Акт про усунення недоліків товару

Акт про усунення недоліків товару

Акт про усунення недоліків товару є важливим документом в юридичній та комерційній практиці України, який використовується для фіксації факту виявлення та усунення недоліків у товарі. Цей документ є ключовим у взаємовідносинах між продавцем та покупцем, особливо у випадках, коли товар не відповідає умовам договору купівлі-продажу або має дефекти.

Призначення документа: Акт про усунення недоліків товару використовується для документування факту виявлення дефектів у товарі, а також для підтвердження їх усунення продавцем. Документ служить офіційним підтвердженням того, що певні недоліки були виявлені і що були вжиті заходи для їх виправлення.

Види та форми: Акт може бути складений у письмовій формі, як офіційний документ, підписаний обома сторонами. Він може мати різні форми залежно від специфіки галузі та виду товару, але головне, щоб він включав всю необхідну інформацію.

Вимоги до документа: В акті необхідно чітко вказати назву товару, його кількість, детальний опис виявлених недоліків, способи їх усунення та терміни, встановлені для цього. Також важливо вказати дату виявлення недоліків та дату усунення.

Умови складання: Акт складається, коли покупець виявляє недоліки у товарі, які не були зазначені продавцем на момент продажу. Продавець має право перевірити виявлені недоліки та усунути їх у встановлені терміни.

Сторони в документі: Сторонами в акті виступають продавець (або виробник) та покупець. Важливо, щоб обидві сторони підписали документ, що свідчить про їх згоду з викладеним у ньому.

Вимоги до оформлення: Акт повинен бути складений згідно з вимогами українського законодавства, містити всю необхідну інформацію та бути підписаним усіма сторонами. Це забезпечує його юридичну силу та можливість використання в судовій практиці.

Процес складання: Зазвичай акт складається представниками продавця або виробника товару, але покупець також може брати участь у цьому процесі, особливо при визначенні недоліків та способів їх усунення.

В цілому, акт про усунення недоліків товару є важливим документом, який забезпечує захист прав споживачів та допомагає утримувати високі стандарти якості товарів на ринку. Цей документ не тільки фіксує факти, але й служить засобом врегулювання потенційних спорів між покупцем і продавцем.

Приклади

Акт про усунення недоліків товару

Місто, дата

Ми, нижчепідписані,

[Ім’я, прізвище, посада] [найменування юридичної особи], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з однієї сторони, та

[Ім’я, прізвище, посада] [найменування юридичної особи], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з другої сторони,

уклавши між собою [найменування договору],

домовилися про таке:

1. Відповідно до [пункт договору, що передбачає право на усунення недоліків товару], [найменування юридичної особи], що є продавцем товару, зобов’язується усунути недоліки товару, що були виявлені [покупцем/одержувачем] [дата] при його прийманні.

2. [Найменування юридичної особи], що є продавцем товару, усунув недоліки товару шляхом [опис дій, здійснених продавцем для усунення недоліків товару].

3. [Покупець/одержувач] товару підтверджує, що недоліки товару були усунені.

4. Цей Акт складено у двох примірниках, один з яких зберігається у [покупця/одержувача] товару, а другий — у [продавця] товару.

[Підписи сторін]

Приклад заповнення

Місто Київ

28 грудня 2023 року

Ми, нижчепідписані,

[Іван Іванович Іванов], директор Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

**[Петро Петрович Петров], директор Товариства з обмеженою відповідальністю “Бета”, що діє на підставі Статуту, з другої сторони,

уклавши між собою Договір поставки № 1 від 20 липня 2023 року,

домовилися про таке:

1. Відповідно до п. 5.1 Договору поставки № 1 від 20 липня 2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що є продавцем товару, зобов’язується усунути недоліки товару, що були виявлені Товариством з обмеженою відповідальністю “Бета” 25 грудня 2023 року при його прийманні.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що є продавцем товару, усунуло недоліки товару шляхом заміни неякісного товару на якісний товар.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю “Бета” підтверджує, що недоліки товару були усунені.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

4. Цей Акт складено у двох примірниках, один з яких зберігається у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Бета”, а другий — у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Альфа”.

[Підписи сторін]

Особливості заповнення Акту про усунення недоліків товару:

 • У пункті 1 Акту необхідно вказати, які сторони беруть участь у Акті, а також договір, на підставі якого виникли права та обов’язки сторін щодо усунення недоліків товару.
 • У пункті 2 Акту необхідно вказати, які саме недоліки товару були виявлені і які дії здійснив продавець для їх усунення.
 • У пункті 3 Акту необхідно вказати, що покупець підтверджує, що недоліки товару були усунені.
 • У пункті 4 Акту необхідно вказати, у якій кількості примірниках складений Акт. Акт повинен бути складений у двох примірниках, один з яких зберігається у покупця, а другий — у продавця.

Акт про усунення недоліків товару є доказом того, що продавець виконав своє зобов’язання щодо усунення недоліків товару.

Ось прикладний шаблон “Акта про усунення недоліків товару”, який відповідає загальним вимогам українського законодавства. Цей шаблон може бути адаптований відповідно до конкретних умов та обставин.


АКТ ПРО УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ТОВАРУ

Дата: [дата складання]
Місце складання: [місце складання]

1. Сторони Угоди

Продавець (Виконавець):
Назва компанії: [повна назва компанії]
Юридична адреса: [адреса]
Код ЄДРПОУ: [номер]
Представник: [ПІБ, посада]

Покупець (Замовник):
Назва компанії/ПІБ: [повна назва компанії або ПІБ фізичної особи]
Юридична/Фактична адреса: [адреса]
Ідентифікаційний номер/Код ЄДРПОУ: [номер]
Представник: [ПІБ, посада]

2. Опис Недоліків Товару

[Детальний опис недоліків товару, їх характеристик та чому вони не відповідають умовам договору купівлі-продажу]

3. Дії щодо Усунення Недоліків

[Опис дій, які були вжиті продавцем для усунення недоліків, включаючи технічні деталі та терміни усунення]

4. Підтвердження Усунення Недоліків

Покупець підтверджує, що вказані в розділі 3 дії були вжиті, і недоліки товару були усунені в задовільний спосіб.

5. Правова Основа

Усунення недоліків товару відбувається відповідно до статей 8, 9, 712, 713 Цивільного кодексу України та статті 8 Закону України “Про захист прав споживачів”.

6. Підписи Сторін


[ПІБ, посада]
Продавець (Виконавець)


[ПІБ, посада]
Покупець (Замовник)


Приклад заповнення:

Дата: 28 грудня 2023 року
Місце складання: м. Київ

 1. Сторони Угоди
  Продавець (Виконавець):
  Назва компанії: ТОВ “ТехноМаркет”
  Юридична адреса: вул. Промислова, 10, Київ
  Код ЄДРПОУ: 12345678
  Представник: Іванов Іван Іванович, директор

Покупець (Замовник):
Назва компанії/ПІБ: ПП “Домашній Уют”
Юридична/Фактична адреса: вул. Затишна, 5, Київ
Ідентифікаційний номер/Код ЄДРПОУ: 87654321
Представник: Петров Петро Петрович, генеральний директор

 1. Опис Недоліків Товару
  [Детальний опис…]
 2. Дії щодо Усунення Недоліків
  [Опис дій…]
 3. Підтвердження Усунення Недоліків
 4. Правова Основа
 5. Підписи Сторін

Зверніть увагу, що це лише прикладний шаблон, і він може вимагати змін або доповнень залежно від конкретних обставин та законодавчих вимог.

Ось ще один шаблон Акта про усунення недоліків товару згідно із законодавством України:

АКТ про усунення недоліків товару

м.____________ “___”___________20__р.

Ми, що нижче підписалися, представник Покупця _________(посада, ПІБ), що діє на підставі Довіреності No від ““________20__р., з однієї сторони, та представник Продавця __________(посада, ПІБ), що діє на підставі Довіреності No, з другої сторони, склали цей Акт про те, що:

 1. Відповідно до Договору купівлі-продажу No__ від “___”_________20__р. Продавець поставив Покупцю Товар (найменування, кількість, артикул).
 2. При прийманні Товару/-ів Покупцем були виявлені наступні недоліки (опис недоліків).
 3. Продавець отримав від Покупця письмову претензію від “__”________20__р. з вимогою усунення виявлених недоліків Товару.
 4. “____”_________20__р. Продавцем були усунені виявлені недоліки шляхом (спосіб усунення).
 5. У зв’язку з усуненням недоліків претензії у Покупця до якості отриманого Товару не залишилося.
 6. Цей Акт складено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

Підписи сторін: Від Покупця ____________ (ПІБ, підпис) Від Продавця ___________ (ПІБ, підпис)

Отже, в Акті вказуються сторони, реквізити договору, недоліки товару, дата і спосіб їх усунення Продавцем, а також відсутність претензій Покупця після усунення недоліків. Акт складається у 2 примірниках.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: