Акт про нещасні випадки на виробництві

Акт про нещасні випадки на виробництві

Акт про нещасні випадки на виробництві є документом, який складається у випадку травмування або іншого ушкодження здоров’я працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків або внаслідок виробничих умов. Цей документ має велике значення, оскільки він фіксує факт нещасного випадку, обставини, в яких він стався, та можливі причини.

Акт про нещасні випадки на виробництві складається для того, щоб забезпечити зафіксований доказ нещасного випадку, який може бути використаний для подальшого розслідування, компенсації шкоди потерпілому, а також для усунення причин, які могли призвести до події.

Існують різні форми актів про нещасні випадки, залежно від обставин та наслідків події. Це може бути акт про легке травмування, важке травмування, груповий нещасний випадок, а також акт про смертельний нещасний випадок. Форма акта залежить від серйозності наслідків і кількості постраждалих.

Акт складається безпосередньо після нещасного випадку, але не пізніше наступного робочого дня після його виявлення. Сторонами в документі є роботодавець та потерпілий працівник або його представник. Крім того, до процесу складання акта можуть бути залучені представники профспілки, служба охорони праці, медичний персонал, а в деяких випадках і представники відповідних наглядових органів.

Щодо вимог до оформлення, акт має бути складений згідно із встановленою формою, яка передбачена законодавством. Він повинен містити детальний опис обставин та місця події, вказівки про осіб, які були присутні або стали свідками, опис травм або ушкоджень, а також дані про заходи, які були вжиті після події.

Складання акту зазвичай відбувається під керівництвом роботодавця або відповідальної особи, яка відповідає за охорону праці на підприємстві. Після складання акт підписується всіма сторонами, що беруть участь у його формуванні. Оригінал документа зберігається у роботодавця, а копії можуть бути передані потерпілому, представникам профспілок та іншим зацікавленим сторонам.

Таким чином, акт про нещасні випадки на виробництві є важливим документом, який вимагає ретельного та відповідального підходу до свого складання, оскільки він лежить в основі забезпечення безпеки праці, компенсації шкоди потерпілим та попередження подібних випадків у майбутньому.

Приклади

Шаблон Акт про нещасний випадок на виробництві

[Найменування організації]

[Місто]

[Дата]

Акт про нещасний випадок на виробництві

Я, [прізвище, ім’я, по батькові], [посада], [найменування організації], склавши цей акт, констатую, що в [дата] о [час] на [місце] стався нещасний випадок з [прізвище, ім’я, по батькові], [посада], [найменування організації].

Внаслідок нещасного випадку потерпілий отримав [перелік травм].

До нещасного випадку призвели такі причини і умови: [перелік причин і умов].

**Учасники розслідування:

 • [прізвище, ім’я, по батькові], [посада], [найменування організації];
 • [прізвище, ім’я, по батькові], [посада], [найменування організації];
 • [прізвище, ім’я, по батькові], [посада], [найменування організації].**

Акт складено в [кількість] примірниках.

[Підписи учасників розслідування]

Відповідні закони України

Нещасні випадки на виробництві регулюються Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337.

Приклади заповнення

Я, Іванов Іван Іванович, генеральний директор ТОВ “Альфа”, склавши цей акт, констатую, що в 2023-10-01 о 10:00 на території ТОВ “Альфа” стався нещасний випадок з Петровим Петром Петровичем, інженером-програмістом.

Внаслідок нещасного випадку потерпілий отримав перелом правої руки.

**До нещасного випадку призвели такі причини і умови:

 • несправність обладнання;
 • відсутність належного інструктажу з техніки безпеки.**

**Учасники розслідування:

 • Іванов Іван Іванович, генеральний директор ТОВ “Альфа”;
 • Петров Петро Петрович, головний інженер ТОВ “Альфа”;
 • Сидоров Сидір Сидорович, начальник цеху ТОВ “Альфа”.**

Акт складено в трьох примірниках.

[Підписи учасників розслідування]

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Рекомендації

Акт про нещасний випадок на виробництві повинен бути складений протягом трьох робочих днів з дня його настання. Акт складається комісією, яка призначається керівником підприємства.

У акті необхідно вказати такі відомості:

 • дата, час і місце нещасного випадку;
 • прізвище, ім’я, по батькові, посада потерпілого;
 • характер і причини нещасного випадку;
 • обставини, що сприяли нещасному випадку;
 • запобіжні заходи, які необхідно вжити для запобігання подібним нещасним випадкам.

Акт про нещасний випадок на виробництві є важливим документом, який використовується для розслідування нещасних випадків, а також для розробки заходів щодо їх попередження.

Акт про нещасні випадки на виробництві

Місцезнаходження підприємства: ____________

Дата: ____________

На підставі пунктів ____ Закону України “Про охорону праці” та статті ____ Кодексу законів про працю України, складено цей Акт про нещасні випадки на виробництві.

 1. Загальні відомості:
  • Назва підприємства: ____________
  • Адреса підприємства: ____________
  • Відділ/Цех: ____________
 2. Інформація про потерпілого:
  • ПІБ потерпілого: ____________
  • Посада: ____________
  • Відділ/Цех: ____________
  • Трудовий стаж на даному підприємстві: ____________
  • Трудовий стаж загалом: ____________
 3. Інформація про нещасний випадок:
  • Дата та час нещасного випадку: ____________
  • Місце нещасного випадку: ____________
  • Обставини нещасного випадку (детальний опис): ____________
  • Можливі причини нещасного випадку: ____________
  • Види травм або ушкоджень: ____________
  • Наявні свідки (ПІБ, посада): ____________
 4. Заходи, вжиті після нещасного випадку:
  • Надання першої медичної допомоги (ким, коли): ____________
  • Повідомлення відповідних органів (наприклад, рятувальна служба, поліція): ____________
  • Інші заходи: ____________
 5. Висновки та рекомендації:
  • Висновки комісії: ____________
  • Рекомендації щодо запобігання подібних випадків у майбутньому: ____________

Підписи:

 • Голова комісії: ____________ (ПІБ, посада)
 • Члени комісії: ____________ (ПІБ, посада)
 • Представник профспілки: ____________ (ПІБ, посада)
 • Представник медичного персоналу: ____________ (ПІБ, посада)
 • Представник адміністрації підприємства: ____________ (ПІБ, посада)
 • Потерпілий або його представник: ____________ (ПІБ, посада)

Даний акт складено в ___ примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Приклад заповнення:

Місцезнаходження підприємства: м. Київ, вул. Промислова, 10

Дата: 15.05.2023

На підставі пунктів 19-22 Закону України “Про охорону праці” та статті 184 Кодексу законів про працю України, складено цей Акт про нещасні випадки на виробництві.

 1. Загальні відомості:
  • Назва підприємства: ТОВ “Металургія”
  • Адреса підприємства: м. Київ, вул. Промислова, 10
  • Відділ/Цех: Цех обробки металів

… і так далі, відповідно до вищезазначеного шаблону.

АКТ про нещасний випадок на виробництві

Відповідно до статті 240 Кодексу законів про працю України, Постанови Кабінету Міністрів України №1232 від 30.12.2001 р. “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”.

1. Загальна інформація:

 • Підприємство: ____________
 • Адреса підприємства: ____________
 • Дата і час нещасного випадку: ____________
 • Місце нещасного випадку: ____________

2. Інформація про потерпілого:

 • ПІБ: ____________
 • Дата народження: ____________
 • Посада: ____________
 • Відділ/Цех: ____________
 • Стаж роботи на підприємстві: ____________
 • Стаж роботи за фахом: ____________

3. Опис нещасного випадку:

 • Обставини події: ____________
 • Опис травм або ушкоджень: ____________
 • Наявні свідки (ПІБ, посада): ____________

4. Заходи, вжиті після нещасного випадку:

 • Надання першої медичної допомоги: ____________
 • Виклик швидкої допомоги: ____________
 • Інші заходи: ____________

5. Висновки та рекомендації:

 • Висновки щодо причин випадку: ____________
 • Рекомендації щодо усунення причин і запобігання подібним випадкам у майбутньому: ____________

6. Підписи:

 • Підпис потерпілого або його представника: ____________
 • Підпис керівника підприємства: ____________
 • Підпис голови комісії з розслідування: ____________
 • Підписи членів комісії: ____________

Приклад заповнення:

Підприємство: ТОВ “Росток” Адреса підприємства: м. Харків, вул. Заводська, 5 Дата і час нещасного випадку: 05.07.2023, 10:45 Місце нещасного випадку: цех з обробки металів

Інформація про потерпілого: ПІБ: Іванов Іван Іванович Дата народження: 12.03.1985 Посада: слюсар Відділ/Цех: цех з обробки металів Стаж роботи на підприємстві: 5 років Стаж роботи за фахом: 10 років

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: