Акт про виявлені дефекти устаткування

Акт про виявлені дефекти устаткування

Акт про виявлені дефекти устаткування є документом, який використовується для офіційного зафіксування дефектів, знайдених у технічних пристроях, машинах, обладнанні чи інших видах техніки, що мають значення для ведення бізнесу, виробництва, наукових досліджень тощо. Такий акт необхідний для документування стану устаткування на момент його перевірки, обстеження або ремонту і служить підставою для вжиття заходів щодо усунення недоліків, а також може бути використаний як доказ у спорах між сторонами.

Існує кілька видів актів про виявлені дефекти устаткування, залежно від сфери його застосування та характеру дефектів. Наприклад, можуть бути акти для електронного обладнання, механічного устаткування, будівельної техніки, медичних апаратів і так далі. Форми цих документів зазвичай розробляються з урахуванням специфікацій обладнання та вимог, що накладаються виробниками чи державними стандартами.

Акт складається тоді, коли в процесі планової перевірки, технічного обслуговування, при прийманні устаткування після купівлі чи виконання робіт, виявлено відхилення від нормального стану або технічних характеристик, зазначених у документації чи умовах гарантії.

Сторонами в документі виступають замовник (покупець, власник устаткування) і виконавець (продавець, сервісна служба, постачальник). Замовник, як правило, ініціює складання акта, коли виявляє дефекти або недоліки. Виконавець має право ознайомитись з дефектами, внести свої зауваження та пропозиції щодо їх усунення.

До оформлення акта про виявлені дефекти є певні вимоги: акт має містити повну назву, дату та місце складання, інформацію про сторони, їхні реквізити та підписи, а також детальний опис кожного виявленого дефекту, його місцеположення, можливі причини виникнення та рекомендації щодо усунення. Також можуть бути включені фотознімки, технічні висновки або інші докази, які підтверджують виявлені недоліки.

Складання акта зазвичай здійснюється особою, яка виявила дефекти, часто це фахівець технічного обслуговування або інженер, а в окремих випадках — спеціально створена комісія, що може включати представників обох сторін та незалежних експертів. Акт є офіційним документом і підлягає реєстрації в установленому порядку, він може бути використаний як підстава для пред’явлення претензій, подання судового позову або виконання гарантійних зобов’язань.

Приклади

Акт про виявлені дефекти устаткування

[Найменування підприємства, яке виявило дефекти устаткування]

[Місцезнаходження підприємства, яке виявило дефекти устаткування]

[Дата]

[Найменування підприємства, в якому виявлені дефекти устаткування]

[Місцезнаходження підприємства, в якому виявлені дефекти устаткування]

Акт

Відносно виявлених дефектів устаткування

Ми, що нижче підписалися, представники [найменування підприємства, яке виявило дефекти устаткування] та [найменування підприємства, в якому виявлені дефекти устаткування], склали цей акт про те, що під час огляду устаткування, що знаходиться на балансі [найменуванням підприємства, в якому виявлені дефекти устаткування], були виявлені дефекти.

Дефекти устаткування полягають в наступному:

 • [опис дефектів]

У зв’язку з цим, [найменування підприємства, яке виявило дефекти устаткування] вимагає від [найменування підприємства, в якому виявлені дефекти устаткування] [заходи, які необхідно вжити для усунення дефектів устаткування].

Представник підприємства, яке виявило дефекти устаткування: [Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Представник підприємства, в якому виявлені дефекти устаткування: [Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Приклади заповнення

Приклад 1

Підприємство проводить плановий огляд устаткування. Під час огляду устаткування були виявлені дефекти, зокрема, пошкодження корпусу обладнання.

У цьому випадку акт про виявлені дефекти устаткування може бути викладена наступним чином:

Акт

Відносно виявлених дефектів обладнання

Ми, що нижче підписалися, представники ТОВ «Альфа» та ТОВ «Бета», склали цей акт про те, що під час планового огляду устаткування, що знаходиться на балансі ТОВ «Бета», були виявлені дефекти.

Дефекти устаткування полягають в наступному:

 • Пошкодження корпусу обладнання [найменування обладнання].

У зв’язку з цим, ТОВ «Альфа» вимагає від ТОВ «Бета» усунути дефект шляхом ремонту корпусу обладнання.

Представник ТОВ «Альфа»:

[Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Представник ТОВ «Бета»:

[Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Примітки:

 • Акт про виявлені дефекти устаткування повинен бути складений у двох примірниках, один з яких залишається у підприємства, яке виявило дефекти устаткування, а другий – у підприємства, в якому виявлені дефекти устаткування.
 • У акті про виявлені дефекти устаткування необхідно вказати:
  • найменування підприємства, яке виявило дефекти устаткування;
  • місцезнаходження підприємства, яке виявило дефекти устаткування;
  • дату акта;
  • найменування підприємства, в якому виявлені дефекти устаткування;
  • місцезнаходження підприємства, в якому виявлені дефекти устаткування;
  • опис дефектів устаткування;
  • вимоги підприємства, яке виявило дефекти устаткування до підприємства, в якому виявлені дефекти устаткування.

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок виявлення та усунення дефектів устаткування:

 • Цивільний кодекс України
 • Закон України «Про охорону праці»
 • Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

Інші нормативно-правові акти, які можуть застосовуватися залежно від характеру виявлених дефектів устаткування.

Ось шаблон Акта про виявлені дефекти устаткування з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

АКТ
про виявлені дефекти устаткування

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

м.___________

“___”________20__ р.

Комісія у складі:

ПІБ – посада
ПІБ – посада

склала цей акт про те, що при прийманні устаткування, а саме ___(найменування, марка)___ заводський No _____, що поставлялося за договором No___ від “___”________20__ р., були виявлені наступні дефекти:

1. ________________________________________________ (детальний опис дефекту)
2. ________________________________________________ (детальний опис дефекту)

Відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів”, у разі виявлення недоліків, споживач має право вимагати безоплатного усунення недоліків товару протягом встановленого гарантійного строку.

Гарантійний строк на устаткування відповідно до умов договору становить – __(кількість)__ місяців.

Згідно вищенаведеного, просимо забезпечити усунення вказаних дефектів устаткування у термін до “___”_________ 20__ р.

Підписи:
Від Замовника _____________

Від Постачальника _____________

Приклад заповнення:

АКТ
про виявлені дефекти устаткування

м. Київ

12 лютого 2023 р.

Комісія у складі:

Петренко П.П. – начальник відділу постачання
Сидоренко І.І. – інженер з обслуговування устаткування

склала цей акт про те, що при прийманні устаткування, а саме промислової сушарки марки S-125 заводський No 0482, що поставлялося за договором No456 від 01.01.2023 р., були виявлені наступні дефекти:

1. Несправність контролера температури.
2. Відсутність теплоізоляції корпусу.

Відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів”, у разі виявлення недоліків, споживач має право вимагати безоплатного усунення недоліків товару протягом встановленого гарантійного строку.

Гарантійний строк на устаткування відповідно до умов договору становить – 12 місяців.

Згідно вищенаведеного, просимо забезпечити усунення вказаних дефектів устаткування у термін до 20.02.2023 р.

Підписи:
Від Замовника Петренко П.П.

Від Постачальника Сидоренко І.І.

АКТ
про виявлені дефекти устаткування

Місто: [місто складання акта]
Дата: [дата складання акта]
Час: [час складання акта]

1. Сторони акта:
Замовник (власник устаткування):
Назва компанії: [повна назва компанії-власника устаткування]
Адреса: [юридична адреса компанії]
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: [код компанії]
Уповноважена особа: [П.І.Б. уповноваженої особи]
Посада: [посада уповноваженої особи]
Основа уповноваження: [номер наказу/довіреності]

Виконавець (сервісна організація або постачальник):
Назва компанії: [повна назва сервісної організації]
Адреса: [юридична адреса сервісної організації]
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: [код компанії]
Уповноважена особа: [П.І.Б. уповноваженої особи]
Посада: [посада уповноваженої особи]
Основа уповноваження: [номер наказу/довіреності]

2. Інформація про устаткування:
Тип устаткування: [назва та тип устаткування]
Модель: [модель устаткування]
Серійний номер: [серійний номер устаткування]
Дата виготовлення: [дата виготовлення устаткування]
Дата поставки: [дата поставки устаткування]
Дата введення в експлуатацію: [дата введення в експлуатацію]

3. Опис виявлених дефектів:
У процесі [вибірка: технічного обслуговування, перевірки, використання] було виявлено наступні дефекти:

 • Дефект №1: [опис дефекту, його місцезнаходження, ймовірна причина виникнення]
 • Дефект №2: [опис дефекту, його місцезнаходження, ймовірна причина виникнення]
 • [Інші дефекти за необхідності]

4. Законодавча база:
Відповідно до статті 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, статті 679 Цивільного кодексу України вимоги щодо якості товару повинні відповідати умовам договору та державним стандартам. За наявності дефектів, не зазначених в гарантійних умовах, замовник має право вимагати їх безоплатного усунення.

5. Висновки та пропозиції щодо усунення дефектів:
[Пропозиції замовника або виконавця щодо необхідних заходів для усунення дефектів, терміни та відповідальні за це особи].

6. Підписи сторін:
Акт складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Підпис замовника: __________________
ПІБ: ______________________________

Підпис виконавця: __________________
ПІБ: ______________________________


Цей документ є офіційним і в подальшому може бути використаний як підстава для вимоги усунення дефектів або для судових спорів. При складанні акту важливо докладно описати кожен дефект, щоб забезпечити чітке розуміння проблеми та шляхів її вирішення.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: