Що таке повістка?

Що таке повістка?

Українська правова система має ряд елементів, які забезпечують її функціонування та реалізацію прав і обов’язків громадян. Одним із важливих інструментів у цьому процесі є повістки, які використовуються як засіб для забезпечення правосуддя, виклику осіб на допит, а також для забезпечення виконання вироків суду. У цій статті ми розглянемо концепцію повісток, їх призначення, процедуру видачі та використання, а також права та обов’язки осіб, які отримують повістки.

Повістка є документом, що містить виклик від імовірного судового органу або правоохоронного агентства до особи для з’явлення у встановленому місці та часі. Наприклад, якщо поліція вирішує допитати свідка або підозрюваного у справі, вона видаватиме повістку, у якій буде зазначено час, місце та мету з’явлення цієї особи.

Процедура видачі повісток регулюється законодавством України. Зазвичай вона передбачає заповнення спеціальної форми повістки, у якій зазначаються основні відомості про особу, яку видають повістку, а також деталі зв’язані з часом і місцем з’явлення. Наприклад, у випадку виклику на допит у повістці буде вказано час та адресу поліцейського відділення, де особа повинна з’явитися.

Для осіб, які отримали повістку, вона відіграє важливу роль у забезпеченні їх прав та обов’язків перед правоохоронними органами чи судом. Вони мають право на повноцінне інформування про мету та обставини звільнення повістки, а також на консультацію з юристом щодо її виконання. При цьому невиконання повістки може мати серйозні юридичні наслідки, включаючи вжиття примусових заходів щодо примусового з’явлення особи.

У подальших розділах цієї статті ми розглянемо більш детально процедуру видачі та використання повісток, а також розглянемо права та обов’язки осіб, які отримують ці документи.

Поняття “Повістки”

Повістка є офіційним документом, який використовується в Україні для виклику осіб до військового комісаріату або інших органів державної влади з метою виконання військового обов’язку, участі в навчаннях, проходженні медичного огляду, мобілізації або інших заходів, пов’язаних із військовою службою чи обороноздатністю країни.

Види та форми

Повістки можуть бути класифіковані за їхнім призначенням та способом вручення. За призначенням розрізняють повістки для виклику на медичний огляд, для участі в навчальних зборах, для мобілізації тощо. За способом вручення – особисто в руки адресату або через електронні канали комунікації, де це допускається законодавством.

Призначення документу

Повістка потрібна для забезпечення належної правової процедури виклику громадян до військового комісаріату або іншої відповідної установи. Вона слугує засобом офіційного сповіщення та має забезпечити прозорість та законність процесу мобілізації, відбору на військову службу, медичного огляду тощо.

Вимоги до документу

Повістка має містити чітку інформацію про особу, яку викликають, місце, час і причину виклику, а також відомості про права та обов’язки особи у зв’язку з отриманням повістки. Також повинні бути вказані наслідки невиконання вимог повістки.

Умови складання

Повістка складається відповідно до потреби виклику особи до військового комісаріату або для інших відповідних заходів. Вона виписується на основі рішення відповідальної особи або органу влади, який має повноваження на таке викликання.

Сторони в документі

Основними сторонами у процесі є орган державної влади, який видає повістку (військовий комісаріат або інша уповноважена установа), та особа, якій ця повістка адресована.

Вимоги до оформлення

Документ має бути оформлений згідно з встановленими вимогами, зазначеними в законодавстві України, зокрема в Законі України “Про військовий обов’язок та військову службу” та інших нормативних актах. Оформлення повістки має забезпечувати легкість ідентифікації особи та зрозумілість інформації, яка в ній міститься.

Процес складання

Повістку складає відповідальний співробітник військового комісаріату або іншої уповноваженої установи. Після заповнення документа він має бути належним чином засвідчений: підписаний відповідальною особою та забезпечений печаткою установи, якщо це передбачено вимогами. Вручення повістки здійснюється особисто або в інший дозволений законодавством спосіб, з обов’язковим отриманням підтвердження отримання документа особою, якій він адресований.

Види повісток

У правовій системі, окрім військової повістки, існують й інші варіації, які використовуються для різних цілей та процесів. Давайте розглянемо деякі з них:

 1. Повістка на допит: Цей тип повістки використовується для запрошення особи на допит у якості свідка, підозрюваного або обвинуваченого в рамках кримінального або цивільного провадження. Наприклад, поліція може видати повістку свідку для отримання показань у справі про крадіжку.
 2. Повістка на засідання суду: Цей тип повістки використовується для запрошення особи на засідання суду у якості сторони у справі, свідка, експерта або будь-якої іншої ролі. Наприклад, суд може видати повістку підозрюваному для з’явлення на судове засідання щодо його справи.
 3. Повістка на адміністративне засідання: Цей тип повістки використовується у випадках, коли особа запрошується на адміністративне засідання, наприклад, до податкової служби чи іншого державного органу, для обговорення певного питання чи розгляду певної справи.
 4. Повістка на долучення документів: Цей тип повістки використовується для запиту від особи надати певні документи або матеріали у зв’язку з певною справою чи процесом. Наприклад, податкова інспекція може видати повістку підприємству для пред’явлення фінансової звітності.
 5. Повістка на виконання судового рішення: Цей тип повістки використовується для виклику особи на виконання певного судового рішення, наприклад, для сплати штрафу або виконання іншого обов’язку, який випливає з рішення суду.

Ці типи повісток можуть відрізнятися залежно від юрисдикції та конкретного судового процесу. Кожен з них має свої особливості та цілі, але загальний принцип полягає в тому, щоб повістка була ефективним засобом забезпечення участі осіб у правосудді та правильного виконання їхніх прав і обов’язків.

Процедура видачі повісток

Процедура видачі повісток є важливим етапом у правовій системі країни, оскільки вона становить основу для забезпечення правосуддя та виконання судових рішень. Давайте розглянемо цей процес докладніше, використовуючи приклади та розрахунки.

Повістка є юридичним документом, який видаватиметься правоохоронними органами або судом, із запрошенням особи з’явитися у визначеному місці та часі. Припустимо, що поліція розслідує крадіжку в супермаркеті і потребує показань свідка. В цьому випадку вона може видати повістку свідкові, запрошуючи його на допит до поліцейського відділення в певний день і час.

Процедура видачі повісток регулюється відповідними нормативно-правовими актами, такими як Кримінальний процесуальний кодекс України. Зазвичай вона передбачає заповнення спеціальної форми повістки, у якій зазначаються дані про особу, яку видає повістку, а також інформація про час і місце з’явлення. Наприклад, у повістці буде вказано прізвище, ім’я та адресу особи, що отримує повістку, а також дату та час допиту.

Щодо термінів видачі, вони також регламентуються законодавством. Наприклад, згідно зі статтею 218 Кримінального процесуального кодексу України, повістка повинна бути вручена особі не менше ніж за три дні до дати з’явлення. Це дає особі достатньо часу для підготовки та планування свого часу.

Невиконання повістки може мати серйозні юридичні наслідки. Наприклад, у випадку невиконання повістки на допит, суд може прийняти рішення про застосування заходів примусового з’явлення особи, таких як примусова доставка або видача наказу про арешт.

Отже, процедура видачі повісток є важливим елементом правової системи, який забезпечує правоосуддя та забезпечує виконання судових рішень. Вона базується на чітких правилах та нормах законодавства, що регулюються, і має важливе значення для забезпечення справедливості та ефективності правосуддя.

Хто має право вручати повістки?

У більшості країн право вручення повісток надається спеціально уповноваженим особам або органам, які мають відповідні повноваження в цій справі. Наприклад, в Україні право вручення повісток може мати:

 • Працівник суду: Судові працівники мають право вручати повістки учасникам судового процесу, таким як сторонам, свідкам, експертам тощо. Вони можуть виконувати це завдання як в судових приміщеннях, так і на території, що не належить до суду, наприклад, в домашніх умовах або на робочому місці.
 • Працівник правоохоронного органу: У разі кримінального провадження або іншої ситуації, пов’язаної з правопорушенням, поліцейські чи інші правоохоронні органи можуть мати право вручати повістки підозрюваним, обвинуваченим або свідкам.
 • Державний виконавець: У випадку виконання судових рішень, наприклад, щодо стягнення аліментів або інших фінансових зобов’язань, державні виконавці мають право вручати повістки сторонам, причетним до виконання судового рішення.
 • Приватний кур’єрський сервіс: У деяких випадках, особливо в цивільних справах, сторони можуть домовитися про використання приватного кур’єрського сервісу для вручення повісток.
 • Уповноважені особи у цивільних справах: У цивільних справах повістки можуть вручати адвокати, нотаріуси або інші особи, які мають відповідні повноваження.

Важливо зазначити, що особи, які мають право вручення повісток, повинні дотримуватися встановлених процедур та правил, щоб забезпечити правильність та законність процесу вручення. Також вони повинні мати документи, що підтверджують їхню повноваженість у цьому питанні.


Watch this video on YouTube

Де мають право вручати повістки?

В Україні повістки можуть бути вручені в різних місцях відповідно до законодавства. Ось деякі з них:

 1. На місці проживання або роботи особи: Повістка може бути вручена особисто на місці її проживання або роботи. Це може бути в житловому будинку, офісній будівлі, магазині або будь-якому іншому місці, де знайдеться адресат.
 2. У судових приміщеннях: Особа може бути запросжена до суду для отримання повістки. Вручення може відбуватися на приймальній суду або в судовій залі під час слухання справи.
 3. У державних установах: Повістка може бути вручена у державних установах, які мають відношення до справи. Наприклад, у випадках, пов’язаних з фінансовими справами, вручення може відбуватися у податковій інспекції.
 4. На вулиці чи в громадських місцях: У деяких випадках повістка може бути вручена особі на вулиці чи в громадському місці, якщо знайдений адресат. Так, ви правильно зрозуміли, видача на блокпостах і у спортклубах не порушує законодавство.

Важливо, щоб вручення повісток відбувалося відповідно до встановлених законом процедур та правил. Це забезпечить їхню законність та дійсність.

Видача повісток в електронному вигляді

Видача повісток в електронному вигляді є сучасним та ефективним способом комунікації з громадянами та сторонами у судових процесах. Цей підхід дозволяє забезпечити швидкий доступ до інформації та спрощує процес вручення документів.

Наприклад, у випадку судового процесу, суд може відправити повістку електронною поштою або через електронну систему обміну даними.

Розглянемо приклад: суд вирішує відправити повістку підозрюваному у кримінальному провадженні. Замість традиційної паперової форми, суд може надіслати повістку на електронну адресу підозрюваного або через електронну систему управління справами. Це дозволяє зберегти час та ресурси, які були б витрачені на фізичну доставку.

При цьому важливо забезпечити достатню захищеність даних та автентичність документів у електронному форматі. Для цього можуть застосовуватися спеціальні криптографічні методи та електронні підписи, які гарантують цілісність та недоступність даних для несанкціонованого доступу.

На момент написання цієї статті ще немає точної інформації щодо того, яким чином це буде працювати. Попередньо пообіцяли, що для цих задач не буде використовуватися додаток “Дія”, а замість цього допрацюють реєстр військовозобов’язаних “Оберіг”. Чекаємо на оновлення.

За відсутності можливості надіслати повістку електронним шляхом, суд може вирішити вручити її за допомогою звичайного кур’єра або шляхом публікації в офіційних джерелах. Однак, електронний варіант є більш зручним та ефективним, особливо в умовах сучасного цифрового світу.

Отже, видача повісток в електронному вигляді дозволяє забезпечити швидкий та ефективний обмін документами, що є важливим аспектом сучасної правової системи.


Watch this video on YouTube

Права та обов’язки осіб, які отримали повістку

Права та обов’язки осіб, які отримали повістку, є важливими аспектами у процесі забезпечення правосуддя та дотримання закону. Розглянемо ці аспекти докладніше.

Права осіб, які отримали повістку:

 1. Право на інформацію: Особа має право на повну інформацію про мету та обставини видачі повістки. Це включає в себе право знати, чому вона запрошена на зустріч з правоохоронними органами або судом.
 2. Право на консультацію з юристом: Особа має право на консультацію з юристом щодо виконання повістки та її правових наслідків. Це дозволяє забезпечити захист прав та інтересів особи під час взаємодії з правоохоронними органами або судом.
 3. Право на звільнення від повістки: В деяких випадках особа може мати право на звільнення від виконання повістки за певних обставин. Наприклад, якщо особа має законні підстави для відмови в з’явленні або якщо вона має обставини, які унеможливлюють її з’явлення (наприклад, хвороба чи непередбачені обставини).
 4. Право на захист своєї особистості та гідності: Особа має право на захист своєї особистості та гідності під час виконання повістки. Це означає, що вона має право бути поважною та безпечною під час взаємодії з правоохоронними органами або судом.

Обов’язки осіб, які отримали повістку:

 1. Обов’язок з’явитися у встановленому місці та часі: Особа має обов’язок з’явитися у встановленому місці та часі, зазначеному у повістці. Невиконання цього обов’язку може мати юридичні наслідки, такі як застосування примусових заходів змусити особу з’явитися.
 2. Обов’язок співпраці з правоохоронними органами або судом: Особа має обов’язок співпрацювати з правоохоронними органами або судом під час виконання повістки. Це означає, що вона повинна відповідати на запити та надавати необхідну інформацію.
 3. Обов’язок дотримання вимог повістки: Особа має обов’язок дотримуватися всіх вимог, що містяться в повістці, таких як дата, час та місце з’явлення, а також будь-які інші вказівки.
 4. Обов’язок співпраці з процесом правосуддя: Особа має обов’язок співпрацювати з процесом правосуддя та допомагати у вирішенні справи, в якій вона є стороною або свідком.

Отже, права та обов’язки осіб, які отримали повістку, регулюються законодавством та мають на меті забезпечити справедливе та ефективне функціонування правосуддя.


Watch this video on YouTube

Відмова від отримання повістки

Відмова від повістки або невідвідування військкомату у встановлений час може мати серйозні юридичні наслідки, в залежності від конкретних обставин та законодавства країни. Ось кілька можливих наслідків:

 1. Штрафи або інші адміністративні санкції: У багатьох країнах за невиконання повістки на військовий облік або відмову від неї передбачені штрафні санкції або інші адміністративні заходи. Наприклад, в Україні, за невиконання військового обов’язку, передбачена штрафна відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 2. Кримінальна відповідальність: У деяких випадках серйозна невідповідальність за невиконання військового обов’язку може призвести до кримінальної відповідальності. Наприклад, в разі ухилення від призову на військову службу або невиконання військового обліку у військкоматі може бути застосована кримінальна відповідальність у відповідності до кримінального законодавства країни.
 3. Пониження соціального статусу: Невиконання військового обов’язку може мати вплив на соціальний статус особи, наприклад, шляхом обмеження в правах на роботу, освіту або інші сфери життя.
 4. Примусове відправлення на військову службу: У разі невиконання військового обов’язку особа може бути примусово відправлена на військову службу, або на цивільну альтернативну службу у військкоматі.

Отже, відмова від повістки або невідвідування військкомату може мати серйозні юридичні наслідки, і важливо дотримуватися встановлених законом процедур та виконувати військові обов’язки відповідно до вимог законодавства країни.

Відповідальність за нез’явлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Відповідальність за нез’явлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може визначатися відповідно до законодавства про обов’язкову військову службу або військовий обов’язок у країні. Давайте розглянемо цю відповідальність на конкретному прикладі з урахуванням українського законодавства.

Україна має загальну військову повинність для чоловіків у віці від 18 до 60 років. Відповідно до законодавства, особа, яка підпадає під цю категорію, може бути зобов’язана з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження медичного огляду та визначення придатності до військової служби. Нез’явлення у визначений час і місце може мати юридичні наслідки.

Однією з можливих наслідків може бути застосування штрафних санкцій, встановлених законодавством. Наприклад, відповідно до статті 333 Кодексу України про адміністративні правопорушення, нез’явлення до військового комісаріату без поважних причин може призвести до накладення штрафу в розмірі від 10 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім того, у випадку повторних порушень або унікальних обставин, таких як ухилення від військової служби в мирний час, можуть бути застосовані більш серйозні санкції, включаючи кримінальну відповідальність.

Також важливо враховувати можливі обставини, які можуть бути визнані поважними причинами для нез’явлення, такі як тяжка хвороба чи інші непередбачені обставини. У таких випадках, особі може бути надана можливість подати відповідні документи для підтвердження цих обставин.

Отже, відповідальність за нез’явлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки визначається законодавством країни та може включати адміністративні, цивільні або навіть кримінальні санкції в залежності від обставин та серйозності порушення.


Watch this video on YouTube

Затримання особи для вручення повістки

Затримання особи для вручення повістки є однією з процедур, яка застосовується, коли неможливо вручити повістку напряму особі через її відсутність або ухилення від отримання. Ця процедура може бути застосована в різних ситуаціях, таких як виклик на допит, засідання суду або будь-які інші судові дії.

Наприклад, розглянемо ситуацію, коли поліція хоче вручити повістку особі, яка відмовляється від співпраці або намагається уникнути виклику на допит у зв’язку з кримінальним провадженням. Поліцейський офіцер має право затримати цю особу з метою вручення повістки. Для цього він повинен мати підстави для затримання, такі як наявність достатніх підстав для підозри в скоєнні злочину або порушенні закону.

Розглянемо розрахунок часу, який може бути витрачений на затримання особи для вручення повістки. Припустимо, що поліцейський офіцер вирішує затримати особу на вулиці для виконання цієї процедури. У такому випадку час, який займає затримання, може бути невеликим, але все залежить від конкретних обставин. Наприклад, якщо особа згодна взяти участь у виконанні повістки без опору, затримання може бути короткочасним і зайняти лише кілька хвилин. Однак у випадку, якщо особа відмовляється від співпраці або спробує уникнути затримання, це може призвести до подальшої втрати часу та ресурсів.

При цьому важливо враховувати права особи, яка затримана для вручення повістки. Вона повинна бути інформована про причини затримання та її права, включаючи право на захист юристом та право на відмову від відповіді на питання. Варто також зазначити, що затримання для вручення повістки не означає автоматичної арешт, і особа має право на звільнення після вручення повістки.

Отже, затримання особи для вручення повістки є важливою процедурою, яка може бути застосована в разі відмови особи від співпраці або ухилення від отримання повістки. Вона повинна здійснюватися в межах закону та з урахуванням прав та обов’язків особи, яка затримується.

Що робити у випадку, якщо повістку не вручили особисто?

Якщо повістку не вручили особисто, існує кілька можливих варіантів дій:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси
 1. Перевірити інші способи вручення: Перевірте, чи існують інші способи вручення повістки, які передбачені законодавством вашої країни. Наприклад, у деяких випадках повістку може бути вручено учаснику судового процесу через пошту, шляхом публікації в офіційних джерелах або іншими способами, визначеними законом.
 2. Звернутися до відповідних органів: Якщо ви вважаєте, що повістка мала б бути вручена особисто, але цього не сталося, зверніться до відповідних органів. Наприклад, у судових справах це може бути суд, а у справах, пов’язаних з правоохоронними органами, це може бути поліція або військова служба.
 3. Консультуйтеся з юристом: У разі сумнівів чи питань щодо відсутності вручення повістки, краще звернутися до юриста або правового консультанта. Вони зможуть надати конкретні поради та допомогти визначити належні дії в вашій конкретній ситуації.
 4. Відстежуйте подальші повідомлення: Будьте в курсі подальших повідомлень чи розпоряджень від відповідних органів. У деяких випадках, якщо вручення повістки було неуспішним, органи можуть призначити додаткові заходи чи повторні спроби вручення.

Невручення повістки особисто може виникнути з різних причин, проте важливо вжити відповідних заходів для забезпечення правильного перебігу судового процесу чи іншої справи, в якій ви є учасником.


Watch this video on YouTube

Бронювання працівників від мобілізації

Бронювання працівників від мобілізації є питанням, яке може виникнути в умовах загрози або воєнного стану. У багатьох країнах законодавство передбачає можливість бронювання працівників, які мають особливу важливість для економіки чи інших сфер суспільства. Ось кілька можливих підходів до цього питання:

 1. Державна програма бронювання: У деяких країнах діє система державного бронювання працівників, яка передбачає реєстрацію певних категорій працівників, які можуть бути залучені до роботи у разі мобілізації чи воєнного стану. Ці категорії можуть включати медичний персонал, працівників енергетичної галузі, транспортників тощо.
 2. Добровільні програми бронювання: У деяких випадках працівники можуть добровільно виразити бажання бути зареєстрованими у програмі бронювання в разі виникнення екстренної ситуації. Це може дати їм певні гарантії стосовно їхньої безпеки та захисту у разі мобілізації.
 3. Угода з роботодавцем: Деякі працівники можуть укладати угоди зі своїм роботодавцем щодо умов бронювання в разі воєнного конфлікту або іншої кризової ситуації. Ці угоди можуть містити умови щодо компенсації за час відсутності на роботі через мобілізацію.
 4. Політика державної безпеки: Багато країн мають розвинену політику державної безпеки, яка передбачає заходи щодо мобілізації та захисту громадян у разі загрози. Ця політика може включати у себе питання бронювання працівників.

У кожній конкретній ситуації важливо враховувати особливості законодавства та політики країни, а також домовленості між працівниками та їхніми роботодавцями. Крім того, у разі загрози мобілізації важливо бути готовим до виконання вимог відповідних органів державної влади.

На момент публікації відсутній зрозумілий механізм бронювання працівників. Оголошено, що сума коштів, які буде необхідно вносити у держбюджет для бронювання працівника, становить від 5000 гривень (у деяких джерелах вказано до 60000 тисяч), проте нічого конкретного поки не відомо.

Приклади

Шаблон Повістки

Згідно з:

 • Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” (статті 38, 40, 41)
 • Постановою Кабінету Міністрів України “Про Порядок проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття на військову службу за контрактом”

Повістка

Кому: (ПІБ)

Дата народження: (Дата народження)

Адреса: (Адреса)

Ви з’являєтесь: (Дата) о (Час)

до: (Назва військового комісаріату)

з метою: (Причина виклику)

При собі мати: (Перелік документів)

У разі неявки без поважних причин Ви будете нести відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Підпис: (Військовий комісар)

Дата: (Дата)

Печатка: (Печатка військового комісаріату)

Приклади заповнення:

Кому: Петренко Іван Іванович

Дата народження: 01.01.1990

Адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 1

Ви з’являєтесь: 01.03.2023 о 10:00

до: Шевченківський районний військовий комісаріат м. Києва

з метою: Проходження медичної комісії

При собі мати: Паспорт, військовий квиток (за наявності)

У разі неявки без поважних причин Ви будете нести відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Підпис: (Військовий комісар)

Дата: 01.02.2023

Печатка: (Печатка Шевченківського районного військового комісаріату м. Києва)

Важливо:

 • Це лише шаблон, його можна змінювати та доповнювати.
 • Повістка вручається особисто під розпис.
 • У разі неможливості вручити повістку особисто вона може бути надіслана поштою з повідомленням про вручення.
 • За неявку за повісткою без поважних причин може бути притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Ось шаблон Повістки з виклику призовника, військовозобов’язаного чи резервіста до військкомату з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

ПОВІСТКА N_____

Відповідно до статті 18 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”

Громадянин України Іваненко Петро Сергійович який проживає за адресою: м.Київ, вул.Шевченка, буд.5, кв.1

Вам необхідно з’явитися до Районного військового комісаріату м.___________

для ________________________________ (зазначається причина виклику)

дата ______20 року час ______ годин ___ хвилин

за адресою: ________________________

У разі неприбуття в зазначений строк Ви будете притягнені до відповідальності згідно із законодавством.

Військовий комісар районного (міського) військового комісаріату ______________ ПІБ

________ 20__ року

Шаблон повістки до суду, який наведено нижче, є прикладним і може бути адаптований залежно від конкретних вимог і обставин справи в рамках законодавства країни. Важливо враховувати, що такий документ має відповідати встановленим процесуальним нормам і містити всю необхідну інформацію для належного інформування сторін про час, місце слухання справи та інші суттєві аспекти.


[Найменування суду]
Адреса: [адреса суду]
Телефон: [контактний телефон]


ПОВІСТКА

до суду

Номер справи: [номер справи]

До:
[ПІБ особи, якій адресовано повістку]
Адреса: [адреса особи]
Телефон: [контактний телефон особи]


Вас викликають до [найменування суду], що знаходиться за адресою: [адреса суду], для участі у судовому засіданні у справі № [номер справи], яке відбудеться [дата та час слухання].

Питання для розгляду: [короткий опис суті справи або питань, що виносяться на розгляд].

Позивач: [ПІБ або найменування позивача].
Відповідач: [ПІБ або найменування відповідача].

Згідно з [відповідна стаття/пункт процесуального кодексу], Ви зобов’язані з’явитися до суду у вказаний час та місце для участі у розгляді справи. У разі Вашої відсутності справа може бути розглянута за Вашою неявкою.

Документи, які необхідно мати при собі: [перелік документів, якщо необхідно].

Зауваження: [інша важлива інформація, якщо є].

Будь ласка, підтвердьте отримання повістки та Вашу присутність на судовому засіданні, зв’язавшись за телефоном [контактний телефон суду] або електронною поштою [адреса електронної пошти суду].


[Підпис судді або іншої уповноваженої особи]
[Печатка суду]

Дата видачі повістки: [дата]


Цей шаблон повинен бути адаптований з урахуванням специфіки судової системи, вимог до оформлення судових документів у вашій юрисдикції та конкретних обставин справи.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 2 оцінки, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: