Ключові фактори успіху: будемо розумніші, ніж Буратіно

Метою будь-якого бізнесу є покращення своїх конкурентних позицій. Якщо в певний період досягти цього досить важко, кожна компанія вважає за потрібне встановити для себе фактори успіху, які будуть сприяти вирішенню даної задачі. Лише після цього підприємство починає активно діяти у відповідності з обраною стратегією. Ясне уявлення про те, яка місія компанії, — одне з основних умов для того, щоб правильно визначити ключові фактори успіху і рухатися у вірному напрямку.

Питання, розглянуті в матеріалі:

 • Що таке ключові фактори успіху;
 • Як визначити ключові чинники конкурентного успіху;
 • Як використовувати ключові фактори успіху на практиці;
 • Як здійснити аналіз ключових факторів успіху;

Ключові фактори успіху: будемо розумніші, ніж Буратіно

Що таке ключові фактори успіху

КФУ називають фактори, загальні для всіх компаній галузі, здійснення яких дає можливість поліпшення конкурентної позиції. При цьому не має значення, чи доступна для даного підприємства сьогодні їх реалізація.

Визначення ключових факторів успіху — ось головне завдання, яке зможе дати ключ до перемоги в конкурентній боротьбі. Перш за все необхідно виділити КФУ для своєї галузі. Розробка заходів щодо їх реалізації є наступним кроком.

Ключові фактори успіху в конкурентній боротьбі повинні стати основою стратегії, що розробляється підприємством. В залежності від сфери діяльності КФУ будуть відрізнятися. Також вони можуть змінюватися з плином часу. Однак можна визначити базові ключові фактори успіху підприємства, ряд яких описано нижче. У завдання аналітиків входить виділення від трьох до п’яти позицій, найважливіших з точки зору найближчої перспективи, які потім стануть основою стратегії компанії. Це можна здійснити з допомогою ранжирування всіх характерних для даної галузі КФУ.

Існують наступні ключові чинники успіху галузі:

1. Науково-технічна перевага — компетенція у проведенні наукових досліджень (важливо для високотехнологічних галузей), вміння швидко вводити в практику організаційні та/або технологічні нововведення, досвід роботи з технологіями останнього покоління.

2. Організація виробництва:

 • висока якість продукції;
 • облік індивідуальних запитів споживачів — гнучкий модельний і розмірний ряд товарів, що виготовляються;
 • висока продуктивність праці (важливо для трудомістких виробництв);
 • присутність доступу до кваліфікованих трудових ресурсів;
 • високий рівень ефективності використання виробничих фондів (важливо для фондомістких виробництв);
 • вдале місце розташування підприємства;
 • налагоджені партнерські відносини з гарними постачальниками;
 • невисокі витрати на технологічну підготовку виробництва, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР);
 • низькі витрати, пов’язані з виробництвом товарів.

3. Маркетинг:

 • широкий асортимент і можливість вибору продукції;
 • привабливість, зручність і надійність пакувальних рішень;
 • присутність гарантії на вироби та виконання гарантійних зобов’язань;
 • швидка доставка;
 • достатня кваліфікація працівників, що забезпечують збут;
 • хороша організація і доступність сервісу;
 • пунктуальне виконання замовлень;
 • невисокі витрати розподілу;
 • присутність добре організованою розподільної мережі або постійних міцних партнерських відносин з незалежною мережею.

4. Знання та досвід:

 • визнання таланту, перевага в професії (особливо важливо для сфери послуг);
 • володіння виробничими секретами;
 • майстерність створення привабливого і оригінального дизайну продукції;
 • вміння роботи з певними технологіями;
 • застосування цікавої, захоплюючої реклами;
 • здатність до швидкої розробки і просування нових товарів.
Ключові фактори успіху фото, картинка
Ключові фактори успіху

5. Організація та управління:

 • надійні та ефективні інформаційні системи;
 • вміння керівників компанії своєчасно реагувати на зміни ринку;
 • наявність управлінської команди, добре збалансованою і має досвід роботи у цій галузі діяльності.

6. Можна виділити та інші КФУ, такі як:

 • хороша репутація у покупців;
 • присутність доступу до фінансових ресурсів;
 • компанія визнається безумовним лідером галузі і т. д.

Параметри ключових факторів успіху в бізнесі

 1. Стратегію компанії повинна розробляти людина, яка є професіоналом у сфері діяльності фірми, оскільки для кожної галузі характерні особливі КФУ.
 2. Фактори успіху потрібно розділяти на дві складові: управління процесом та управління працівниками. Необхідно приділяти однакову увагу обом областях.
 3. Завдання компанії — важлива ланка при виділенні КФУ, які є її логічним продовженням.
 4. Сьогодні до ключових факторів успіху галузі належить модернізація процесу за допомогою застосування технологій останнього покоління.
 5. Найбільш прийнятний варіант КФУ для виробників — баланс наступних трьох показників: високої продуктивності праці, низької собівартості товарів, контролю якості виробів.
 6. Для дистриб’юторів ключовим фактором успіху є роздрібне представлення продукції з допомогою професійного мерчендайзингу або побудова всеосяжної дистрибутивної мережі.
 7. Ключові фактори успіху з точки зору маркетингу — це сила бренду, рекламна кампанія, гарантійні зобов’язання.
 8. КФУ для фірм, що надають послуги, — ступінь кваліфікації персоналу і швидкість надання послуг.
 9. Говорячи про людський фактор, можна виділити такі ключові моменти, як ефективність системи комунікації та методу прийняття змін, вироблення командного духу, культуру спілкування.

Як визначити ключові чинники конкурентного успіху

Успіх у бізнесі залежить не тільки від гарного знання предмета. Для цього потрібно володіння певною мудрістю. Ключові фактори успіху проекту, якщо вірно визначити їх, допоможуть компанії встати на правильні рейки — завжди виправдовувати очікування клієнтів і легко зберігати стійке положення під впливом несприятливих зовнішніх обставин.

Найчастіше до КФУ в конкурентній боротьбі відноситься широкий асортимент продукції і її висока якість, доступність товарів і можливість їх поліпшення. Важливими моментами для компаній, що надають послуги, стане ефективність маркетингових заходів, що призводить до високого рівня продажів, а також розвинена мережа дистриб’юторів, гідний сервіс і післяпродажна техпідтримка.

Простежується чіткий зв’язок між ключовими факторами успіху і розміром витрат. Необхідно оптимізувати витрати за всіма напрямками функціонування компанії. Мова йде про продуктивності процесів, ефективності обладнання, загальному стані справ, масштабі рекламної кампанії.

Кожен сегмент бізнесу відрізняється ключовими факторами. Щоб їх виявити, необхідно:

Перетворити критерії КФУ.

Фірма, яку можна вважати успішною, має відповідати низці критеріїв. Визначте, у якому напрямку слід працювати, щоб досягти цієї відповідності. Після цього перетворити виявлені критерії КФУ.

Фактори успіху і критерії нерозривно пов’язані один з одним. Якщо надійність товару є критерієм, то КФУ стане контроль якості продукції. Потужність виробництва і (або) його результативність будуть ключовими факторами успіху при такому критерії, як пунктуальне дотримання встановленого графіку доставки продукції клієнту. Кожен КФУ має зв’язок з диференціацією.

Вартість — це справді ключовий фактор, оскільки кожен споживач бажає отримати продукт або послугу за найнижчою ціною.
Отже, постачальникам важливо зниження своїх витрат. Тому критерієм є ціна товару, а КФУ — підвищення конкурентоспроможності за витратами.

Ключові фактори успіху фото, картинка
Ключові фактори успіху

Яким чином компанія може підвищити конкурентоспроможність за видатками? Необхідно приділити підвищену увагу наступному: ефективності виробництва, ціни на витратні матеріали, контролю за бюджетом, можливостей аутсорсингу і залучення субпідрядників, розташування виробничих приміщень, присутності ІТ-систем, розміром винагороди.

Велике значення має розмір бізнесу.
Найменшої собівартості продукції зазвичай домагаються великі виробники. Серйозний масштаб — це можливість для значної економії, здійснити яку можна з допомогою зниження витрачання матеріалу на товарну одиницю, отримання знижки у постачальників завдяки великим замовленням, зменшення накладних витрат. Останнє легко досягається завдяки розподілу витрат на маркетинг, а саме розміщення реклами в різних ЗМІ, участь у спеціалізованих виставках, на ширшій дохідній базі бюджету.

Оцінити ще два КФУ.

Фактори успіху, описані вище, мають відношення до диференціації або до витрат.

Перш за все потрібно визначити, наскільки значущим у вашій сфері діяльності є хороший менеджмент. Найімовірніше, його роль велика. Сильна команда, що складається з менеджерів, маркетологів, кваліфікованих управлінців і добре підготовлених працівників — запорука того, що навіть при виготовленні звичайних товарів фірма потрапить на вершину рейтингу. Компанії, яка виробляє відмінну продукцію, але має труднощі з управлінням, зробити це буде важко.

Ринкова частка підприємства як КФУ не пов’язана безпосередньо з критеріями. Між тим позиція постачальника зміцнюється зі зростанням його відносної ринкової частки.

Ключові фактори успіху фото, картинка

Цей момент виявляється в різноманітних конкурентних перевагах. До них відносяться, наприклад, більш низькі виробничі витрати або витрати на реалізацію продукції завдяки великому масштабу фірми у порівнянні з конкурентами (дана обставина ми вже розглядали вище). Підходити до цього питання необхідно з особливою ретельністю, інакше що-небудь можна злічити двічі.

Репутація компанії також залежить від ринкової частки, оскільки вона є своєрідним показником відносин із споживачами. Досвідчені бізнесмени підтвердять, що налагодження відносин з новими замовниками — завдання набагато більш складна, ніж укладення договору про наступних продажах зі старими клієнтами. Підприємство, що має достатню вагу в своїй галузі, отримує помітне конкурентну перевагу в плані можливості підписання нових контрактів.

Чим більше часових і матеріальних ресурсів фірма витрачає для того, щоб замінити постачальника, тим сильнішими стають її позиції на ринку, незважаючи на труднощі, які супроводжують цієї заміни. Кожен бізнесмен розуміє, що пошук нового бухгалтера пов’язаний з набагато більшими труднощами, ніж придбання нового сканера.

Ключові фактори успіху команди

Спрямованість — це прагнення персоналу, засноване на особливому емоційному і інтелектуальному настрої, виконувати свою роботу як можна більш якісно. Коли співробітники турбуються про успіх компанії нарівні з її власниками, то:

 • зростає продуктивність праці;
 • збільшується трудовий ентузіазм;
 • плинність кадрів стає менше;
 • зростає проактивність працівників, персонал стає готовий виконувати свої обов’язки понад норми;
 • клієнти будуть задоволені рівнем сервісу та обслуговування і т. д.

Вітчизняні компанії, на жаль, часто не мають розвиненої системи стимулювання працівників. Керівництво низки підприємств взагалі не приділяє уваги таким «дрібницям». Наслідками такого підходу є:

 • падіння продуктивності праці;
 • поява високої плинності кадрів;
 • труднощі в досягненні компанією бізнес-цілей.

Рівень залученості співробітника залежить і від самої людини, і від організації, що надає їй роботу. Кваліфіковані керівники докладають зусиль до управління процесом залучення працівників у загальну справу, зберігаючи відповідні показники на належній висоті.

Залученість — це КФУ команди, який розвивати не тільки можна, але і необхідно. Для вирішення цієї задачі підходить кілька методів.

 1. Пояснення цілей фірми

Персонал повинен розуміти, яких саме цілей прагне досягти компанія з його допомогою. Співробітникам необхідно розуміння, для чого вони працюють. Для багатьох працівників мотивуючим фактором стає завдання підприємства стати лідером свого сегменту ринку. Також велика кількість співробітників готовий працювати з повною самовіддачею, коли головна мета організації полягає в повному задоволенні потреб клієнтів.

Бажано, щоб місія і мета фірми були цікаві всім без винятку учасникам процесу:

 • персоналу;
 • споживачам;
 • партнерам;
 • інвесторам.

Коли у виграші всі вищеназвані боку, компанія швидко досягає успіху. Персонал повинен усвідомлювати, що матеріальна вигода не є єдиною метою організації, оскільки її місія набагато ширше. Якщо співробітники розуміють це, рівень їх залучення суттєво піднімається, і це відбувається незалежно від пропонованої фінансової компенсації.

Велика роль належить також довіри і прозорості у відносинах, причому не тільки всередині фірми, але і за її межами, з клієнтами і партнерами, наприклад. Пройшли ті часи, коли персонал був зобов’язаний виконувати накази згори, не розмірковуючи. На сьогоднішній день маніпулювання, замовчування правди і скритність не тільки не сприяють збільшенню залученості працівників, але і відображаються на неї негативно.

Фірми, що надають персоналу можливість покращувати вміння та знання, сприяють професійному та особистісному росту співробітників і значно підвищують ступінь їх залученості в діяльність організації. Зазвичай подібні інвестиції повністю окупаються.

 1. Кар’єрний ріст

Залученість у роботу відноситься до ключових факторів успіху компанії, тому майбутні працівники повинні бути зацікавлені не тільки фінансової складової. Дослідження показують, що кандидати молодше 25 років ставлять на перше місце наявність у фірмі перспектив для кар’єрного зростання. Цей показник також важливий і співробітникам до 35 років, що ставить його відразу ж після величини зарплати. Коли в компанії спочатку нікуди рости, багато людей рано чи пізно починають підшукувати більш перспективну роботу. Щоб підвищити рівень залученості персоналу за цим показником, необхідно:

 • забезпечити можливості для зростання;
 • дати співробітникам шанс навчатися, в тому числі і без відриву від роботи;
 • забезпечити додатковий час персоналу для навчання і розвитку;
 • виробити в організації систему адаптації і програми перетворень;
 • почати розвивати культуру підтримки і навчання працівників.
 1. Комфортне робоче середовище

Її створення необхідно для залучення персоналу у діяльність фірми. Сприятливе робоче середовище — це і більш короткий робочий день, зручний графік, і комфортні умови праці і т. д.

Ключові фактори успіху фото, картинка
Ключові фактори успіху

Також необхідним є визнання заслуг працівників. Для зростання самовіддачі в деяких випадках достатньо простого «спасибі». Підвищити індекс залученості персона на 20-30 % допоможе створення системи подяк і заохочень, яка буде включати різні бонуси, систематичні премії та інші методи мотивації. В практику окремих фірм вже давно входить заохочення працівників за активну роботу протягом місяця або тижня, соціальну винагороду як визнання заслуг.

 1. Методи управління персоналом

Компетентне управління є одним з ключових факторів успіху. Обслуговування клієнтів — в основному обов’язок менеджерів середньої ланки, на яких покладається також відповідальність за різні внутрішні процеси в організації. Щоб робота персоналу була ефективною, перед співробітниками повинні бути зрозумілі і чіткі завдання. Часто керівники обмежуються постановкою цілей на найближчий рік, однак такий підхід не виправдовує себе. Чітке уявлення про напрямок руху бізнесу можна отримати тільки в тому випадку, якщо з поставленими цілями звірятися регулярно, не менше одного разу у квартал, що допоможе в три рази збільшити результативність діяльності фірми.

Для управління компанією необхідно поєднання низки способів:

 • Коучинг. Пріоритетні напрямки діяльності менеджерів, які займають керівні посади, — навчання і розвиток здібностей працівників, а не оцінка і управління. Метою даного методу є виявлення найсильніших сторін підлеглих. Таким чином кожному працівнику можна надати місце, де його можливості будуть максимально реалізовані.
 • Лідерство. Наявність у компанії грамотних управлінців і лідерів — одна з основних умов її успіху, тому потрібно докласти досить зусиль, щоб виховати таких людей і надавати їм підтримку.
 • Спрощення оцінювання працівників. Найчастіше оцінка ефективності діяльності працівників має односторонній характер. Результат відсутності зворотного зв’язку — негативний вплив на рівень залученості, оскільки все виглядає так, як ніби найбільш старанним працівникам не надається можливість кар’єрного зростання, а робота тих, хто безпосередньо виконує свої трудові обов’язки, цілком влаштовує керівництво.
 1. Підвищення значущості роботи

Цей показник порівняно з попередніми двома має найбільшу важливість. Коли діяльність збігається з інтересами працівника, ефективність праці збільшується в рази. Постійне вдосконалення технологій сьогодні сприяє швидкій зміні методів роботи, і це робить позитивний вплив на залученість. Коли зменшується час, необхідний для отримання результату, працювати стає набагато комфортніше.

Ступінь залученості в процес виробництва зростає, якщо надати працівникам можливість приймати самостійні рішення, нехай і в невеликих питаннях. Зацікавленість в успіху підприємства стане ще більше, якщо персонал має право голосу під час обговорення більш важливих проблем. Це один з ключових моментів для досягнення компанією фінансового благополуччя і збільшення темпів її зростання.

Значення залученості в якості КФУ важко переоцінити. Згідно з проведеними дослідженнями, якщо вона складає менше 25 %, така фірма ніколи не зможе добитися виконання своїх бізнес-цілей. Байдужий до успіху організації персонал не задоволений власною роботою і не виявляє активності під час спілкування з клієнтами. Співробітники виконують трудові обов’язки лише заради заробітної плати. У них не викликають інтерес різні інновації, нові пропозиції та ідеї, а також відсутній потяг до професійного зростання. Результат такого стану справ — відсутність динаміки у розвитку бізнесу, а потім і втрата завойованих позицій.

У HR-фахівців і керівників кожній організації має бути чітке уявлення про фактори, які впливають на залученість. Також вони повинні розуміти, яким чином ці ключові моменти пов’язані між собою. Все це дасть можливість вибудувати правильну стратегію управління для досягнення успіху.

Як використовувати ключові фактори успіху на практиці

Автор книги «Стратегічне мислення: чотири деталі пазла» Білл Бірнбаум радить керуватися наступною методикою визначення та застосування КФУ як у фірмі в цілому, так і в окремих її підрозділах.

Ступінь 1. Щоб визначити ключові фактори успіху організації, необхідно провести стратегічну сесію за участю менеджерів, залучених в групу планування керівництвом.

Ступінь 2. На початку сесії присутні повинні написати закінчення цієї пропозиції: «Для того щоб наша організація була успішною, ми повинні особливо добре вміти робити…» Цей етап передбачає самостійне обдумування. Місія фірми може бути записана на фліпчарті.

Ступінь 3. Кожен по черзі зачитує написане і наводить аргументи на користь своєї думки. Відповіді записують на офісному мольберті.

Ключові фактори успіху фото, картинка
Ключові фактори успіху

Ступінь 4. Виділення 2-3 ключових факторів — вирішальна частина процесу. Бірнбаум говорить про те, що вибором фірми найчастіше стають 6-8 факторів успіху, які включають «прийом на роботу кваліфікованого персоналу», «розуміння потреб клієнтів» тощо. Це відбувається тому, що менеджери прагнуть до охоплення всіх найважливіших сфер функціонування організації. Однак, на думку автора книги, сутність КФУ полягає в здатності сфокусуватися на головному. Фокусом Бірнбаум називає те, що є необхідністю для досягнення успіху. Він радить зосередитися на не більш ніж двох або трьох ключових факторах, оскільки для кожного проекту існує саме така кількість областей, сприяють успіху. Досягнувши високих результатів саме на цих ділянках діяльності, організація забезпечить собі хороші позиції, навіть якщо в усьому іншому вона залишиться посередністю. Так-так, саме так: можна залишитися посередністю у всьому іншому, але домогтися успіху, сфокусувавшись на головному.

Ступінь 5. Складання SWOT-аналізу на підставі КФУ. При цьому можливості і загрози, слабкості і сильні сторони бізнесу встановлюються з урахуванням і на підставі ключових факторів. Надалі SWOT-аналіз стане основою детального стратегічного планування. Таким чином, КФУ — це компас, який вказує орієнтири стратегічного планування, що визначає вектор виділення засобів та внесення змін у бізнес-процеси.

Розглянемо приклад розробки КФУ магазину «Свіжі Фермерські Продукти», опублікований на сайті Mindtools. Місія компанії така:

«Зробитися магазином № 1 на Мейн-стріт, який продає свіжі фермерські продукти високої якості, які вчиняють шлях від ферми до покупця в межах доби для 75 % асортименту з задоволенням споживачів на 98 %».

Ґрунтуючись на місії, керівництво фірми склало наступний список стратегічних цілей:

 • Завоювати 25 % місцевого ринку.
 • Досягти постачання продуктів 24-годинної свіжості для 75 % асортименту.
 • Підтримувати задоволеність клієнтів на рівні 98 %.
 • Розширювати асортимент магазину для залучення нових покупців.
 • Розташовувати поличним простором, який буде достатнім для розміщення всіх продуктів, що користуються попитом у споживачів.

Далі на підставі стратегічних цілей керівництво компанії склало список можливих КФУ, з яких потім будуть виділені головні ключові фактори успіху:

Стратегічні ціліПотенційні фактори успіху
Отримати четверту частину місцевого ринку.Підвищити конкурентоспроможність. Залучити споживачів.
Досягти поставок продукції 24-годинний свіжості для 75 % асортименту магазину.Зберегти успішні відносини з місцевими постачальниками продукції.
Почати утримувати задоволеність клієнтів на рівні 98 %.Зберегти цінних співробітників і провести навчання персоналу навичкам спілкування зі споживачами.
Розширити асортимент для залучення нових покупців.Знайти нових місцевих постачальників продуктів.
Організувати поличний простір, достатній для розміщення всієї продукції, затребуваною у клієнтів.Знайти кошти для фінансування розширення торгових площ. Домогтися успіху в проведенні будівельних робіт, долаючи можливі перешкоди для бізнесу.

Керівники «Свіжих Фермерських Продуктів» повинні вибрати з представленого переліку від двох до трьох головних КФУ. Ключовий фактор успіху для магазину — добрі стосунки з місцевими постачальниками продукції. Якщо вони будуть налагоджені неідеально, стане неможливою реалізація свіжого товару, конкурентоспроможні ціни, розширення асортименту.

Наступним ключовим моментом, необхідним для успіху, є залучення клієнтів. Відсутність нових покупців приведе до неможливості розширення і збільшення ринкової частки магазину.

Останнім основним фактором стає пошук грошових ресурсів для того, щоб розширити торговельні площі. Компанія не зможе реалізувати стратегічні цілі без розширення, для якого необхідне фінансування.

Аналіз ключових факторів успіху

Щоб уникнути програшу в конкурентній боротьбі необхідно ретельне вивчення ринку для визначення пріоритетних аспектів діяльності. Це дозволить також отримати перевагу перед конкурентами. КФУ при цьому заслуговують особливої уваги, оскільки від них залежить, яке місце займе фірма в сегменті ринку, чи зможе вона конкурувати з іншими організаціями і мати хороший рівень прибутковості. Ключові фактори успіху в стратегії розвитку компанії повинні грати провідну роль. Саме так стає досяжною конкурентну перевагу.

Головним завданням аналітиків будь-якої солідної організації є визначення ключових факторів успіху на підставі реальних і прогнозованих ринкових умов, а також конкуренції.

КФУ можуть відрізнятися в залежності від області діяльності підприємства і від можливих змін в цій галузі, що відбуваються під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх обставин. Аналізувати ключові фактори успіху потрібно в правильній послідовності:

 • визначити КФУ;
 • виявити вектор їх змін;
 • знайти ключові моменти, що мають для фірми не занадто велике значення;
 • визначити головні КФУ та оцінити їх вплив на стратегію компанії.

Систематизація стратегій і цілей конкурентів

Рівень конкуренціїСтратегічні наміриЦілі для досягнення певної ринкової часткиКонкурентна позиціяТип стратегіїКонкурентні стратегії
Місцева

Регіональна

Національна

Міжнаціональна

Світова

Піднятися на домінуючу позицію

Витіснити лідера з першого місця, випередивши його

Увійти до першої п’ятірки чи десятки фірм, які працюють у цій галузі

Встати на одну-дві сходинки вище в рейтингу

Стати переможцем у конкурентній боротьбі з певною організацією

Утримати досягнуті позиції

Зберегти бізнес

Розширити бізнес за допомогою придбання інших фірм і підвищення внутрішнього зростання

Потіснити конкуруючі компанії, таким чином збільшуючи власну частку на ринку

Утримати досягнуті позиції, підлаштовуючи темпи зростання своєї фірми під темпи розвитку ринкового сегмента

Підвищити короткостроковий прибуток, використовуючи скорочення ринкової частки. Щоб досягти цього, акцентувати увагу на прибутковості товару, а не на обсязі

Зміцнити позиції за допомогою нововведень

Не втратити позиції, сконцентрувавшись на захисті

Зберегти поточне місце, будучи «середнячком»

Зробити спроби зміни своєї позиції

Вступити в конкурентну боротьбу з іншими компаніями

Змінити власну ринкову позицію для забезпечення захисту своєї організації

Переважно наступальна

В основному оборонна

Поєднання оборонної та наступальної стратегії

Дуже ризикована атакуюча стратегія

Консервативна стратегія, здійснювана як слідування у фарватері іншої фірми

Лідируюча позиція за видатками

Акцент на ринковому сегменті

Упор на диференціювання

Для досягнення успіху в певній галузі в конкретний часовий проміжок найчастіше грають важливу роль лише три-чотири КФУ. Інші ж не мають вирішального значення, тому грамотні аналітики повинні їх відокремлювати. Включення в список усіх ключових моментів, які можуть сприятливо впливати на позиції фірми в галузі, завадить керівникам компанії акцентувати увагу на основних чинниках, здатних привести до перемоги над конкурентами.

Ключові фактори успіху для людини, яка бажає стати успішною і в житті, і в бізнесі

Які ваші результати в досягненні поставлених цілей? Наскільки часто ви програєте, намагаючись наблизитися до мети? Ви з захопленням беретеся за нову справу, але ентузіазм швидко згасає? Прийміть до уваги ключові фактори успіху, здатні вам допомогти:

 • Відшукайте власний інтерес.

Часто ми беремо на себе непосильну ношу для того, щоб задовольнити чиїсь побажання. Може бути, ваш чоловік хоче бачити вас схудла на кілька кіло або колега переконує купити абонемент у фітнес-клуб. Можливо, ви відчуваєте тиск суспільства, що намагається примусити вас прагнути до певної мети. Ключовий момент для досягнення успіху — орієнтуватися на ваш власний інтерес до чого-небудь, який є справжнім і непідробним. Тільки ви можете самостійно обирати мету, виходять з ваших внутрішніх потреб, надихаючі та хвилюючі вас.

Коли за мету ставиться кимось іншим і ви не відчуваєте непідробного бажання домагатися її, потрібно постаратися відшукати в цьому щось особисте, здатне служити мотивацією для вас. Один з головних ключових факторів успіху — регулярно нагадувати собі про своєму щирому інтересі, який стане спонукати вас до дії.

 • Встановлюйте планку високо.

Мрієте схуднути на три кілограми? Тоді поставте перед собою мету позбутися від шести. Бажаєте заробити за рік сім мільйонів рублів? Прагніть до того, щоб отримати сім з половиною. Нам часто важко розгледіти власну мету від початку до кінця, тому бажано планувати більше, ніж потрібно насправді. Завдяки такому підходу у випадку виникнення труднощів, коли буде подолано вже три чверті шляху до мети, ви все одно досягнете результату, яким можна пишатися.

Ключові фактори успіху фото, картинка
Ключові фактори успіху
 • Конкретизуйте мету.

Людина, яка точно знає, чого вона хоче, домагається успіху набагато частіше, ніж та, що звикла до розпливчастих формулювань. Уникайте ставити перед собою неоднозначні цілі — обов’язково конкретизуйте їх і продумуйте свої дії до дрібниць. Бажано записувати конкретно сформульовані завдання і розміщувати їх таким чином, щоб вони були перед очима щодня.

 • Встановлюйте міні-цілі.

Визначившись з основною глобальною задачею, розділіть її на невеликі цілі, які в кінцевому підсумку приведуть до її досягнення. У вас повинна бути можливість реалізовувати маленькі завдання кожен день, щоб ці дії поступово ставали вашими корисними звичками. Включайте в щоденний план доцільні кроки, які ви точно зможете зробити. Викреслюйте міні-цілі по мірі виконання і переходьте до наступних пунктів. Майте на увазі, що періодично бувають невдалі дні, коли заплановане здійснити не вдасться. Не переживайте, а перенесіть справи на інші дні. Ймовірність досягнення цілей підвищується при формуванні звички виконання конкретних дій.

 • Долати власні слабкості.

Ми всі маємо вади, від яких пристрасно бажаємо звільнитися. Може бути, ви відчуваєте страх при виступах на публіці або не знаєте, як правильно одягатися, щоб добре виглядати і відповідати дрес-коду. Все це може викликати дискомфорт і відчуття невпевненості на робочому місці. Не ховайтеся від своїх проблем, а прийміть виклик. Запишіться на консультацію до стиліста, який навчить вас підбирати відповідний одяг і красиво укладати волосся. Відвідуйте курси ораторської майстерності.

 • Ставитися з гумором до своїх помилок.

Як ви реагуєте, коли розумієте, що допустили невеличку помилку? Ви на правильному шляху, якщо можете посміятися над собою. Занадто суворе ставлення до себе може призвести до зневіри і відступу від поставлених цілей. Навчіться не занадто сильно переживати з приводу невдач і помилок. Тільки тоді у вас вийде подолати їх, навіть якщо для цього знадобиться кілька спроб.

 • Відстежуйте просування до мети.

Успіх прийде в тому випадку, якщо ви будете уважно стежити за щоденним прогресом. Ставте перед собою реальні завдання — міні-цілі. Складіть з них таблицю або схему, щоб відзначати, наскільки далеко ви просунулися за день. Один з ключових чинників для досягнення успіху — звичка постійно відстежувати власний прогрес.

 • Дотримуйтесь перевіреним маршрутом.

Вибравши мету, знайдіть зразок, на який можна рівнятися. Подібним еталоном може бути людина, що досягла рівня експерта в цікавій області, хороша книга з тренінгів, кумир, що надихає вас або пройдений курс. Не винаходьте велосипед, щоб уникнути помилок і зайвих перешкод.

 • Ризикуйте.

Розвиток припускає ризик — так закладено в природі людини. Вкладаючи багато сил, ми можемо виявити, що насправді здатні на набагато більше, ніж уявляли раніше. До ключових факторів успіху по праву можна віднести і різноманітні виклики, які ми отримуємо від життя. Без них було б неможливо рух вперед і отримання нових знань щодо власних здібностях. Нехай у вас увійде у звичку при наявності можливості завжди вибирати для вирішення більш складну проблему. Застосовуйте цей базовий принцип, коли ви рухаєтеся до наміченої мети.

 • Концентруйтеся на одній задачі в певний період часу.

Не вирішуйте більше однієї задачі одночасно. Це одна з найбільш серйозних і частих помилок на шляху до успіху. Ми хочемо вірити, що можемо моментально змінити наше життя. Однак потрібно розуміти, що завжди є причина наших невдач або придбання поганих звичок: наприклад, занадто складне завдання або бажання зробити відразу все.

Ключовий фактор успіху — виробити звичку не брати на себе більше проблем, ніж зможете дозволити. Потрібно навчитися віддавати всі свої сили досягненню однієї мети протягом одного тривалого тимчасового періоду. При цьому переконайтесь, що інші справи є для вас другорядними або абсолютно неважливими на даний момент.

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: