Акт про знищення карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Акт про знищення карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Акт про знищення карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів є офіційним документом, який використовується в системі військового обліку для підтвердження факту знищення документації, що втратила свою актуальність або стала непридатною для подальшого використання згідно з встановленими термінами зберігання. Цей акт має велике значення для забезпечення належного порядку ведення військового обліку, а також для дотримання вимог щодо захисту конфіденційної інформації.

Складання акта про знищення карток первинного обліку зазвичай відбувається в умовах, коли документи втратили свою юридичну або інформаційну цінність, наприклад, через досягнення особами віку, коли вони більше не підлягають призову, або у випадках, коли документи стосуються осіб, які були зняті з військового обліку з інших причин (наприклад, через переїзд за кордон, зміну громадянства, смерть тощо).

Документ містить відомості про кількість знищених карток, дату та місце знищення, а також перелік осіб, чиї картки були знищені. Крім того, в акті фіксуються дані про осіб, які брали участь у процесі знищення, включаючи відповідального за проведення цієї процедури.

Вимоги до оформлення акта про знищення карток первинного обліку включають необхідність вказання точної кількості знищених документів, дати знищення, підстав для цього процесу, а також складу комісії, яка здійснювала знищення. Акт має бути складений у декількох примірниках, один з яких зберігається в архіві організації, що проводила знищення, а інший передається до відповідного органу військового обліку.

Сторонами в документі виступають відповідальний за знищення (особа, яка очолює комісію зі знищення) та члени комісії, які безпосередньо брали участь у процесі знищення. Склад комісії зазвичай включає представників відділу кадрів, юридичного відділу, а також інших спеціалістів, що залучені до процесу військового обліку в організації.

Акт складається на підставі рішення про знищення, яке зазвичай видається керівництвом організації або відповідальним органом військового обліку. Процедура знищення має відбуватися з дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення конфіденційності та безпеки процесу.

Таким чином, акт про знищення карток первинного обліку є важливим документом, що забезпечує законність та прозорість процесу вилучення застарілих або непотрібних військових документів з обігу, сприяючи ефективному управлінню та організації військового обліку в країні.

Приклади

Для створення шаблону Акта про знищення карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який би відповідав законодавству України, можна використати наступну структуру. Важливо врахувати, що при його складанні необхідно дотримуватися актуальних нормативно-правових актів, що регулюють відповідні процеси.


АКТ про знищення карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Місце складання: ___________________________________________________________

Дата: _____________

Ми, нижчепідписані члени комісії в складі:

 1. Голова комісії: ___________________________________________________________________ Посада: __________________________________________________________________________
 2. Член комісії: _____________________________________________________________________ Посада: __________________________________________________________________________
 3. Член комісії: _____________________________________________________________________ Посада: __________________________________________________________________________

на підставі [вказати підставу, наприклад, наказу керівника організації/установи №___ від “_________ року] провели перевірку наявності та стану карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

В результаті перевірки встановлено:

 • загальна кількість карток, що підлягають знищенню: _________ шт.;
 • підстава для знищення: [вказати підставу, наприклад, закінчення терміну зберігання, втрата актуальності інформації тощо].

Згідно з вищевказаними підставами та відповідно до [вказати відповідні закони України, нормативні акти], проведено знищення вказаних карток.

Знищення здійснено шляхом [вказати спосіб знищення, наприклад, спалення, подрібнення тощо] у присутності всіх членів комісії.

Процес знищення був завершений “_________ року о ____ годині.

На момент знищення всі картки були вилучені з обліку, інформація про осіб, які міститься в цих картках, більше не є актуальною та не підлягає подальшому зберіганню чи використанню.

Акт складений у ____ примірниках, один з яких зберігається у справах організації/установи, що проводила знищення, інші – передані до [вказати, куди передані копії акта].

Голова комісії: _______________ (підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії: ______________ (підпис) (ініціали, прізвище)

Шаблон Акту про знищення карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

1. Загальні відомості:

 • Назва: Акт про знищення карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
 • Дата:
 • Місце:

2. Відомості про комісію:

 • Голова комісії:
 • Члени комісії:
 • Секретар комісії:

3. Відомості про картки первинного обліку:

 • Кількість карток:
 • Дата закінчення строку зберігання:

4. Підтвердження знищення:

 • Спосіб знищення:
 • Дата знищення:

5. Підписи:

 • Голова комісії:
 • Члени комісії:
 • Секретар комісії:

6. Додатки:

 • Перелік карток первинного обліку, що підлягають знищенню

Законодавство:

 • Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів”

Приклади заповнення:

1. Запис про знищення карток первинного обліку:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси
 • Кількість карток: 100
 • Дата закінчення строку зберігання: 01.01.2023
 • Спосіб знищення: Спалювання
 • Дата знищення: 02.02.2024

2. Додаток:

Перелік карток первинного обліку, що підлягають знищенню:

 • П.І.Б. призовника/військовозобов’язаного/резервіста
 • Дата народження
 • Серія та номер військового квитка
 • Дата видачі військового квитка

Ось ще шаблон Акта про знищення карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідно до законодавства України:

АКТ про знищення карток первинного обліку

” ________ 20 року

Комісія у складі:

Голова комісії – ПІБ, посада Члени комісії: ПІБ, посада ПІБ, посада

склала цей акт про те, що на підставі наказу No ___ від .._____ знищено такі картки первинного обліку:

No п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Серія та номер картки

Усього знищено _________ карток первинного обліку.

Знищення проведено шляхом подрібнення.

Підписи членів комісії:

ПІБ

ПІБ

ПІБ

Акт складений відповідно до Порядку обліку військовозобов’язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. No 921.

ПРИКЛАД:

АКТ про знищення карток первинного обліку

“25” січня 2024 року

Комісія у складі:

Голова комісії – Іванов Іван Іванович, начальник відділу військового обліку Члени комісії: Петренко Петро Петрович, інспектор з обліку Сидоренко Сидір Сидорович, інспектор з обліку

склала цей акт про те, що на підставі наказу No 15 від 10.01.2024 знищено такі картки первинного обліку:

No п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Серія та номер картки 1 Шевченко Тарас Григорович 1992 А123456 2 Франко Іван Якович 1991 Б234567

Усього знищено 2 картки первинного обліку.

Знищення проведено шляхом подрібнення.

Підписи членів комісії:

Іванов І.І. Петренко П.П. Сидоренко С.С.

Акт складений відповідно до Порядку обліку військовозобов’язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. No 921.

Отже, акт містить склад комісії, перелік знищених карток, кількість, спосіб знищення, підписи та посилання на нормативний документ. Приклад показує заповнення шаблону конкретними даними.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: