Акт готовності об’єкта до експлуатації

Акт готовності об’єкта до експлуатації

Акт готовності об’єкта до експлуатації є важливим документом у сфері будівництва та нерухомості в Україні. Цей документ підтверджує, що будівельний об’єкт було зведено відповідно до проектної документації, державних стандартів та норм, а також що об’єкт готовий до введення в експлуатацію.

Цей акт є результатом завершення будівництва та включає в себе всі перевірки, оцінки та висновки, які підтверджують, що будівля або споруда безпечна для використання та відповідає всім необхідним критеріям. Він використовується як доказ того, що будівля може бути офіційно введена в експлуатацію та використовуватися за призначенням.

Зазвичай, акт готовності об’єкта до експлуатації складається після завершення будівельних робіт і проведення всіх необхідних перевірок. Це включає в себе інженерні, технічні, екологічні перевірки та інші види оцінок, які необхідні для забезпечення безпеки та відповідності об’єкта установленим нормам.

Стосовно сторін, які беруть участь у складанні та підписанні акта, це зазвичай замовник будівництва (або власник об’єкта), підрядник (будівельна компанія) та представники державних органів, що відповідають за нагляд за будівництвом. Іноді в процесі можуть бути залучені також експерти та інженери.

Що стосується вимог до оформлення, акт повинен містити детальну інформацію про об’єкт, включаючи його місцезнаходження, характеристики, відомості про здійснені роботи, результати перевірок та інші важливі аспекти. Він також має містити підписи всіх сторін, що беруть участь у його складанні.

Процес складання акта зазвичай ініціюється замовником будівництва або власником об’єкта. Важливо, що цей документ повинен бути складений з дотриманням всіх встановлених процедур та вимог, оскільки він є ключовим для отримання дозволу на введення об’єкта в експлуатацію та його подальшого використання. У зв’язку з цим часто залучаються спеціалізовані юристи та інженери, які допомагають у правильному оформленні та поданні цього документа відповідним органам.

Приклади

Шаблон Акта готовності об’єкта до експлуатації


АКТ готовності об’єкта до експлуатації

м. [Назва міста] дата [ДД.ММ.РРРР]

1. Загальні відомості

1.1. Назва об’єкта: [повна назва об’єкта] 1.2. Місцезнаходження об’єкта: [адреса] 1.3. Замовник (інвестор) будівництва: [назва та реквізити замовника] 1.4. Генеральний підрядник: [назва та реквізити підрядника] 1.5. Авторський нагляд: [назва та реквізити організації, що здійснювала авторський нагляд]

2. Характеристика об’єкта

2.1. Призначення об’єкта: [призначення] 2.2. Основні технічні характеристики: [опис] 2.3. Початок будівництва: [дата] 2.4. Закінчення будівництва: [дата]

3. Підстави для складання акта

3.1. Проектна документація, затверджена: [дані про проектну документацію] 3.2. Дозвіл на виконання будівельних робіт №[номер] від [дата]

4. Висновок про готовність об’єкта до експлуатації

4.1. За результатами проведених перевірок, експертиз, випробувань, об’єкт:

 • відповідає проектній документації;
 • відповідає вимогам державних будівельних норм та стандартів України;
 • є безпечним для експлуатації.

5. Висновки комісії

5.1. Об’єкт готовий до введення в експлуатацію.

6. Підписи

Замовник (інвестор): [ПІБ] [Підпис]

Генеральний підрядник: [ПІБ] [Підпис]

Представник авторського нагляду: [ПІБ] [Підпис]


Приклад заповнення:

Замовник (інвестор): ТОВ “Укрбудівельник” Петренко Петро Петрович [Підпис]

Генеральний підрядник: ТОВ “Будівельні рішення” Іванов Іван Іванович [Підпис]

Представник авторського нагляду: ТОВ “Архітектурний нагляд” Сидоренко Сидір Сидорович [Підпис]

АКТ

про готовність об’єкта до експлуатації

Місто [назва міста]

[Дата]

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі:

 • [Прізвище, ім’я, по батькові], [посада], [найменування організації];
 • [Прізвище, ім’я, по батькові], [посада], [найменування організації];
 • [Прізвище, ім’я, по батькові], [посада], [найменування організації],

на підставі [документ, на підставі якого створена комісія] склали цей акт про те, що об’єкт [найменування об’єкта] (далі – “Об’єкт”) готовий до експлуатації.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Об’єкт відповідає усім вимогам нормативно-правових актів України, а саме:

 • [перелік вимог нормативно-правових актів України, яким відповідає Об’єкт].

Комісія зазначає, що Об’єкт готовий до експлуатації без будь-яких зауважень.

Комісія рекомендує замовнику [найменування замовника] прийняти Об’єкт до експлуатації.

Комісія

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Замовник

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

[Приклади заповнення]

Вказується місто, в якому складається акт.

Вказується дата складання акта.

Вказується склад комісії.

Вказується найменування об’єкта.

Вказується, що об’єкт відповідає усім вимогам нормативно-правових актів України.

Вказується, що комісія не має зауважень до об’єкта.

Вказується рекомендація комісії прийняти об’єкт до експлуатації.

Підписи членів комісії.

Підпис замовника.

Акт підписується членами комісії та замовником. Акт складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

Акт готовності об’єкта до експлуатації є підставою для прийняття об’єкта до експлуатації замовником.

Згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2011 року № 1107, акт готовності об’єкта до експлуатації повинен містити такі відомості:

 • найменування об’єкта;
 • дату і місце складання акта;
 • склад комісії;
 • результати обстеження об’єкта;
 • висновок комісії про готовність об’єкта до експлуатації;
 • рекомендація комісії прийняти об’єкт до експлуатації.

Акт готовності об’єкта до експлуатації підписується членами комісії та замовником. Акт складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

Ось ще приклад Акта готовності об’єкта до експлуатації відповідно до законодавства України:

АКТ готовності об’єкта до експлуатації

м. Київ “10” січня 2023 р.

Комісія у складі: Голови комісії – представника замовника Петренка П.П., Членів комісії:

 • представника підрядника – Іваненка І.І.,
 • представника проектної організації – Сидоренка С.С., склала цей акт про те, що підрядник ТОВ “Будівельна компанія” виконав будівельно-монтажні роботи відповідно до договору підряду No 15/01-22 від 15.01.2022 р. на об’єкті за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 25.

Комісія провела огляд і перевірку якості виконаних робіт та конструктивних елементів, випробування технологічного обладнання та мереж і встановила:

 1. Об’єкт повністю закінчений будівництвом та готовий до експлуатації.
 2. Якість виконаних будівельно-монтажних робіт відповідає проектній документації, чинним нормам і правилам.
 3. Пред’явлені до прийняття будівельно-монтажні роботи виконані в повному обсязі.

Висновок комісії: Вважати будівництво об’єкта за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 25 закінченим та прийняти його в експлуатацію.

Голова комісії:

Члени комісії:

Петренко П.П. Іваненко І.І. Сидоренко С.С.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: