Ліцензійний договір про використання винаходу (невиключна ліцензія)
Ліцензійний договір про використання винаходу (невиключна ліцензія)
Ліцензійний договір про використання винаходу, що передбачає невиключну ліцензію, є одним із фундаментальних інструментів комерціалізації інтелектуальної власності, зокрема винаходів. Такий договір дозволяє власнику патенту (ліцензіару) надати право одній
Роби Бізнес, Укр
Договір про колективне управління майновими правами автора
Договір про колективне управління майновими правами автора
Договір про колективне управління майновими правами автора є важливим інструментом в сфері інтелектуальної власності, який дозволяє авторам (або іншим правовласникам) передавати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління.
Роби Бізнес, Укр
Договір позики + застава корпоративних прав + договір відступлення з відкладальною умовою
Договір позики + застава корпоративних прав + договір відступлення з відкладальною умовою
Договір позики, застава корпоративних прав, та договір відступлення з відкладальною умовою – це складна юридична конструкція, яка використовується в Україні для забезпечення виконання фінансових зобов’язань і управління корпоративними
Роби Бізнес, Укр
Договір застави майнових прав
Договір застави майнових прав
Договір застави майнових прав є одним із видів забезпечувальних правочинів, який використовується в Україні для забезпечення виконання зобов’язань. Він дозволяє кредитору (заставодержателю) отримати задоволення своїх вимог за рахунок
Роби Бізнес, Укр
Договір про надання послуг комерційного посередництва
Договір про надання послуг комерційного посередництва
Договір про надання послуг комерційного посередництва є однією з ключових форм договірних відносин у сфері комерції та бізнесу в Україні, що регулюється як Цивільним, так і Господарським кодексами
Роби Бізнес, Укр
Договір про розробку сайту-візитки
Договір про розробку сайту-візитки
Договір про розробку сайту-візитки є спеціалізованим договором, який регламентує відносини між замовником (клієнтом, який бажає мати власний сайт-візитку в інтернеті) та виконавцем (розробником або веб-студією, яка надає послуги
Роби Бізнес, Укр
Договір про створення за замовленням і використання твору
Договір про створення за замовленням і використання твору
Договір про створення за замовленням і використання твору є особливим типом договору в сфері інтелектуальної власності, який регулює відносини між замовником (особа або організація, яка замовляє твір) та
Роби Бізнес, Укр
Ліцензійний договір на твір (матеріали для онлайн-курсів, разова оплата, передача прав в момент підписання договору)
Ліцензійний договір на твір (матеріали для онлайн-курсів, разова оплата, передача прав в момент підписання договору)
Ліцензійний договір на твір, зокрема на матеріали для онлайн-курсів, є правовим інструментом, який регулює відносини між автором (ліцензіаром) та особою, якій надаються права на використання твору (ліцензіатом). Цей
Роби Бізнес, Укр
Договір закладу
Договір закладу
Договір закладу є однією з форм забезпечення зобов’язань, що використовується в цивільному обороті в Україні. Цей документ має велике значення у сфері кредитування та інших видів фінансових відносин,
Роби Бізнес, Укр
Договір комісії на імпорт товарів
Договір комісії на імпорт товарів
Договір комісії на імпорт товарів є договором цивільно-правового характеру, який регламентує відносини між двома або більше сторонами, де одна сторона (комісіонер) зобов’язується на вказівку іншої сторони (комітента) здійснити
Роби Бізнес, Укр