Акт приймання-передачі

Акт приймання-передачі

Акт приймання-передачі є документом, який фіксує передачу певного об’єкта, речі, майна чи виконаної роботи від однієї сторони іншій. Він підтверджує факт переходу права власності або права користування від однієї сторони до іншої. Цей документ має важливе значення у бізнесі, орендних відносинах, будівництві, торгівлі, наданні послуг та інших сферах.

Основна мета акту приймання-передачі полягає у документальному оформленні факту передачі речі або результату робіт, а також у фіксації стану та характеристик об’єкта на момент передачі. Це може бути, наприклад, передача орендованого приміщення, обладнання, транспортного засобу, нерухомості або результатів ремонтних робіт.

Форми акту приймання-передачі можуть різнити в залежності від об’єкта передачі та умов договору. Наприклад, існують особливі форми актів для передачі нерухомості, автомобіля, обладнання чи для актів виконаних робіт.

Акт приймання-передачі складається за наявності відповідного договору, який може бути договором оренди, купівлі-продажу, підряду та іншими типами договорів, що передбачають передачу майна або результатів робіт. Складається акт зазвичай після виконання умов договору і готовності передати об’єкт або результат робіт іншій стороні.

Стосовно сторін у документі, то в акті приймання-передачі зазвичай виступають дві сторони: сторона, яка передає (наприклад, орендодавець або продавець) і сторона, яка приймає (орендар, покупець або замовник робіт).

Вимоги до оформлення акту приймання-передачі передбачають наявність таких елементів:

 • Чітка назва документу (наприклад, “Акт приймання-передачі орендованого приміщення”).
 • Дані про сторони: назви або ПІБ, реквізити, адреси.
 • Посилання на договір, в рамках якого відбувається передача.
 • Детальний опис об’єкта передачі: характеристики, стан, особливі умови.
 • Дата та місце складання акту.
 • Підписи обох сторін.

Складається акт приймання-передачі зазвичай тією стороною, яка передає об’єкт. Після складання акт підписується обома сторонами, що є підтвердженням згоди з його змістом та умовами передачі.

Акт приймання-передачі є дуже важливим, оскільки слугує юридичним доказом передачі об’єкта і може використовуватися в разі виникнення спорів, претензій або непорозумінь між сторонами. Тому важливо приділяти належну увагу детальному та точному оформленню цього документа.

Приклади

Акт приймання-передачі

Місто, дата

Ми, нижчепідписані,

Передавальник:

 • Повна назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця
 • Місцезнаходження
 • Ідентифікаційний код (для юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи-підприємця)

Одержувач:

 • Повна назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
 • Місцезнаходження
 • Ідентифікаційний код (для юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи)

Склали цей акт про те, що Передавальник передав, а Одержувач прийняв наступні матеріальні цінності:

 • Найменування матеріальних цінностей
 • Кількість
 • Одиниця виміру
 • Вартість

Всього вартість переданих матеріальних цінностей становить

Передавальник

Одержувач

Підписи

Приклад заповнення:

Акт приймання-передачі

Київ, 01.11.2023

Ми, нижчепідписані,

Передавальник:

 • ТОВ “Торговельна компанія”
 • 04070, м. Київ, вул. Хрещатик, 1
 • 375680912345

Одержувач:

 • ПІБ ФОП Іванов Іван Іванович
 • 04070, м. Київ, вул. Хрещатик, 2
 • 375680912345

Склали цей акт про те, що Передавальник передав, а Одержувач прийняв наступні матеріальні цінності:

 • Товар
 • 100
 • шт
 • 10 000 грн

Всього вартість переданих матеріальних цінностей становить

10 000 грн

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Передавальник

Одержувач

Підписи

Відповідно до статті 192 Цивільного кодексу України, право власності на майно, передане за договором, переходить до набувача з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.

Акт приймання-передачі є документом, який підтверджує факт передачі майна. Акт повинен бути підписаний сторонами договору.

Приклади заповнення:

Якщо передача майна здійснюється за договором купівлі-продажу, то в акті приймання-передачі необхідно зазначити назву майна, кількість, одиницю виміру та вартість.

Якщо передача майна здійснюється за договором дарування, то в акті приймання-передачі необхідно зазначити назву майна та його вартість.

Якщо передача майна здійснюється за договором поставки, то в акті приймання-передачі необхідно зазначити назву майна, кількість, одиницю виміру та вартість.

В акті приймання-передачі також можна зазначити інші відомості, які є важливими для сторін договору.

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ

№ [номер акту] від [дата складання акту]

Місце складання: [місто, адреса]

На підставі ст. 664, ст. 665 Цивільного кодексу України та відповідно до умов Договору № [номер договору] від [дата договору] між:

Передавач: [Повна назва компанії передавача або ПІБ фізичної особи] Код ЄДРПОУ/ІПН: [код ЄДРПОУ для юридичної особи або ІПН для фізичної особи] Юридична адреса: [адреса передавача] Представник: [ПІБ представника передавача] Посада: [посада представника передавача]

та

Приймач: [Повна назва компанії приймача або ПІБ фізичної особи] Код ЄДРПОУ/ІПН: [код ЄДРПОУ для юридичної особи або ІПН для фізичної особи] Юридична адреса: [адреса приймача] Представник: [ПІБ представника приймача] Посада: [посада представника приймача]

було проведено приймання-передачу наступних об’єктів:

Найменування об’єкту: [детальний опис об’єкта передачі, наприклад, “Орендоване приміщення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10”]

Характеристики об’єкту: [конкретний опис характеристик об’єкта, наприклад, “Площа приміщення: 120 кв. м, поверх: 3, стан: задовільний”]

Спеціальні умови: [особливі умови передачі, якщо такі є, наприклад, “Об’єкт передається разом з меблями та офісною технікою”]

Передавач підтверджує, що об’єкт передано в стані, відповідному умовам договору, і не має жодних зауважень до стану об’єкту на момент передачі.

Підписи сторін:

Передавач: _____________________ [ПІБ]

Приймач: __________________ [ПІБ]

Дата: _________________________

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: