Акт про невідповідність товару

Акт про невідповідність товару

Акт про невідповідність товару — це документ, який фіксує факт передачі товару, який не відповідає умовам договору купівлі-продажу. Це може бути пов’язано з якістю, комплектністю, кількістю, властивостями товару або іншими характеристиками, які були зазначені в договорі. Документ важливий як для продавця, так і для покупця, оскільки є підтвердженням існування проблеми і служить основою для вирішення конфліктів, повернення товару, заміни на належний або відшкодування збитків.

Існують різні види і форми актів про невідповідність, які можуть бути адаптовані під конкретні умови договору і специфіку товару. Зазвичай акт складається у письмовій формі і може включати фото або інші додатки, які демонструють проблеми з товаром.

Акт про невідповідність товару складається, коли виявлено розбіжності між фактичною і договірною характеристиками товару. Це може відбутися під час приймання товару покупцем або після певного часу використання, якщо дефекти стали виявлені пізніше.

Стандартно сторонами в акті виступають продавець і покупець, або їхні представники, які мають право підпису таких документів.

До оформлення акта про невідповідність товару є певні вимоги:

 1. Назва документа повинна чітко вказувати на його зміст.
 2. Дата і місце складання.
 3. Повні назви та реквізити сторін, які приймають участь у складанні акта.
 4. Опис проблеми: детальний опис невідповідностей товару з умовами договору.
 5. Перелік додатків, якщо такі є (наприклад, фотографії, експертні висновки).
 6. Посилання на документи, які підтверджують право власності або інші договірні зобов’язання.
 7. Підписи уповноважених осіб обох сторін.

Акт складається у двох примірниках, по одному для кожної сторони, і може бути засвідчений печаткою організації, якщо це передбачено законодавством або договором.

Приклади

Акт про невідповідність товару

[Найменування підприємства, яке є постачальником товару]

[Місцезнаходження підприємства, яке є постачальником товару]

[Дата]

[Найменування підприємства, яке є покупцем товару]

[Місцезнаходження підприємства, яке є покупцем товару]

Акт

Відносно невідповідності товару

Ми, що нижче підписалися, представники [найменування підприємства, яке є постачальником товару] та [найменування підприємства, яке є покупцем товару], склали цей акт про те, що товар, поставлений [найменування підприємства, яке є постачальником товару] [найменуванню підприємства, яке є покупцем товару] у кількості [кількість] штук, за накладною № [номер накладної] від [дата], не відповідає вимогам [нормативний акт, який встановлює вимоги до товару].

Невідповідність товару полягає в наступному:

 • [опис невідповідності]

У зв’язку з цим, [найменування підприємства, яке є покупцем товару] вимагає від [найменування підприємства, яке є постачальником товару] [заходів, які необхідно вжити для усунення невідповідності товару].

Представник підприємства, яке є постачальником товару: [Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Представник підприємства, яке є покупцем товару: [Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Приклади заповнення

Приклад 1

Покупець отримав товар, який не відповідає вимогам ДСТУ 7121:2013 «Одяг спортивний. Загальні технічні умови».

У цьому випадку акт про невідповідність товару може бути викладена наступним чином:

Акт

Відносно невідповідності товару

Ми, що нижче підписалися, представники ТОВ «Альфа» та ТОВ «Бета», склали цей акт про те, що товар, поставлений ТОВ «Альфа» ТОВ «Бета» у кількості 100 штук, за накладною № 20 від 20.07.2023, не відповідає вимогам ДСТУ 7121:2013 «Одяг спортивний. Загальні технічні умови».

Невідповідність товару полягає в наступному:

 • Колір товару не відповідає кольору, зазначеному в накладній № 20 від 20.07.2023.

У зв’язку з цим, ТОВ «Бета» вимагає від ТОВ «Альфа» замінити товар на товар, який відповідає вимогам ДСТУ 7121:2013 «Одяг спортивний. Загальні технічні умови».

Представник ТОВ «Альфа»:

[Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Представник ТОВ «Бета»:

[Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Примітки:

 • Акт про невідповідність товару повинен бути складений у двох примірниках, один з яких залишається у постачальника, а другий – у покупця.
 • У акті про невідповідність товару необхідно вказати:
  • найменування підприємства, яке є постачальником товару;
  • місцезнаходження підприємства, яке є постачальником товару;
  • дату акта;
  • найменування підприємства, яке є покупцем товару;
  • місцезнаходження підприємства, яке є покупцем товару;
  • найменування товару;
  • кількість товару;
  • нормативний акт, який встановлює вимоги до товару;
  • опис невідповідності товару;
  • вимоги покупця до постачальника.

Ось шаблон Акта про невідповідність товару із зазначенням відповідних законів України та прикладом заповнення:

АКТ
про невідповідність товару

м.____________ “___”________20__ р.

Ми, що нижче підписалися, представник Покупця ____(посада, ПІБ)____ та представник Постачальника ____(посада, ПІБ)____, склали цей акт про те, що при прийманні товару, а саме ____(найменування)____ за договором поставки No___ від “___”_________20__р., було виявлено наступне:

1. Невідповідність номенклатури (асортименту) товару специфікації до договору, а саме відсутність ____(назва товару)____

2. Недопоставка товару в кількості ____ (цифрами і словами).

3. Постачання товару неналежної якості, що підтверджується ____(документ)____

Вищезазначене є порушенням умов договору поставки No___ від “___”_________20__р. та не відповідає вимогам Закону України “Про захист прав споживачів”.

Від Покупця _______________________
(посада, ПІБ, підпис)

Від Постачальника ___________________
(посада, ПІБ, підпис)

Приклад заповнення:

АКТ
про невідповідність товару

м. Київ

01 лютого 2023 р.

Ми, що нижче підписалися, менеджер з постачання ТОВ “Будматеріали” Іваненко Петро Петрович та менеджер зі збуту ПрАТ “Будкомплект” Сидоренко Андрій Андрійович, склали цей акт про те, що при прийманні товару, а саме цегли за договором поставки No123 від 01.01.2023 р., було виявлено наступне:

1. Відсутність у поставці цегли марки М125 згідно специфікації до договору.

2. Недопоставка цегли марки М100 в кількості 1500 шт. (одна тисяча п’ятсот штук).

3. Поставка цегли марки М75 неналежної якості, що підтверджується Актом експертизи від 25.01.2023 р.

Вищезазначене є порушенням умов договору поставки No123 від 01.01.2023 р. та не відповідає вимогам Закону України “Про захист прав споживачів”.

Від Покупця
Менеджер з постачання
Іваненко П.П.

Від Постачальника
Менеджер зі збуту
Сидоренко А.А.

Шаблон “Акт про невідповідність товару” може бути складений у відповідності до вимог Цивільного кодексу України та інших нормативних актів, що регулюють відносини між продавцем та покупцем. Ось приблизний зразок такого документу:


АКТ про невідповідність товару

Місто _______ Дата _________

Ми, нижчепідписані зі сторони Покупця _______ [Повна назва покупця, реквізити] в особі _______ [Посада, ПІБ], що діє на підставі _______ [документ, що надає повноваження], та зі сторони Продавця _______ [Повна назва продавця, реквізити] в особі _______ [Посада, ПІБ], що діє на підставі _______ [документ, що надає повноваження], склали цей Акт про таке:

 1. Під час приймання товару за договором купівлі-продажу №____ від “___”_______20 р. виявлено невідповідність товару, що полягає у _______ [конкретне описання невідповідності].
 2. Невідповідність товару була виявлена у наступному:
  • [Опис проблеми 1]
  • [Опис проблеми 2]
  • [та інші виявлені невідповідності]
 3. Додатки до акту:
  • Фотографії дефектів
  • Експертний висновок (за наявності)
  • Копії супровідних документів (накладні, гарантійні талони тощо)
 4. Висновок: на підставі виявлених невідповідностей, сторони дійшли згоди _______ [описати домовленості між сторонами: про повернення товару, заміну, зниження ціни, відшкодування збитків тощо].

Цей Акт складений в двох примірниках, по одному для кожної зі сторін, і має однакову юридичну силу.

Від Покупця: _______ [ПІБ, підпис] Від Продавця: _______ [ПІБ, підпис]


При заповненні конкретного акта про невідповідність товару важливо вказати всі деталі, що стосуються конкретного випадку, з посиланням на відповідні статті Цивільного кодексу України та інші нормативні акти, які можуть бути застосовані до даної ситуації.

Наприклад:

 • Стаття 712 Цивільного кодексу України, яка регулює якість товару при його продажі.
 • Стаття 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, яка передбачає право споживача на обмін товару неналежної якості.

Цей шаблон слід адаптувати до конкретної ситуації, з урахуванням всіх обставин та деталей, що відповідають реальному випадку невідповідності товару.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: