Що таке дебіторська заборгованість простими словами

Одним з найважливіших критеріїв фінансової стабільності будь-якого комерційного підприємства є обсяг заборгованості в грошовому еквіваленті. При цьому заборгованість диференціюється (поділяється) на 2 види:

 1. Кредиторська (ми винні);
 2. Дебіторська (нам винні).

Хто може бути винен підприємству (організації, компанії)? У ролі боржника може виявитися будь-яка фізична або юридична особа з наступного переліку:

 • контрагент, який отримав у своє розпорядження товар (послугу), але ще не сплатив покупку;
 • контрагент, який отримав інвестиції, але поки що не окупив їх;
 • співробітник, який отримав відрядження фінансування;
 • контрагент, який отримав передоплату за який-небудь товар або послугу, тощо.

Висновок: дебіторська заборгованість (ДЗ) компанії – це сума боргів фізичних і юридичних осіб даної компанії в грошовому еквіваленті.

У перекладі з латинської (debet) – «він повинен». Особи, які є боржниками, називаються дебіторами.

Дебіторська заборгованість за бухгалтерським “розкладом” – це оборотний актив компанії (сукупність цінностей, що використовується в господарській діяльності підприємства для отримання прибутку).

Це означає, що дебіторка є цінністю, яка через певний термін звернеться в грошовий еквівалент. Але водночас ДЗ породжує непрямі втрати в доходах підприємства оскільки не є «живими» грошима, які можна цей момент пустити в оборот.

Утворення дебіторської заборгованості – це завжди фінансовий ризик для компанії.

Якщо компанія не відпускає товар без оплати, не інвестує сторонні комерційні проекти, то кажуть, що підприємство дотримується консервативної кредитної політики. І, навпаки, кажуть, що компанія, що бере на себе підвищені фінансові ризики, веде агресивну кредитну політику.

Види дебіторської заборгованості

Розглянемо детальніше класифікацію ДЗ за термінами її утворення:

 • Довгострокова: термін погашення – понад 1 рік;
 • Короткострокова – менш як 1 рік.

Своєю чергою, ці два види ДЗ поділяються на 2 підвиди:

 • Строкову ДЗ, що має на увазі, що термін погашення ще не закінчився;
 • Прострочену ДЗ, термін її виплати вже пройшов.

Заведено розрізняти 3 види простроченої дебіторської заборгованості:

 1. незатребувана (з яких-небудь причин борг не був затребуваний),
 2. безнадійна (термін позовної давності в 3 роки, протягом якого борг можна було вимагати згідно ст. цивільного кодексу, вже закінчився),
 3. сумнівна (відсутня впевненість у погашенні заборгованості контрагентом).

Також ДЗ диференціюють за періодом прострочення:

 • поточна – термін прострочення не перевищив 90 днів;
 • проблемна – прострочення від 91 дня до 1 року;
 • хронічна – прострочення від 1 до 3 років;
 • безнадійна – прострочення понад 3 роки (термін позовної давності закінчився).

Як оборотність впливає на дебіторську заборгованість

Підприємство фінансово стійке, якщо дебіторська заборгованість ліквідна (тобто може бути звернена в грошові кошти за мінімальний проміжок часу).

Показник ліквідності ДЗ називається коефіцієнтом оборотності дебіторської заборгованості. У бухгалтерії позначається абревіатурою RTR (receivables turnover ratio) і розраховується за такою формулою:

RTR = В / ∑ДЗ

де:

В – виручка, отримана від реалізації продукції за певний період часу (місяць, квартал, рік);
∑ ДЗ – середня сума дебіторської заборгованості за всіма контрагентами, обчислюється за такою формулою: (∑ ДЗ на початок періоду + ∑ ДЗ на кінець періоду) / 2.

Коефіцієнт показує, скільки разів протягом певного періоду ДЗ може бути звернена в грошові кошти.

Чим більше кількісний показник цього коефіцієнта, тим вище ліквідність ДЗ.

Для збільшення об’єктивності отриманих даних, обчислення проводяться в динаміці як в цілому по всіх боржниках, так і в розрізі кожного конкретного контрагента.

Аналізуючи наведену вище формулу, можна зробити висновок: щоб збільшити коефіцієнт оборотності ДЗ, потрібно:

 1. збільшити виручку від продажів;
 2. зменшити ДЗ;
 3. виконати п.1 і п. 2 одночасно.

Період обороту дебіторської заборгованості (DSO (day’s sales outstanding)) також є важливим показником при аналізі фінансової стійкості компанії. Чисельне значення DSO показує, за який період часу ДЗ може бути перетворена в грошові кошти. Формула:

DSO = 365 / RTR

підставляємо в неї формулу розрахунку RTR (наведена в статті вище) → DSO = 365 /(в / ∑ДЗ) = (365 х ∑ДЗ) / в, де:

365 – кількість днів у році;

∑ДЗ – середня сума дебіторської заборгованості, обчислюється як (∑ ДЗ на початок року + ∑ДЗ на кінець року) / 2;

В – виручка за рік.

Приклад розрахунку періоду обороту дебіторки

Підприємство з пошиття взуття у 2020 році на початок року мало ДЗ = 1 млн. грн., на кінець року = 2 млн. грн. виручка за цей рік склала 10 млн. грн. розрахуємо період обороту ДЗ, підставивши числові дані в форму, наведену вище:

(365 х ((1 млн. + 2 млн.) / 2)) / 10 млн. = (365 х 1,5 млн.) / 10 млн. = 547,5 млн. / 10 млн. = 54,7 (дні).

З цієї статті ми дізналися, що таке дебіторська заборгованість, і навіть можемо тепер розрахувати її період обороту. Знання не можуть бути зайвими. Читайте наш блог!

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: