Акт про виявлені недоліки

Акт про виявлені недоліки

Акт про виявлені недоліки є офіційним документом, що фіксує факти виявлення будь-яких недоліків чи дефектів у товарах, роботах, послугах або інших об’єктах договірних відносин. Він використовується для підтвердження та документування проблем, що були знайдені під час приймання об’єктів від продавця, підрядника або надавача послуг. Документ має юридичну силу і може слугувати основою для подальшого вирішення конфліктів, вимагання відшкодування збитків, заміни товару або повторного виконання роботи без дефектів.

Існують різноманітні види актів про виявлені недоліки, які залежать від сфери застосування: від будівельних робіт до поставок промислового обладнання. Форми цих документів можуть бути різними, але вони зазвичай містять докладний опис проблем, умови, за яких вони були виявлені, та відповідні вимоги до усунення недоліків.

Акт про виявлені недоліки складається тоді, коли під час перевірки або експлуатації об’єкта виявлено, що він не відповідає умовам договору, технічним умовам, стандартам або іншим вимогам, зазначеним у документації чи законодавстві. Це може бути виявлено як на етапі приймання товару, так і в процесі його використання.

У ролі сторін у даному акті виступають замовник (покупець, замовник робіт) та виконавець (продавець, підрядник, надавач послуг). Вони є основними фігурантами процесу виявлення недоліків і відповідальними за подальші дії щодо усунення виявлених проблем.

Документ має містити такі елементи, як повна назва документа, дата і місце складання, ідентифікаційні дані сторін (назви організацій, юридичні адреси, реквізити), повний і детальний опис виявлених недоліків, обставини їх виявлення, а також заходи, які необхідно вжити для виправлення ситуації. Окрім того, в акті мають бути підписи представників обох сторін, які підтверджують їх згоду з вмістом документа.

Складання акта про виявлені недоліки зазвичай вимагає присутності представників обох сторін, які під час спільної перевірки фіксують всі виявлені проблеми. В залежності від специфіки об’єкта, може знадобитися залучення кваліфікованих експертів або технічних фахівців, які допоможуть правильно оцінити стан об’єкта і виявити можливі приховані дефекти.

Приклади

Акт про виявлені недоліки

[Найменування підприємства, яке є замовником робіт або послуг]

[Місцезнаходження підприємства, яке є замовником робіт або послуг]

[Дата]

[Найменування підприємства, яке є виконавцем робіт або послуг]

[Місцезнаходження підприємства, яке є виконавцем робіт або послуг]

Акт

Відносно виявлених недоліків

Ми, що нижче підписалися, представники [найменування підприємства, яке є замовником робіт або послуг] та [найменування підприємства, яке є виконавцем робіт або послуг], склали цей акт про те, що під час приймання-передачі робіт або послуг, виконаних [найменуванням підприємства, яке є виконавцем робіт або послуг] для [найменування підприємства, яке є замовником робіт або послуг], були виявлені недоліки.

Недоліки робіт або послуг полягають в наступному:

 • [опис недоліків]

У зв’язку з цим, [найменування підприємства, яке є замовником робіт або послуг] вимагає від [найменування підприємства, яке є виконавцем робіт або послуг] [заходів, які необхідно вжити для усунення недоліків робіт або послуг].

Представник підприємства, яке є замовником робіт або послуг: [Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Представник підприємства, яке є виконавцем робіт або послуг: [Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Приклади заповнення

Приклад 1

Підприємство замовило в іншого підприємства виконання будівельних робіт. Під час приймання-передачі робіт були виявлені недоліки, зокрема, нерівність поверхні стін.

У цьому випадку акт про виявлені недоліки може бути викладена наступним чином:

Акт

Відносно виявлених недоліків

Ми, що нижче підписалися, представники ТОВ «Альфа» та ТОВ «Бета», склали цей акт про те, що під час приймання-передачі будівельних робіт, виконаних ТОВ «Бета» для ТОВ «Альфа», були виявлені недоліки.

Недоліки робіт полягають в наступному:

 • Нерівність поверхні стін.

У зв’язку з цим, ТОВ «Альфа» вимагає від ТОВ «Бета» усунути недоліки шляхом вирівнювання поверхні стін.

Представник ТОВ «Альфа»:

[Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Представник ТОВ «Бета»:

[Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Примітки:

 • Акт про виявлені недоліки повинен бути складений у двох примірниках, один з яких залишається у замовника, а другий – у виконавця.
 • У акті про виявлені недоліки необхідно вказати:
  • найменування підприємства, яке є замовником робіт або послуг;
  • місцезнаходження підприємства, яке є замовником робіт або послуг;
  • дату акта;
  • найменування підприємства, яке є виконавцем робіт або послуг;
  • місцезнаходження підприємства, яке є виконавцем робіт або послуг;
  • опис недоліків робіт або послуг;
  • вимоги замовника до виконавця.

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок виявлення та усунення недоліків робіт або послуг:

 • Цивільний кодекс України
 • Закон України «Про захист прав споживачів»
 • Закон України «Про архітектурну діяльність»
 • Закон України «Про будівництво та проєктування»

Ось шаблон Акта про виявлені недоліки із зазначенням відповідних законів України та прикладом заповнення:

АКТ
про виявлені недоліки

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

м.__________ “__”___________20__ р.

Комісія у складі:

Посада ПІБ

склала цей Акт про те, що при прийманні виконаних робіт за договором підряду No___ від “___”_________20__р. було виявлено наступні недоліки:

1. ____________________________ (детальний опис недоліку)
2. ____________________________ (детальний опис недоліку)

Виконавець зобов’язаний усунути виявлені недоліки у строк до “___”________20__р.
У разі неусунення недоліків у встановлений строк, Замовник має право відмовитися від договору та стягнути з Виконавця завдані збитки згідно із ст. 838 ЦК України.

Підписи сторін:

Від Замовника:
________________________

Від Виконавця:
_________________________

Приклад заповнення:

АКТ
про виявлені недоліки

м. Київ 12 лютого 2023 р.

Комісія у складі:

Голова комісії Іваненко І.П.
Член комісії Петренко П.Ю.

склала цей Акт про те, що при прийманні виконаних робіт за договором підряду No456 від 01.02.2023 р. було виявлено наступні недоліки:

1. Незадовільне фарбування фасаду будівлі: наявність плям, напливів, подряпин по фарбі.
2. Неякісне улаштування покрівлі: просідає, нещільно прилягає до стін.

Виконавець зобов’язаний усунути виявлені недоліки у строк до 20.02.2023 р.
У разі неусунення недоліків у встановлений строк, Замовник має право відмовитися від договору та стягнути з Виконавця завдані збитки згідно зі ст. 838 ЦК України.

Підписи сторін:

Від Замовника:
Іваненко І.П.

Від Виконавця:
Сидоренко А.А.

Складання шаблону акта про виявлені недоліки вимагає уваги до деталей і відповідності законодавству. В Україні, такі документи повинні бути складені згідно із статтями Цивільного кодексу України, які регулюють договірні відносини, а також із Законом України “Про захист прав споживачів”. Проте, без прямого доступу до актуального законодавства, я надам узагальнений шаблон, який потрібно буде адаптувати під конкретні закони та умови.


АКТ про виявлені недоліки

Місто ___________ Дата _____________

Ми, нижчепідписані:

Замовник: ___________ [Повна назва замовника, юридична адреса, реквізити] Уповноважена особа: ___________ [ПІБ, посада] Діє на підставі: ___________ [документ, що надає повноваження]

та

Виконавець: ___________ [Повна назва виконавця, юридична адреса, реквізити] Уповноважена особа: ___________ [ПІБ, посада] Діє на підставі: ___________ [документ, що надає повноваження]

на основі договору №___________ від “___”________20 р. встановили наступне:

У процесі ___________ [приймання товару, виконання робіт, надання послуг] були виявлені недоліки:

 1. [Детальний опис недоліку, його локація, час виявлення]
 2. [Детальний опис другого недоліку, за потреби]

На підставі вищезазначеного, замовник вважає, що виявлені недоліки:

 • [Опис, як недоліки впливають на функціонування товару/робіт/послуг]
 • [Заходи, які необхідно вжити для усунення недоліків]

Відповідно до статті ___________ Цивільного кодексу України та статті ___________ Закону України “Про захист прав споживачів”, замовник має право вимагати:

 • [Опис вимог замовника до виконавця]

Виконавець зобов’язується:

 • [Опис зобов’язань виконавця щодо усунення недоліків]

Акт складено в двох примірниках, по одному для кожної сторони, та має однакову юридичну силу.

Від Замовника: ___________ [Підпис] Від Виконавця: ___________ [Підпис]


Цей шаблон слід адаптувати під конкретні обставини, вказуючи відповідні законодавчі норми та чітко описуючи всі недоліки, а також домовленості між сторонами щодо їх усунення. Важливо також зазначити, що підписи сторін підтверджують їх згоду із змістом акта.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: