Рекламна інформація

Щоб забезпечити процес продажу товару, який є наслідком процесу переконання покупця, необхідна рекламна інформація про товар, яка буде позитивно сприйнята покупцем. І, вплинувши на його бажання та сама думка про товар, призведе до конкретного вибору серед альтернативних конкурентних пропозицій.

Рекламна інформація, що передається покупцеві, повинна володіти певними властивостями і якостями, які будуть сприяти кращому її засвоєнню споживачем, формуванню довіри, а також створювати умови для подолання комунікативного бар’єру. Перерахуємо деякі з них.

Зміст статті:

 1. Цінність і доцільність;
 2. Привабливість;
 3. Цікавість;
 4. Зрозумілість;
 5. Інтуїтивна зрозумілість;
 6. Візуальна легкість;
 7. Лаконічність;
 8. Послідовність;
 9. Однозначність;
 10. Легкість дешифрування;
 11. Відсутність спотворень;
 12. Несуперечність;
 13. Реалістичність;
 14. Переконливість та аргументованість.

Цінність і доцільність

Інформація повинна повідомляти про цінності (мотивації, проблеми), які важливі для споживача. В іншому випадку свідомість споживача, вибірково сприймаючи інформацію, просто відкине або не сприйме її з причини малої цінності об’єкта продажу або слабкого розуміння споживачем зв’язку об’єкта продажу та об’єкта бажання.

Інформація повинна відповідати вірогідним цілям або мотивам споживача. Інформація, яка не відповідає цілям споживачів (особистим чи корпоративним) не буде сприйматися, та не сприяє досягненню мети.

Привабливість

Форма інформації повинна мати привабливий вигляд, щоб привернути увагу покупця для відкриття свідомості до сприйняття. В іншому випадку, інформація, навіть цінна для споживача, може загубитися у величезному інформаційному потоці, який щодня обрушується на людину в сучасному суспільстві. Дуже часто для створення привабливості, помітності, виділення з середовища інших інформаційних повідомлень і посилань в рекламі використовують елементи епатажу, гумору, незвичайних ситуацій, інтриги (розкриття суті рекламного повідомлення тільки наприкінці повідомлення).

Цікавість

Інформація повинна бути цікава споживачу, щоб утримати його увагу на потрібний період – до повного завантаження необхідного обсягу інформації. Нецікава рекламна інформація призводить до швидкого закриття свідомості споживача і важче засвоюється. Форма подачі повідомлення не повинна бути нудною, надмірно розтягнутою.

Зрозумілість

Інформація повинна бути зрозумілою споживачеві, викладена в словах і образах, зміст яких відомий споживачеві. Необхідно говорити зі споживачем його мовою, застосовувати у визначенні предметів, явищ, дій ті слова, які споживач сам вживає в роботі або у повсякденному житті. Якщо ми оперуємо словами або термінами, зміст яких споживачеві не відомий, то необхідно ознайомити його зі словником продавця, зробити «трошки фахівцем в області застосування пропонованого товару, умовно наблизити його до рівня знання про товар – «спеціаліст». І хоча таке «підведення» рівня знань покупця буде умовним, уявним, і не зробить його гарним фахівцем, тим не менше, воно дозволить збільшити довіру покупця і поліпшити сприйняття рекламної інформації.

Інтуїтивна зрозумілість

Форма подання інформації має бути інтуїтивно зрозумілою, легко сприймається і дешифруватися. Цьому сприяють візуалізація предмета рекламування, наявність таблиць, графіків, числових порівнянь.

Зображення (візуальні засоби) значно швидше сприймаються та усвідомлюються через візуальний канал, але слід врахувати, що читач не завжди може правильно дешифрувати ідею, закладену в них розробником реклами. І простота асоціативних рядів сприяє правильності та швидкості сприйняття реклами. Візуальну інформацію слід супроводжувати текстом.

Візуальна легкість

Форма подачі інформації повинна бути візуально легкою. Тобто без перекриття графічних модулей, надмірно дрібних шрифтів, занадто щільного компонування текстових блоків, підкладки під текст кольорових фонів або заливок, які ускладнюють не тільки сприйняття тексту, але навіть просте розпізнавання букв.

Лаконічність (сконцентрованість)

Рекламна інформація не повинна бути занадто великою за величиною тексту або часу викладу. Оскільки при цьому може знижуватися сприйняття важливої інформації із-за надлишку другорядних даних, що роз’яснюють суть. Або взагалі може настати закриття свідомості до сприйняття інформації, і важливі відомості просто загубляться в масі другорядних або взагалі не будуть впроваджені.

Рекламна інформація

Послідовність (логічність)

Інформація повинна передаватися послідовно, в порядку загальноприйнятої логіки викладу предмета спілкування або логіки викладу в рекламному повідомленні. Наприклад, у такому: залучають відомості, проблематизуючі або мотивуючі відомості, переконливі відомості, інформацію, що задає напрям до місця продажу.

Однозначність

Інформація повинна сприйматися споживачем однозначно, щоб у нього не виробилося великої кількості варіантів тлумачення отриманої інформації. Вимога однозначності інформації не відноситься до застосування в інформації епатуючих прийомів, призначених для залучення уваги споживача та поліпшення запам’ятовування саме з допомогою неоднозначності тлумачення.

Легкість дешифрування

Суть та ідея інформації повинні бути легко і точно розумітися споживачем і легко виділятися з усього повідомлення у свідомості споживача.

Відсутність спотворень

Інформація повинна бути підготовлена у такій формі, щоб виключити втрати і перекручування інформації в процесі передачі її між споживачами. Письмова інформація менш схильна до спотворень при передачі, ніж усна. Тому менеджерам з продажу дуже важливо мати поліграфічні рекламні матеріали, які він зможе надати потенційному покупцеві і за допомогою яких з меншими викривленнями і втратами буде відбуватися передача відомостей про товар (послуги, рекламу) між особами, що приймають рішення про його купівлю.

Рекламна інформація: Несуперечливість

Інформація не повинна містити суперечливих дані, або дані, які можуть бути сприйняті споживачем як взаємовиключні.

Сказане не відноситься до відомостей, які повинні привернути увагу споживача до рекламного повідомлення. Оскільки з цією метою може застосовуватися прийом антитези, коли сказане привертає увагу споживача саме своєю суперечливістю по відношенню до стандартних переконанням.

Реалістичність

Інформація, особливо переконуючого характеру, повинна бути реалістичною, що збігається з світобаченням споживача, що знаходить підтвердження в його знаннях або діяльності.

Переконливість та аргументованість

Інформація повинна містити аргументи і факти, бути переконливою. В іншому випадку вона не буде сприйматися як така, що заслуговує довіри. Саме аргументи і докази, а не голослівні твердження, викликають довіру і віру, як вже доведене знання, а не припущення.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: