Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог

Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог

Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог є документом, який використовується в юридичній практиці України для врегулювання взаємних фінансових зобов’язань між двома сторонами. Цей акт є важливим, оскільки дозволяє ефективно зменшити обсяг фінансових вимог між сторонами, мінімізувати ризики та оптимізувати грошові потоки.

Призначення акта: Цей документ використовується для взаємного зарахування боргів. Якщо дві сторони мають фінансові зобов’язання одна перед одною, акт дозволяє їм зарахувати ці зобов’язання, тим самим зменшуючи потребу у фактичному переказі коштів.

Види та форми: Акт про зарахування зустрічних вимог може бути як письмовим, так і електронним. Важливо, щоб він містив всі необхідні юридичні елементи для визнання його дійсним.

Вимоги до документа: Акт повинен чітко визначати сторони, суми та характер зобов’язань, які підлягають зарахуванню. Також повинні бути вказані дата та місце складання документа, а також підписи сторін.

Умови складання: Для того, щоб акт був дійсним, необхідно, щоб обидві сторони дали свою згоду на зарахування зобов’язань та їхні зобов’язання були однорідними (тобто мають подібний характер).

Сторони в документі: Сторонами в акті виступають дві юридичні чи фізичні особи, між якими існують фінансові зобов’язання. Кожна сторона повинна мати правову спроможність укладати такого роду угоди.

Оформлення: Акт повинен бути складений згідно з вимогами українського законодавства, з використанням чіткої та зрозумілої юридичної мови. Наявність підписів та печаток (якщо вони потрібні) є обов’язковою.

Процес складання: Акт зазвичай складається юристами чи юридичними відділами організацій, які забезпечують, що всі юридичні аспекти документа відповідають чинному законодавству та інтересам обох сторін.

Використання акту про зарахування зустрічних однорідних вимог є корисним у ситуаціях, де сторони шукають шляхи оптимізації своїх фінансових відносин, мінімізуючи необхідність в переказах коштів та зменшуючи загальний обсяг заборгованості.

Приклади

Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог

Місто, дата

Ми, нижчепідписані,

[Ім’я, прізвище, посада] [найменування юридичної особи], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з однієї сторони, та

[Ім’я, прізвище, посада] [найменування юридичної особи], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з другої сторони,

уклавши між собою [найменування договору],

домовилися про таке:

1. Сторона 1 має перед Стороною 2 непогашене грошове зобов’язання в сумі [сума] [у т.ч. ПДВ — [сума]], що виникло на підставі [найменування договору].

2. Сторона 2 має перед Стороною 1 непогашене грошове зобов’язання в сумі [сума] [у т.ч. ПДВ — [сума]], що виникло на підставі [найменування договору].

3. На підставі ст. 601 Цивільного кодексу України Сторони дійшли згоди зарахувати зустрічні однорідні вимоги за зобов’язаннями, зазначеними в п. п. 1 та 2 цього Акту, у сумі [сума] [у т.ч. ПДВ — [сума]].

4. Згідно з п. 3 цього Акту, у Сторони 1 виникає заборгованість перед Стороною 2 у сумі [сума] [у т.ч. ПДВ — [сума]].

5. Цей Акт складено у двох примірниках, один з яких зберігається у Сторони 1, а другий — у Сторони 2.

[Підписи сторін]

Приклад заповнення

Місто Київ

28 грудня 2023 року

Ми, нижчепідписані,

[Іван Іванович Іванов], директор Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

**[Петро Петрович Петров], директор Товариства з обмеженою відповідальністю “Бета”, що діє на підставі Статуту, з другої сторони,

уклавши між собою Договір поставки № 1 від 20 липня 2023 року,

домовилися про таке:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю “Альфа” має перед Товариством з обмеженою відповідальністю “Бета” непогашене грошове зобов’язання в сумі 100 000 грн. (сто тисяч гривень), що виникло на підставі Договору поставки № 1 від 20 липня 2023 року.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю “Бета” має перед Товариством з обмеженою відповідальністю “Альфа” непогашене грошове зобов’язання в сумі 80 000 грн. (вісімдесят тисяч гривень), що виникло на підставі Договору купівлі-продажу № 2 від 10 серпня 2023 року.

3. На підставі ст. 601 Цивільного кодексу України Сторони дійшли згоди зарахувати зустрічні однорідні вимоги за зобов’язаннями, зазначеними в п. п. 1 та 2 цього Акту, у сумі 80 000 грн. (вісімдесят тисяч гривень).

4. Згідно з п. 3 цього Акту, у Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа” виникає заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю “Бета” у сумі 20 000 грн. (двадцять тисяч гривень).

5. Цей Акт складено у двох примірниках, один з яких зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”, а другий — у Товариства з обмеженою відповідальністю “Бета”.

[Підписи сторін]

Особливості заповнення Акту про зарахування зустрічних однорідних вимог:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси
 • У пункті 1 Акту необхідно вказати, які вимоги мають перед собою сторони. Вимоги повинні бути зустрічними, тобто одна сторона має перед іншою вимогу, а інша сторона має перед першою вимогу, що виникли з одного договору або з різних договорів. Вимоги повинні бути однорідними, тобто вони повинні бути одного виду, наприклад, грошові вимоги, вимоги про передання майна тощо.
 • У пункті 2 Акту необхідно вказати суми вимог, які мають перед собою сторони. Суми вимог повинні бути зазначені у гривнях з урахуванням ПДВ, якщо він є.
 • У пункті 3 Акту необхідно вказати, у якій сумі сторони вирішили зарахувати зустрічні вимоги. Сума зарахування не повинна перевищувати суми меншої вимоги.
 • У пункті 4 Акту необхідно вказати, яка сторона має заборгованість перед іншою стороною після зарахування зустрічних вимог.
 • У пункті 5 Акту необхідно вказати, у якій кількості примірниках складений Акт. Акт повинен бути складений у двох примірниках, один з яких зберігається у кожної зі сторін.

Зарахування зустрічних однорідних вимог має такі юридичні наслідки:

 • Вимоги, які були зараховані, вважаються виконаними.
 • З моменту зарахування зустрічних однорідних вимог у сторін виникає право на пред’явлення вимоги про відшкодування збитків, заподіяних виконанням зустрічної вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом.

Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог є доказом зарахування зустрічних вимог.

Ось прикладний шаблон “Акту про зарахування зустрічних однорідних вимог” згідно з законодавством України. Зверніть увагу, що цей шаблон може потребувати адаптації під конкретні обставини та залежно від специфіки вимог сторін.


АКТ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ЗУСТРІЧНИХ ОДНОРІДНИХ ВИМОГ

Дата: [дата складання] Місце складання: [місце складання]

1. Сторони Угоди

Кредитор 1: Найменування: [повна назва компанії/ПІБ фізичної особи] Юридична адреса: [адреса] Код ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер: [номер] Представник: [ПІБ, посада] (далі – “Сторона 1”)

Кредитор 2: Найменування: [повна назва компанії/ПІБ фізичної особи] Юридична адреса: [адреса] Код ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер: [номер] Представник: [ПІБ, посада] (далі – “Сторона 2”)

2. Предмет Акту

Цей акт є підтвердженням домовленості між Стороною 1 та Стороною 2 про зарахування зустрічних однорідних вимог, що існують між ними на дату складання цього акту.

3. Вимоги Сторін

3.1. Вимога Сторони 1 до Сторони 2: Сума вимоги: [сума] Підстава вимоги: [деталі договору/угоди/іншого]

3.2. Вимога Сторони 2 до Сторони 1: Сума вимоги: [сума] Підстава вимоги: [деталі договору/угоди/іншого]

4. Зарахування Вимог

Сторони домовились зарахувати вказані вимоги у повному обсязі.

5. Підтвердження Зарахування

На дату складання цього акту, вимоги Сторони 1 та Сторони 2 вважаються повністю зарахованими.

6. Правова Основа

Зарахування вимог відбувається відповідно до ст. 601 Цивільного кодексу України.

7. Інші Умови

[будь-які додаткові умови або заяви]

8. Підписи Сторін


[ПІБ, посада] Сторона 1


[ПІБ, посада] Сторона 2


Приклад заповнення:

Дата: 28 грудня 2023 року Місце складання: м. Київ

 1. Сторони Угоди Кредитор 1: Найменування: ТОВ “Сонячне Зерно” Юридична адреса: вул. Ясна, 10, Київ Код ЄДРПОУ: 12345678 Представник: Іванов Іван Іванович, директор

Кредитор 2: Найменування: ПП “Водний Світ” Юридична адреса: просп. Перемоги, 5, Київ Код ЄДРПОУ: 87654321 Представник: Петров Петро Петрович, генеральний директор

… [і так далі згідно з шаблоном]

Зверніть увагу, що це лише прикладний шаблон, і він може вимагати змін або доповнень залежно від конкретних обставин та законодавчих вимог.

Ось ще один шаблон Акта про зарахування зустрічних однорідних вимог відповідно до законодавства України:

АКТ про зарахування зустрічних однорідних вимог

м. ________ “________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися, ___________________(назва юридичної особи або ПІБ фізичної особи-підприємця) в особі _____________________________(посада, ПІБ), що діє на підставі _______________(статуту, довіреності тощо), з однієї сторони, та _____________________________(назва юридичної особи або ПІБ фізичної особи-підприємця), в особі ___________________(посада, ПІБ), що діє на підставі _________(статуту, довіреності тощо), з другої сторони, склали цей акт про наступне:

 1. Сторона 1 має право вимоги до Сторони 2 щодо оплати товарів (робіт, послуг) згідно з Договором No___ від “___”_________20__р. на суму ____________грн.
 2. Сторона 2 має право вимоги до Сторони 1 щодо оплати товарів (робіт, послуг) згідно з Договором No___ від “___”_________20__р. на суму ____________грн.
 3. Відповідно до ст. 605 Цивільного кодексу України на підставі цього Акта Сторони проводять зарахування зазначених зустрічних однорідних грошових вимог.
 4. Після зарахування зустрічних вимог Сторона ___ (залишається боржником/стає кредитором) Сторони ___ у розмірі _____ грн.
 5. Цей Акт складено у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.

Підписи сторін: Сторона 1 _______________(ПІБ, підпис) Сторона 2 _______________(ПІБ, підпис)

Отже, в Акті необхідно зазначити сторони, їх вимоги один до одного, посилання на договори та суми боргу, а також розрахунок залишку боргу після зарахування зустрічних вимог.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: