Акт про нещасний випадок

Акт про нещасний випадок

Акт про нещасний випадок є офіційним документом, який складається в Україні в разі виникнення нещасного випадку на робочому місці або у зв’язку з виконанням трудових обов’язків. Цей документ має велике значення, оскільки він використовується для офіційного підтвердження факту нещасного випадку, оцінки обставин, за яких він стався, та визначення причин, що призвели до нього.

Акт про нещасний випадок складається для того, щоб офіційно зафіксувати факт та обставини події, забезпечити необхідні умови для надання потерпілому медичної допомоги, а також для подальшого розгляду питання про можливу компенсацію шкоди та відшкодування втрат, пов’язаних з нещасним випадком. Цей документ важливий також для аналізу причин нещасного випадку та запобігання подібних інцидентів у майбутньому.

Умови складання акта про нещасний випадок визначаються законодавством України. Такий акт складається, як правило, відразу після нещасного випадку або після того, як про випадок стало відомо. Складається акт спеціальною комісією, яка формується на підприємстві. До складу комісії зазвичай входять представники адміністрації підприємства, профспілковий комітет, а також медичний працівник. У випадках, коли нещасний випадок має складний характер або призвів до смерті, до складу комісії можуть бути залучені представники відповідних державних органів.

Акт про нещасний випадок повинен містити детальну інформацію про особу потерпілого, місце, час та обставини події, відомості про свідків, результати медичного огляду, а також висновки комісії щодо причин випадку та відповідальності за його виникнення. Важливо, щоб акт був складений об’єктивно та всебічно, оскільки він може бути використаний у подальших юридичних процедурах, зокрема у справах про відшкодування шкоди або компенсацію.

Оформлення акта про нещасний випадок регламентується нормативними актами та інструкціями, які визначають порядок дій у випадку нещасних випадків на виробництві. Комісія, що складає акт, повинна дотримуватися встановлених правил та процедур оформлення документа, забезпечуючи його юридичну значущість та достовірність.

Приклади

Шаблон Акта про нещасний випадок


АКТ про нещасний випадок на виробництві

м. [Назва міста] дата [ДД.ММ.РРРР]

1. Загальні відомості

1.1. Підприємство: [Назва підприємства] 1.2. Відділ/цех: [Назва відділу або цеху] 1.3. Потерпілий: [ПІБ потерпілого] 1.4. Посада потерпілого: [Назва посади]

2. Обставини нещасного випадку

2.1. Дата та час нещасного випадку: [дата і час] 2.2. Місце нещасного випадку: [детальний опис місця] 2.3. Опис обставин нещасного випадку: [детальний опис обставин]

3. Свідки нещасного випадку

3.1. [ПІБ свідка 1] 3.2. [ПІБ свідка 2] … [інші свідки, якщо є]

4. Медичний опис

4.1. Опис травм і стану потерпілого: [опис] 4.2. Назва медичного закладу, куди було доставлено потерпілого: [назва лікарні]

5. Висновок комісії

5.1. Причини нещасного випадку: [опис можливих причин] 5.2. Висновки щодо обставин та причин випадку: [детальний висновок] 5.3. Рекомендації щодо запобігання подібних випадків у майбутньому: [рекомендації]

6. Підписи

Голова комісії: [ПІБ] [Підпис]

Члени комісії: [ПІБ] [Підпис]

Медичний працівник: [ПІБ] [Підпис]


Приклад заповнення:

Підприємство: ТОВ “УкрПром” Відділ/цех: Цех №5 Потерпілий: Іванов Іван Іванович Посада потерпілого: Слюсар

Дата та час нещасного випадку: 15.04.2023, 10:30 Місце нещасного випадку: цех №5, біля верстата №3 Опис обставин нещасного випадку: В результаті втрати контролю над верстатом …

Свідки нещасного випадку:

 • Петренко Петро Петрович
 • Сидоренко Сидір Сидорович

Опис травм і стану потерпілого: Забій лівої руки, садна … Назва медичного закладу: Центральна районна лікарня

Висновок комісії: Причини нещасного випадку: Недотримання правил безпеки … Висновки: Необхідно посилити контроль … Рекомендації: Встановити додаткові засоби захисту …

Голова комісії: Шевченко Тарас Григорович [Підпис]

Члени комісії: Орлова Анна Сергіївна [Підпис]

Медичний працівник: Коваленко Марія Василівна [Підпис]


Цей шаблон є загальним прикладом і повинен бути адаптований до конкретних обставин та правил, що діють на вашому підприємстві. Для складання документа такого типу рекомендується звернутися до фахівців у сфері охорони праці та юридичних консультантів.

АКТ

про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Місто [назва міста]

[Дата]

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі:

 • [Прізвище, ім’я, по батькові], [посада], [найменування організації];
 • [Прізвище, ім’я, по батькові], [посада], [найменування організації];
 • [Прізвище, ім’я, по батькові], [посада], [найменування організації],

на підставі [документ, на підставі якого створена комісія] склали цей акт про те, що [дата] о [час] у [місце] стався нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, з потерпілим [прізвище, ім’я, по батькові], [посада], [найменування організації].

Причини нещасного випадку:

 • [причини нещасного випадку].

Наслідки нещасного випадку:

 • [наслідки нещасного випадку].

Комісія зазначає, що нещасний випадок стався внаслідок [причини нещасного випадку].

Комісія рекомендує [заходи, які необхідно вжити для запобігання подібних нещасних випадків].

Комісія

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

[Приклади заповнення]

Вказується місто, в якому складається акт.

Вказується дата складання акта.

Вказується склад комісії.

Вказується дата, час і місце нещасного випадку.

Вказується прізвище, ім’я, по батькові потерпілого.

Вказуються причини та наслідки нещасного випадку.

Підписи членів комісії.

Акт підписується членами комісії. Акт складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

Акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, є основним документом, що фіксує обставини нещасного випадку та його наслідки.

Згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 230, акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, повинен містити такі відомості:

 • дата і місце складання акта;
 • склад комісії;
 • відомості про потерпілого;
 • обставини нещасного випадку;
 • причини нещасного випадку;
 • наслідки нещасного випадку;
 • висновки комісії про причини нещасного випадку та заходи, які необхідно вжити для запобігання подібних нещасних випадків.

Акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, підписується членами комісії та затверджується роботодавцем або уповноваженим ним органом. Акт складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

Ось ще приклад Акту про нещасний випадок на виробництві відповідно до законодавства України:

АКТ No1 про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом

“10” січня 2023 р.

Комісія у складі: Голови комісії – директора ТОВ «Промінь» Іваненка І.І. Членів комісії:

 • начальника цеху Петренка П.П.
 • юрисконсульта Сидоренка С.С.

склала цей акт про те, що 10 січня 2023 р. стався нещасний випадок з:

Потерпілим: Сидоренком Андрієм Петровичем, електрогазозварником 5-го розряду цеху No1 ТОВ «Промінь»

 1. Відомості про потерпілого:
  • вік – 35 років;
  • стать – чоловіча;
  • професія – електрогазозварник;
  • стаж роботи за професією – 7 років;
  • сімейний стан – одружений.
 2. Дата і час нещасного випадку: 10 січня 2023 р. o 10:30 годині.
 3. Місце, де стався нещасний випадок: цех No1 ТОВ «Промінь», виробничий майданчик.
 4. Вид події та причини нещасного випадку: падіння потерпілого з висоти під час виконання зварювальних робіт. Причиною є порушення правил безпеки під час виконання робіт на висоті.
 5. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку:
  1. Провести позаплановий інструктаж з питань охорони праці при виконанні робіт на висоті.
  2. Посилити контроль за використання засобів індивідуального захисту.
  3. Забезпечити цех No1 додатковими страхувальними засобами.

До акту додається:

 1. Схема місця події.
 2. Пояснення свідків.

Підписи: Голова комісії Іваненко І.І. Члени комісії Петренко П.П. Сидоренко С.С.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: