Що таке амортизація

Що таке амортизація

Сьогодні ми дізнаємося, що таке амортизація, і детальніше зупинимося на понятті амортизації в економіці.

Амортизація – це

Уявімо віз, в яку запряжений кінь: він їде, «підстрибуючи» на кожній вибоїні на дорозі. Вся річ у тім, що віз має жорстку конструкцію, яка не в змозі хоч якось пом’якшити удар при попаданні колеса в вибоїну.

У конструкції сучасного автомобіля є спеціальний механізм, який гасить подібні удари, тому машина рухається по ямах не «підстрибуючи», а погойдуючись.

Такий механізм називається амортизатором. В даному прикладі ми розглянули суть амортизації як фізичного процесу.

Але термін “амортизація” зустрічається не тільки у фізиці. Існує амортизація в економіці (бухгалтерії та фінансовій сфері), в податковому обліку. Далі в статті ми розберемо кожне з цих понять.

Але глибинний сенс цього терміна, незалежно від сфери його застосування, єдиний – це «погашення, пом’якшення».

Що це таке у фінансовій сфері

Банківська система кредитування заснована на вивірених розрахунках. Структура виплат позикових коштів може бути різною, залежно від умов конкретного кредитного договору.

Амортизація – один з варіантів структури погашення позики і нарахованих на нього відсотків.

Суть амортизаційного методу погашення: платежі здійснюються регулярно однаковими сумами, платіж складається з частини суми непогашеного боргу і відсотків на решту суми кредиту (по суті, це той самий ануїтетний платіж).

Амортизація розраховується за спеціальною формулою, залежить від суми позики, процентної ставки кредиту і терміну погашення. Чим більше зазначені величини, тим вище сума амортизації.

В економіці

Ресурси будь-якого підприємства (організації, компанії, фірми) складаються з оборотних і основних засобів (активів). До оборотних відносяться ті ресурси, які за 1 цикл виробництва будь-якого товару повністю витрачаються.

Наприклад, в процесі виготовлення пиріжків використовується борошно, цукор, дріжджі, продукти для начинки, праця працівників, електрика для печей, бензин для машини, що доставляє продукти і розвозить готову продукцію.

Все це є оборотними ресурсами, їх вартість повністю закладається в ціну кожної одиниці товару (в собівартість).

Основні засоби підприємства (Оз) – це активи, які використовуються протягом багатьох циклів виробництва продукції. У нашому прикладі це обладнання для випічки, приміщення пекарні, автомобіль для доставлення сировини та розвезення готового товару.

Логічно, що основні засоби піддаються фізичному зносу, а також застарівають морально.

Через якийсь час буде потрібно їх замінити. Як це зробити, адже вартість основних фондів незрівнянно вища за вартість оборотних активів? На допомогу приходить Бухгалтерія.

Бухгалтерський облік на підприємстві – це основний інструмент для збору, реєстрації та узагальнення інформації про функціонування даного підприємства. В арсеналі бухобліку є спеціальне поняття – “амортизація основних засобів”.

Суть амортизації в тому, що вартість поступово зношуються Оз по частинах (а не в повному обсязі відразу) переноситься на собівартість виробленої продукції.

Визначити, наскільки за конкретний проміжок часу зносяться основні засоби, досить важко. Тому заведено вважати, що кожен конкретний об’єкт ОЗ піддається зносу за конкретний період на певне число відсотків.

Розробляються спеціальні таблиці, в яких зазначено, скільки даний об’єкт може і повинен експлуатуватися (це нормативний термін експлуатації). Потім вартість об’єкта ОЗ ділиться на Нормативний термін.

Виходить сума, яка називається амортизаційні відрахування (АТ або АВ). У суму АТ додатково закладається рівень інфляції та деякі інші фактори.

Амортизація основних фондів (приклад розрахунку)

Деталізуємо сказане на прикладі. Припустимо, Нормативний термін служби печі для пиріжків становить 5 років. Спочатку піч була куплена за 50 тис.грн. отже, амортизаційні відрахування по цьому об’єкту ОЗ в рік складають: 50000 грн. / 5 років = 10000 грн./рік.

Це розрахунок базової амортизації, без урахування інфляції.

Якщо потрібно обчислити АТ по конкретному об’єкту за місяць, то АТ за рік потрібно розділити на 12. У нашому прикладі амортизаційні відрахування за місяць рівні: 10000 / 12 = 833,33 (грн.).

Цю суму необхідно врахувати при розрахунку собівартості продукції, виробленої за місяць на цій пекарні (тобто «вкласти» її в собівартість).

Припустимо, пекарня випікала в місяць 30 тис. пиріжків із собівартістю (без урахування АТ) = 10 грн. якщо ж врахувати амортизацію обладнання, то собівартість всіх пиріжків, спечених за місяць, збільшиться на 833,33 грн. отже, собівартість 1 пиріжка стане рівною 10,03 грн.

Різниця невелика, але з урахуванням, що на кожен пиріжок протягом 5 років будуть додаватися 3 копійки, то до закінчення нормативного терміну експлуатації «накопичиться» сума, рівна покупної вартості пиріжкової печі.

Як відбувається акумулювання амортизаційних відрахувань, розповім трохи пізніше.

Як правило, на підприємстві всі об’єкти основних засобів групуються за певними ознаками, і амортизаційні відрахування не розраховуються по кожному об’єкту, а встановлюються по групах.

Урядом України затверджений спеціальний Класифікатор, в якому всі об’єкти основних фондів розділені на групи за ознакою їх терміну експлуатації.

Як акумулюються амортизаційні відрахування

Амортизаційні відрахування на основні засоби формують амортизаційний фонд. Цей фонд служить для модернізації експлуатованого обладнання і для покупки нового.

Слід зазначити, що цей фонд віртуальний, бо для нього не відкривається спеціальний банківський рахунок. Амортизаційні відрахування, поряд з іншими грошовими коштами компанії, знаходяться в обороті, тобто беруть участь в «справі».

Методи розрахунку амортизації

У бухобліку існує 4 Методи розрахунку амортизації:

  1. Лінійне нарахування – рівномірне нарахування амортизації протягом усього терміну експлуатації основних фондів. Таким методом ми обчислювали суму амортизаційних відрахувань на прикладі в попередньому розділі статті. Щоб знайти залишкову вартість об’єкта основних засобів на поточний момент, потрібно з первісної вартості об’єкта відняти суму АТ, накопичену до даного моменту часу.
  2. Зменшення залишку (ануїтетний метод) – нарахування амортизації здійснюється шляхом множення залишкової вартості об’єкта (на початок року) на певний амортизаційний відсоток.
  3. Пропорційно обсягу виконаних об’єктом робіт. Наприклад, кількості відпрацьованих машино-годин.
  4. Пропорційно терміну експлуатації об’єкта ОЗ.

Чому амортизації знижує оподаткування

Поступовий знос основного фонду враховується при оподаткуванні підприємства:

  • у розрахунку податку на прибуток. Чим більше амортизаційні відрахування, тим менше прибуток → зменшення податку на прибуток;
  • у розрахунку податку на майно. Чим більше ступінь зносу ОЗ, тим менше його залишкова вартість → зменшення податку на майно.
Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: