Акт про виявлені порушення

Акт про виявлені порушення

Акт про виявлені порушення — це документ, який фіксує факти порушення умов договору, стандартів, нормативних актів, правил або інших вимог, які були покладені на сторони у рамках певних юридичних відносин або встановлені законодавством. Документ важливий для того, щоб зафіксувати порушення і має на меті врегулювати наслідки цих порушень, надавати підстави для вимог щодо їх усунення, можливого відшкодування збитків або застосування штрафних санкцій.

В залежності від сфери, у якій відбувається порушення, акти можуть мати різні форми та види. Наприклад, можуть існувати акти про порушення трудової дисципліни, будівельні норми, умови договорів і так далі. Форми цих документів зазвичай стандартизовані відповідно до законодавчих вимог або внутрішніх регламентів організацій.

Документ складається у випадках, коли однією зі сторін (або інспектуючим органом) було виявлено порушення зазначених вище умов. Наприклад, інспектор з праці може скласти акт про порушення трудового законодавства, а замовник будівельних робіт — про порушення умов договору підряду.

У ролі сторін акта про виявлені порушення можуть виступати представники організацій, посадові особи, інспектори контролюючих органів, працівники та інші уповноважені особи, які мають право на здійснення відповідних перевірок і складання таких документів.

Що стосується вимог до оформлення, то акт про виявлені порушення має бути складений у письмовій формі та містити певні обов’язкові реквізити, такі як назва документа, дата і місце складання, повні дані про осіб, які беруть участь у складанні, опис виявлених порушень, посилання на порушені норми законодавства чи умови договорів, висновки і пропозиції щодо усунення порушень, підписи учасників. Також акт може містити додатки у вигляді документів, що підтверджують факти порушень, наприклад, фотознімки, висновки експертів, протоколи перевірок тощо.

Складання акта зазвичай здійснює особа, яка виявила порушення, або комісія, яка була створена для розгляду конкретної ситуації. Уповноважена особа або комісія повинна мати достатні повноваження для ведення перевірок і складання актів про порушення.

Приклади

Акт про виявлені порушення

[Найменування підприємства, яке виявило порушення]

[Місцезнаходження підприємства, яке виявило порушення]

[Дата]

[Найменування підприємства, в якому виявлені порушення]

[Місцезнаходження підприємства, в якому виявлені порушення]

Акт

Відносно виявлених порушень

Ми, що нижче підписалися, представники [найменування підприємства, яке виявило порушення] та [найменування підприємства, в якому виявлені порушення], склали цей акт про те, що під час перевірки [найменуванням підприємства, в якому виявлені порушення] були виявлені порушення.

Порушення полягають в наступному:

 • [опис порушень]

У зв’язку з цим, [найменування підприємства, яке виявило порушення] вимагає від [найменування підприємства, в якому виявлені порушення] [заходи, які необхідно вжити для усунення порушень].

Представник підприємства, яке виявило порушення: [Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Представник підприємства, в якому виявлені порушення: [Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Приклади заповнення

Приклад 1

Державна інспекція праці виявила порушення трудового законодавства в ТОВ «Альфа».

У цьому випадку акт про виявлені порушення може бути викладена наступним чином:

Акт

Відносно виявлених порушень

Ми, що нижче підписалися, представники Державної інспекції праці та ТОВ «Альфа», склали цей акт про те, що під час перевірки ТОВ «Альфа» були виявлені порушення трудового законодавства.

Порушення полягають в наступному:

 • Несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам.
 • Недотримання норм охорони праці.

У зв’язку з цим, Державна інспекція праці вимагає від ТОВ «Альфа» усунути порушення шляхом своєчасної виплати заробітної плати працівникам та дотримання норм охорони праці.

Представник Державної інспекції праці:

[Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Представник ТОВ «Альфа»:

[Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Примітки:

 • Акт про виявлені порушення повинен бути складений у двох примірниках, один з яких залишається у підприємства, яке виявило порушення, а другий – у підприємства, в якому виявлені порушення.
 • У акті про виявлені порушення необхідно вказати:
  • найменування підприємства, яке виявило порушення;
  • місцезнаходження підприємства, яке виявило порушення;
  • дату акта;
  • найменування підприємства, в якому виявлені порушення;
  • місцезнаходження підприємства, в якому виявлені порушення;
  • опис порушень;
  • вимоги підприємства, яке виявило порушення до підприємства, в якому виявлені порушення.

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок виявлення та усунення порушень:

 • Кодекс законів про працю України
 • Закон України «Про державну службу»
 • Закон України «Про охорону праці»
 • Закон України «Про захист прав споживачів»

Інші нормативно-правові акти, які можуть застосовуватися залежно від характеру виявлених порушень.

Ось шаблон Акта про виявлені порушення з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

АКТ
про виявлені порушення

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

м. _________

“___” _________ 20__ р.

Комісія у складі:

ПІБ – посада
ПІБ – посада

склала цей акт про те, що в ході перевірки дотримання вимог ___________________ (нормативний акт) на підприємстві/в установі _____________ (назва) були виявлені наступні порушення:

1. ________________________________________________ (детальний опис порушення)
2. ________________________________________________ (детальний опис порушення)

Відповідно до ст. _____ (нормативний акт) за вказані порушення передбачена відповідальність у вигляді ____________________________.

Рекомендовано вжити наступних заходів щодо усунення виявлених порушень:

1. ________________________________________________
2. ________________________________________________

Підписи членів комісії:
____________________
____________________

Приклад заповнення:

АКТ
про виявлені порушення

м. Київ

10 лютого 2023 р.

Комісія у складі:

Петренко П.П. – голова комісії
Сидоренко О.О. – член комісії

склала цей акт про те, що в ході перевірки дотримання вимог закону України “Про охорону праці” на підприємстві ПрАТ “Будівельник” були виявлені наступні порушення:

1. Відсутність інструктажу з охорони праці для новоприйнятих працівників.
2. Експлуатація обладнання, не обладнаного засобами безпеки.

Відповідно до ст. 41 зазначеного закону за вказані порушення передбачено накладення штрафу.

Рекомендовано вжити наступних заходів щодо усунення виявлених порушень:

1. Провести інструктажі з охорони праці.
2. Обладнати устаткування засобами безпеки.

Підписи членів комісії:
______________________
______________________

Створення шаблону “Акт про виявлені порушення” передбачає наявність певних стандартних реквізитів, які мають бути заповнені відповідно до конкретного випадку і актуальних законодавчих вимог. Я подам узагальнений шаблон, який слід адаптувати до конкретної ситуації, з урахуванням вимог чинного законодавства України:


АКТ
про виявлені порушення

Місто ___________
Дата _____________

1. Загальні дані

Замовник: ___________ (Повна назва юридичної особи або ПІБ фізичної особи, юридична адреса, Ідентифікаційний код/номер паспорта)
Уповноважена особа: ___________ (ПІБ, посада)
Діє на підставі: ___________ (документ, що надає повноваження)

Виконавець: ___________ (Повна назва юридичної особи або ПІБ фізичної особи, юридична адреса, Ідентифікаційний код/номер паспорта)
Уповноважена особа: ___________ (ПІБ, посада)
Діє на підставі: ___________ (документ, що надає повноваження)

2. Опис порушень

На основі проведеної перевірки були виявлені наступні порушення:

 • (Детальний опис порушення, місце і час виявлення, можливі наслідки)
 • (Посилання на порушені нормативно-правові акти, наприклад, “відповідно до статті 15 Закону України “Про працю”, “відповідно до пункту 4.2 Договору № … від …”)

3. Висновки та пропозиції

На підставі виявлених порушень пропонується:

 • (Опис пропозицій щодо усунення порушень, терміни виконання, відповідальні особи)

4. Підписи сторін

Акт складено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Від Замовника: ___________ (Підпис, ПІБ, дата)
Від Виконавця: ___________ (Підпис, ПІБ, дата)


Цей шаблон є лише основою, до якої потрібно додати конкретні дані і вимоги в залежності від обставин виявлення порушення. Важливо детально описати кожне порушення, його місце і час виявлення, а також вказати конкретні нормативні документи, що були порушені. Висновки та пропозиції щодо усунення порушень мають бути чіткими і конкретними, а підписи сторін підтверджують їх згоду зі змістом документа.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: