при прийманні робіт, виконаних за Договором підряду No ___ від “___”______20__р., а саме:Роботи з усунення вказаних недоліків проведені в повному обсязі та з необхідною якістю. Замовник не має жодних зауважень щодо проведених робіт.

Цей акт є підставою для здійснення остаточних розрахунків між Замовником та Підрядником.

Підписи сторін:

Від Замовника _____________

Від Підрядника _____________

Приклад заповнення:

АКТ усунення недоліків

м. Київ

10 лютого 2023 р.

Цей акт складено про те, що Підрядник ТОВ “Будівельник” усунув недоліки, виявлені при прийманні робіт, виконаних за Договором підряду No 123 від 01.01.2023 р., а саме:

 1. Усунено тріщини на фасаді будівлі шляхом герметизації та фарбування.
 2. Вирівняно підлогу в приміщенні No3 шляхом цементування.

Роботи з усунення вказаних недоліків проведені в повному обсязі та з необхідною якістю. Замовник не має жодних зауважень щодо проведених робіт.

Цей акт є підставою для здійснення остаточних розрахунків між Замовником та Підрядником.

Підписи сторін:

Від Замовника _____________

Від Підрядника _____________

Створення шаблону Акту усунення недоліків може бути виконано відповідно до чинного законодавства України та загальноприйнятих норм діловодства. Як правило, такий документ містить наступні елементи:

 1. Назву документу.
 2. Дані про сторони (замовника та виконавця).
 3. Номер договору, на підставі якого були виконані роботи.
 4. Дату складання акту.
 5. Детальний опис виявлених недоліків.
 6. Перелік виконаних робіт для усунення недоліків.
 7. Висновок про відповідність виконаних робіт умовам договору.
 8. Підписи уповноважених осіб обох сторін з вказанням їх посад.

Ось приклад такого шаблону:


АКТ УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ

м. _______ “___”________20 р.

Замовник: [Повна назва компанії]
Адреса: [Адреса замовника]
Ідентифікаційний код: [ЄДРПОУ замовника]

Виконавець: [Повна назва компанії]
Адреса: [Адреса виконавця]
Ідентифікаційний код: [ЄДРПОУ виконавця]

На підставі договору № [номер договору] від “___”________20 р.

 1. Виявлені недоліки:
  [Детальний опис виявлених недоліків, які були підставою для складання даного акту]
 2. Виконані роботи:
  [Перелік робіт, які були виконані для усунення виявлених недоліків]
 3. Висновок:
  [Висновок фахівця, який контролював виконання робіт, про те, що роботи виконані належним чином та недоліки усунено в повному обсязі]

Замовник: _____________________ [ПІБ]
Посада: _____________________
Підпис: _____________________

Виконавець: _____________________ [ПІБ]
Посада: _____________________
Підпис: _____________________


Цей шаблон можна адаптувати до конкретних потреб та умов діяльності. Важливо, щоб всі поля були заповнені коректно та повністю відображали зміст виконаних робіт та їх результат. Усі відомості в акті повинні бути чіткими та зрозумілими, щоб у разі необхідності можна було використати документ як доказ у судовому порядку.

Відповідність зі стандартами та законодавством України може забезпечити юрист, який спеціалізується на галузі, до якої належить акт усунення недоліків. У документі можна також вказати посилання на статті законів України, які регулюють відносини між сторонами, наприклад, “Цивільний кодекс України”, “Господарський кодекс України”, “Закон України про будівництво”, “Закон України про стандартизацію” та інші нормативні акти, що застосовуються до відносин сторін.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: