Адаптація персоналу

Адаптація персоналу

Адаптація персоналу (дослівно – «пристосування») – процес, спрямований на оптимальне входження нового працівника в трудовий колектив з метою підвищення ефективності його роботи, як на етапі входження, так і в подальшому.

Фактично, це процес максимально швидкого, повного і системного ознайомлення нового працівника з правилами роботи на підприємстві, повідомлення йому відомостей, необхідних для якісного виконання функціональних обов'язків та взаємодії з колегами.

Адаптація персоналу необхідна, щоб новий співробітник виконував якомога менше унікальних операцій, не властивих його посаді, а відразу включився в конвеєрний процес, запущений на підприємстві.

Результатом адаптаційного процесу має стати не тільки отримання новим співробітником знань, необхідних для роботи, але і створення в нього сприятливого морально-психологічного стану при входженні в колектив. Співробітник повинен почати усвідомлювати себе не чужорідним тілом в колективі, а його повноцінним і корисним членом.

Зміст статті:

 1. Важливі аспекти адаптації;
 2. Навчання персоналу;
 3. Корпоративна етика;
 4. Практична користь.

Важливі аспекти адаптації

Можна виділити п'ять розділів інформації, що передається при адаптації співробітника:

 • Особистісно-корпоративна;
 • Технологічний;
 • Маркетингова;
 • Властивості і якості власної продукції;
 • Властивості і якості продукції конкурентів.

Для адаптації нового співробітника йому повинна бути передана інформація про наступні аспекти:

 • Загальні умови праці, оплаті праці та соціальна політика підприємства;
 • Графік роботи;
 • Адміністративно-штатна структура підприємства;
 • Функціональні обов'язки співробітника;
 • Колеги і керівники;
 • Технологія процесів і робочих схем підприємства;
 • Корпоративна етика;
 • Маркетинг та реклама підприємства, методи продажу товару та стимулювання споживачів;
 • Властивості та якості товару;
 • Властивості і якості товарів конкурентів;
 • Як себе поводити у кризових ситуаціях.

Адаптаційні заняття може проводити як менеджер з персоналу, так і безпосередній начальник або наставник з досвідчених працівників в частині проходження практики. Наставник із співробітників може призначатися тільки в тому випадку, якщо його особистісні інтереси не обмежуються в результаті підготовки нового колеги.

Повідомлення відомостей може проходити як в усній формі, так і шляхом передачі для вивчення нормативних документів (посадових інструкцій, технологічних карт тощо). Якщо є можливість, то бажано підготувати спеціальний посібник для нових співробітників.

Навчання персоналу

Якщо новий співробітник не має спеціальних знань, необхідних для якісного виконання роботи, то адаптація персоналу може бути поєднана з виробничим навчанням. У цьому випадку зі співробітником проводяться не тільки усні теоретичні заняття, а й практичні, безпосередньо на робочому місці або ділянці.

Порядок навчання продавців, менеджерів з обслуговування клієнтів нічим не відрізняється від порядку навчання співробітників інших спеціальностей.

Основні етапи цього процесу:

 1. Провести ознайомчі заняття з теорії.
 2. Надати методичні матеріали для самостійного вивчення.
 3. Прийняти міні-залік (іспит).
 4. Провести практичне стажування.
 5. Проводити постійні заняття для закріплення і нагадування матеріалу.

Для навчання можуть використовуватися підручники з корпоративної бібліотеки, запрошуватися зовнішні тренери, але всі передані новому працівникові знання повинні адаптуватися стосовно до конкретної ситуації на підприємстві під контролем керівника відділу.

Під час навчання повинні бути не тільки показані всі застосовувані в роботі матеріали, але і детально відпрацьовано на практиці їх застосування.

Оскільки дуже часті ситуації, коли співробітник знає про можливість застосування того чи іншого демонстраційного матеріалу, але на практиці його не використовує, тому що не прожив ситуацію застосування і не може подолати бар'єр страху або внутрішні блокуючі установки.

Крім того, бажано мати письмові інструктивні документи, якими менеджер зможе скористатися для отримання потрібної інформації за відсутності можливості задати питання начальнику, а також для зниження навантаження на керівника в процесі роботи.

Hosting Ukraine

Якщо є необхідність перевірки засвоєння співробітником правильності та обсягу теоретичної інформації та оволодіння необхідними навичками, то по закінченні підготовки або виробничого навчання у співробітника можуть бути прийняті іспити у спрощеній формі.

Додатково зазначу, що крім професійної підготовки необхідно постійно підвищувати загальнокультурний рівень, стимулюючи працівників до читання наукової і художньої літератури, відвідування театрів, музеїв, постійного перегляду новин і пр. Це дозволить працівникам відповідати культурним рівнем клієнтів і розширить тематику бесід при особистому спілкуванні з клієнтами.

Адаптація персоналу
Адаптація персоналу

Корпоративна етика

Кілька слів про корпоративну етику.

Корпоративна етика - набір правил, якими керується колектив підприємства в роботі і відносинах між співробітниками, клієнтами, партнерами.

Ці правила описують, як мають діяти працівники підприємства в тій чи іншій ситуації, а також гарантують об'єктивність розгляду спорів або розв'язання кризових ситуацій.

Врізка. Люди готові пережити багато труднощів, якщо всі переживають їх однаково – закон один для всіх. Наприклад, персонал готовий працювати за дещо меншу зарплату, якщо вона виплачується з високою точністю в термінах. Або інший приклад. Люди більше довіряють власнику та директору, якщо розбір конфліктів в колективі відбувається справедливо для всіх членів колективу незалежно від займаної посади.

Як правило, корпоративна етика не включає в себе питання суто технічного характеру, а більше орієнтована на взаємини між людьми, створення позитивної моральної атмосфери, як на підприємстві, так і в його відносинах з партнерами і клієнтами, а також недопущення кризових ситуацій, що створюють короткострокові або довгострокові негативні психологічні наслідки. Які, в свою чергу, можуть призводити до зниження продуктивності праці, підвищення плинності кадрів, падіння рівня продажів, погіршення відносин з клієнтами, партнерами або суспільством в цілому.

Сказане вище не означає, що наявність правил корпоративної етики звільняє підприємство від необхідності мати чіткі описи структури, посадових обов'язків та технологічних карт.

Основи правильної корпоративної етики базуються саме на чіткій регламентації виробництва, оскільки відсутність формалізації у виробництві, розподілі обов'язків і обсягів роботи між співробітниками як раз і породжує більшість внутрішніх конфліктів на підприємстві.

Роль корпоративної етики стає особливо важливою на підприємстві в таких умовах:

 • В силу особливостей виробництва існує висока залежність від стабільного персоналу достатньої кваліфікації;
 • На ринку праці відчувається брак персоналу потрібної кваліфікації або спеціалізації;
 • Підприємство не може запропонувати високий матеріальний зміст в умовах конкурентної боротьби за персонал.

Адаптація персоналу: Практична користь

Фактично, підприємство, створюючи позитивну моральну обстановку за рахунок впровадження корпоративної етики, створює для співробітників морально-духовні стимули, якими намагається компенсувати недолік матеріального стимулювання.

Правила корпоративної етики можуть зачіпати і регламентувати такі сторони життя підприємства, як:

 1. Місія підприємства, його цілі, завдання, методи роботи;
 2. Відносини між керівництвом і персоналом;
 3. Відносини між співробітниками;
 4. Відносини між співробітниками підприємства і клієнтами;
 5. Відносини між співробітниками підприємства і партнерами підприємства;
 6. Відносини між співробітниками підприємства і товариством (сусідами);
 7. Санітарно-гігієнічні норми і правила;
 8. Соціальна політика;
 9. Кадрово-кар'єрна політика;
 10. Правила вирішення конфліктних ситуацій;
 11. Правила вирішення кризових ситуацій;

Крім того

Політика мотивації та стимулювання персоналу.

Правила корпоративної етики можуть існувати як у письмовій формі, бути досить формалізованими, так і в усній, неформальною. Природно, письмова форма краща, так як не допускає вільного трактування і довільної зміни правил під конкретну ситуацію. Крім того, така форма спрощує процеси передачі відомостей та їх використання.

Як правило, неформальні усні правила корпоративної етики відносяться до області взаємин з цінними у виробничому відношенні співробітниками, але такими, що мають деякі особливості характеру. Такі правила (відомості) не є загальнодоступними, а повідомляються керівництвом тільки тим співробітникам, яким доводиться контактувати з цінною, але специфічною, колегою. Хоча цим відомостям дуже часто не приділяють належної уваги, але, як показує практика, вони мають досить важливе значення.

Обсяг правил корпоративної етики не повинен бути надмірним, обтяжуючим їх розуміння і виконання. Правила повинні бути легко здійсненні.

Процес створення правил корпоративної етики може бути організований виключно керівництвом, але при цьому враховувати раціональні пропозиції колективу, спрямовані на поліпшення умов праці.

Дуже поганоПоганоНормальноДобреВідмінно (1 оцінок, середнє: 5,00 з 5)
Loading...
Like this post? Please share to your friends:
Залишити відповідь

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: