Акт ревізії

Акт ревізії

Акт ревізії — це документ, який фіксує результати перевірки діяльності підприємства або особи на предмет відповідності їх діяльності законодавству, внутрішнім правилам, договорам чи іншим вимогам.

Для чого він потрібен:

Фіксація результатів перевірки.

Виявлення порушень або несумісностей.

Забезпечення об’єктивної інформації для прийняття рішень.

Визначення відповідальності за порушення.

Планування заходів щодо усунення виявлених порушень.

За яких умов його складають:

Перевірка діяльності підприємства або особи за запитом керівництва, контролюючих органів чи за ініціативою самого підприємства.

Проведення аудиту.

Виявлення підозр на порушення або несумісності.

Хто виступає сторонами в документі:

Ревізор або контролюючий орган (сторона, яка проводить перевірку).

Підприємство або особа, діяльність якої перевіряється.

Вимоги до оформлення:

Назва документу.

Дата складання.

Відомості про сторони (ревізор/контролюючий орган і підприємство/osoba).

Перелік проведених заходів (аналіз документів, перевірка обліку тощо).

Висновки за результатами перевірки.

Перелік виявлених порушень або несумісностей.

Рекомендації щодо усунення порушень.

Підписи сторін (ревізора і представника підприємства).

Хто і як його складає:

Ревізор або представник контролюючого органу проводить перевірку, аналізує отриману інформацію, фіксує результати в акті ревізії.

Представник підприємства або особи може бути присутній під час перевірки, давати роз’яснення, коментарі до виявлених фактів, а також підписувати акт після завершення перевірки.

Зверніть увагу, що конкретні вимоги до складання і оформлення акта ревізії можуть залежати від законодавства конкретної країни, галузі діяльності підприємства або специфіки конкретної ситуації.

Приклади

АКТ РЕВІЗІЇ

Місто _________ Дата: //____

 1. Загальні дані:
  • Назва підприємства/організації: _____________________.
  • Юридична адреса: _____________________.
  • Податковий номер: _____________________.
 2. Дані ревізора:
  • ПІБ: _____________________.
  • Посада: _____________________.
  • Документ, на підставі якого проводилась ревізія (наказ, доручення тощо): _____________________.
 3. Мета і завдання ревізії:
  • Мета: Наприклад, перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства за 20__ рік.
  • Завдання: Визначення відповідності облікової документації законодавству України, виявлення та аналіз порушень.
 4. Перелік перевірених питань:
  • Наприклад: Облік основних засобів, облік розрахунків з постачальниками та покупцями, облік розрахунків зі штатними працівниками.
 5. Висновки ревізора:
  • Наприклад: “В ході ревізії виявлено порушення в обліку основних засобів, конкретно – відсутність актів прийому-передачі при зміні відповідальних осіб.”
 6. Рекомендації щодо усунення порушень:
  • Наприклад: “Рекомендовано провести інвентаризацію основних засобів, оформити акти прийому-передачі, привести бухгалтерський облік у відповідність до вимог законодавства.”
 7. Відомості про учасників ревізії:
  • ПІБ представника підприємства: _____________________.
  • Посада: _____________________.
 8. Підписи сторін:
  • Ревізор: _________ (підпис)
  • Представник підприємства: _________ (підпис)

Увага: При складанні акта ревізії необхідно враховувати вимоги чинного законодавства України, зокрема Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Податкового кодексу України” та інших нормативно-правових актів.

Цей шаблон акта ревізії є загальним і може вимагати додаткового адаптування до конкретних умов та вимог певної ревізії.

Акт ревізії

Найменування організації

Адреса

Телефон

Факс

E-mail

Номер акту

Дата акту

Предмет ревізії

Ревізори

Посадові особи, присутні при ревізії

Мета ревізії

Обсяг ревізії

Період ревізії

Висновки ревізії

Рекомендації ревізії

Додатки

Висновки ревізії

В ході ревізії було виявлено наступні порушення:

 • Невідповідність між обліковою та фактичною залишками матеріальних цінностей.
 • Несвоєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій.
 • Недотримання вимог законодавства в сфері бухгалтерського обліку.

Рекомендації ревізії

Ревізори рекомендують:

 • Усунути виявлені порушення.
 • Прийняти заходи щодо запобігання їх повторенню.
 • Впровадити систему внутрішнього контролю, яка буде сприяти ефективному функціонуванню бухгалтерської служби.

Додатки

До акту ревізії додаються наступні документи:

 • План ревізії.
 • Програма ревізії.
 • Акти виявлених порушень.
 • Висновки ревізії.
 • Рекомендації ревізії.

Підписи ревізорів

Підписи посадових осіб, присутніх при ревізії

Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ

Найменування ОСББ:

Адреса:

Номер акту:

Дата акту:

Предмет ревізії:

Ревізори:

Посадові особи, присутні при ревізії:

Мета ревізії:

Обсяг ревізії:

Період ревізії:

Висновки ревізії:

Рекомендації ревізії:

Додатки:

Висновки ревізії:

В ході ревізії було виявлено наступні порушення:

 • Невідповідність між обліковою та фактичною залишками матеріальних цінностей.
 • Несвоєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій.
 • Недотримання вимог законодавства в сфері бухгалтерського обліку.

Рекомендації ревізії:

Ревізори рекомендують:

 • Усунути виявлені порушення.
 • Прийняти заходи щодо запобігання їх повторенню.
 • Впровадити систему внутрішнього контролю, яка буде сприяти ефективному функціонуванню бухгалтерської служби.

Додатки:

До акту ревізії додаються наступні документи:

 • План ревізії.
 • Програма ревізії.
 • Акти виявлених порушень.
 • Висновки ревізії.
 • Рекомендації ревізії.

Підписи ревізорів:

Підписи посадових осіб, присутніх при ревізії:

Закони, що регулюють проведення ревізії ОСББ:

(◕‿◕) Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

 • Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків» від 29 листопада 2004 року № 2868-IV.
 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV.
 • Закон України «Про аудиторську діяльність» від 23 листопада 2002 року № 291-IV.

Приклади заповнення акту ревізії:

 • Невідповідність між обліковою та фактичною залишками матеріальних цінностей:

У ході ревізії було виявлено, що облікова залишок матеріалів на складі ОСББ на 31 грудня 2023 року становить 100 000 грн., а фактичний залишок – 90 000 грн. Різниця в 10 000 грн. пояснюється недостачею матеріалів на складі.

 • Несвоєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій:

У ході ревізії було виявлено, що ряд операцій, які були проведені ОСББ у 2023 році, не були відображені в бухгалтерському обліку. Це призвело до заниження прибутку ОСББ на 20 000 грн.

 • Недотримання вимог законодавства в сфері бухгалтерського обліку:

У ході ревізії було виявлено, що ОСББ не дотримується вимог законодавства в сфері бухгалтерського обліку. Зокрема, в бухгалтерській звітності ОСББ відсутні деякі обов’язкові реквізити.

Акт ревізії держаудитслужби

Акт ревізії

Найменування об’єкта контролю:

Адреса об’єкта контролю:

Номер акту:

Дата акту:

Предмет ревізії:

Ревізори:

Посадові особи, присутні при ревізії:

Мета ревізії:

Обсяг ревізії:

Період ревізії:

Висновки ревізії:

В ході ревізії було виявлено наступні порушення:

 • Невідповідність між обліковою та фактичною залишками матеріальних цінностей.
 • Несвоєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій.
 • Недотримання вимог законодавства в сфері бухгалтерського обліку.

Рекомендації ревізії:

Ревізори рекомендують:

 • Усунути виявлені порушення.
 • Прийняти заходи щодо запобігання їх повторенню.
 • Впровадити систему внутрішнього контролю, яка буде сприяти ефективному функціонуванню бухгалтерської служби.

Додатки:

До акту ревізії додаються наступні документи:

 • План ревізії.
 • Програма ревізії.
 • Акти виявлених порушень.
 • Висновки ревізії.
 • Рекомендації ревізії.

Підписи ревізорів:

Підписи посадових осіб, присутніх при ревізії:

Закони, що регулюють проведення ревізії Держаудитслужбою:

 • Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 23 листопада 2002 року № 291-IV.
 • Закон України «Про державну фінансову контрольно-ревізійну службу України» від 26 листопада 1995 року № 480/95-ВР.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999 року № 578 «Про затвердження Положення про Державну фінансову контрольно-ревізійну службу України».

Приклади заповнення акту ревізії:

 • Невідповідність між обліковою та фактичною залишками матеріальних цінностей:

У ході ревізії було виявлено, що облікова залишок матеріалів на складі об’єкта контролю на 31 грудня 2023 року становить 100 000 грн., а фактичний залишок – 90 000 грн. Різниця в 10 000 грн. пояснюється недостачею матеріалів на складі.

 • Несвоєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій:

У ході ревізії було виявлено, що ряд операцій, які були проведені об’єктом контролю у 2023 році, не були відображені в бухгалтерському обліку. Це призвело до заниження прибутку об’єкта контролю на 20 000 грн.

 • Недотримання вимог законодавства в сфері бухгалтерського обліку:

У ході ревізії було виявлено, що об’єкт контролю не дотримується вимог законодавства в сфері бухгалтерського обліку. Зокрема, в бухгалтерській звітності об’єкта контролю відсутні деякі обов’язкові реквізити.

Акт ревізії лісового обходу

Найменування лісового обходу:

Адреса лісового обходу:

Номер акту:

Дата акту:

Предмет ревізії:

Ревізори:

Посадові особи, присутні при ревізії:

Мета ревізії:

Обсяг ревізії:

Період ревізії:

Висновки ревізії:

В ході ревізії було виявлено наступні порушення:

 • Невідповідність між обліковою та фактичною залишками лісових ресурсів.
 • Несвоєчасне відображення в обліку операцій з лісовими ресурсами.
 • Недотримання вимог законодавства в сфері лісового господарства.

Рекомендації ревізії:

Ревізори рекомендують:

 • Усунути виявлені порушення.
 • Прийняти заходи щодо запобігання їх повторенню.
 • Впровадити систему внутрішнього контролю, яка буде сприяти ефективному функціонуванню лісового господарства.

Додатки:

До акту ревізії додаються наступні документи:

 • План ревізії.
 • Програма ревізії.
 • Акти виявлених порушень.
 • Висновки ревізії.
 • Рекомендації ревізії.

Підписи ревізорів:

Підписи посадових осіб, присутніх при ревізії:

Закони, що регулюють проведення ревізії лісового обходу:

 • Закон України «Про лісове господарство» від 21 січня 1994 року № 385/94-ВР.
 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-XII.
 • Закон України «Про екологічний контроль» від 6 жовтня 1998 року № 506-XIV.

Приклади заповнення акту ревізії:

 • Невідповідність між обліковою та фактичною залишками лісових ресурсів:

У ході ревізії було виявлено, що облікова залишок деревини на складі лісового обходу на 31 грудня 2023 року становить 100 куб. м., а фактичний залишок – 90 куб. м. Різниця в 10 куб. м. пояснюється недостачею деревини на складі.

 • Несвоєчасне відображення в обліку операцій з лісовими ресурсами:

У ході ревізії було виявлено, що ряд операцій, які були проведені лісовим обходом у 2023 році, не були відображені в обліку. Це призвело до заниження прибутку лісового обходу на 20 000 грн.

 • Недотримання вимог законодавства в сфері лісового господарства:

У ході ревізії було виявлено, що лісовий обход не дотримується вимог законодавства в сфері лісового господарства. Зокрема, в лісовому обході відсутні деякі обов’язкові реквізити в документах, пов’язаних з обліком лісових ресурсів.

Акт ревізії холодильного та технологічного обладнання

Найменування об’єкта:

Адреса об’єкта:

Номер акту:

Дата акту:

Предмет ревізії:

Ревізори:

Посадові особи, присутні при ревізії:

Мета ревізії:

Обсяг ревізії:

Період ревізії:

Висновки ревізії:

В ході ревізії було виявлено наступні порушення:

 • Невідповідність між обліковою та фактичною залишками холодильного та технологічного обладнання.
 • Несвоєчасне відображення в обліку операцій з холодильним та технологічним обладнанням.
 • Недотримання вимог законодавства в сфері експлуатації холодильного та технологічного обладнання.

Рекомендації ревізії:

Ревізори рекомендують:

 • Усунути виявлені порушення.
 • Прийняти заходи щодо запобігання їх повторенню.
 • Впровадити систему внутрішнього контролю, яка буде сприяти ефективному функціонуванню холодильного та технологічного обладнання.

Додатки:

До акту ревізії додаються наступні документи:

 • План ревізії.
 • Програма ревізії.
 • Акти виявлених порушень.
 • Висновки ревізії.
 • Рекомендації ревізії.

Підписи ревізорів:

Підписи посадових осіб, присутніх при ревізії:

Закони, що регулюють проведення ревізії холодильного та технологічного обладнання:

 • Закон України «Про охорону праці» від 17 липня 1992 року № 2694-XII.
 • Закон України «Про технічне регулювання» від 5 червня 2014 року № 1323-VII.
 • Закон України «Про безпеку систем життєзабезпечення» від 21 листопада 2016 року № 1715-VIII.

Приклади заповнення акту ревізії:

 • Невідповідність між обліковою та фактичною залишками холодильного та технологічного обладнання:

У ході ревізії було виявлено, що облікова залишок холодильного обладнання на складі об’єкта на 31 грудня 2023 року становить 100 одиниць, а фактичний залишок – 90 одиниць. Різниця в 10 одиниць пояснюється недостачею холодильного обладнання на складі.

 • Несвоєчасне відображення в обліку операцій з холодильним та технологічним обладнанням:

У ході ревізії було виявлено, що ряд операцій, які були проведені об’єктом у 2023 році, не були відображені в обліку. Це призвело до заниження прибутку об’єкта на 20 000 грн.

 • Недотримання вимог законодавства в сфері експлуатації холодильного та технологічного обладнання:

У ході ревізії було виявлено, що об’єкт не дотримується вимог законодавства в сфері експлуатації холодильного та технологічного обладнання. Зокрема, в об’єкті відсутні деякі обов’язкові документи, пов’язані з експлуатацією холодильного та технологічного обладнання.

Завантажити шаблон з прикладом

Скачати приклади

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: